#fish

#YUCJL0

51 581

49 / 50

Welcome to the fam 🐠 Extremely active clan 🐠 500+ for elder 🐠 Top 100 Canada🐠 Discord: QvHzXZV 🐠 English speaking clan 🇨🇦

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 581
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Matra2A
Phạm vi chiến tích 4 037 – 5 560
Thông tin hội
Vị trí Canada
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 558
Elder 18
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
fred
#22Y9P22R
13 5 560
2019-09-15 14:58:57
954
520
2 Dastan Dorban
#PCYY9L0P
13 5 516
2019-09-15 06:40:18
403
520
3 Elder
liamo
#22LUR8Q9V
13 5 475
2019-09-15 16:11:45
311
168
4 thelegend27
#RJ8J0UU
12 5 447
2019-09-15 02:32:07
178
80
5
1
Elder
hz
#8PPGRR8G9
11 5 271
2019-09-15 14:52:51
154
240
6
2
Elder
Lychee
#229GVVL89
12 5 247
2019-09-15 14:36:35
38
80
7
4
cuco
#8CLJPVCLG
13 5 240
2019-09-15 16:10:58
1202
720
8
1
Co-leader
districtofcosby
#YYU0RQ0G
13 5 213
2019-09-14 17:52:38
94
360
9
1
Elder
kennypowers
#Y2P2PLPU
12 5 210
2019-09-15 06:52:29
440
400
10
2
zzrock
#8JY8RQ9P
12 5 201
2019-09-15 14:56:59
212
280
11
4
Elder
Gingl3s
#28PQU0RL2
13 5 200
2019-09-15 05:55:19
486
600
12
1
Elder
HO SS EIN...
#28JR9CU
13 5 196
2019-09-15 11:13:36
478
80
13
8
Elder
Elliot
#J0LU2GPQ
13 5 179
2019-09-15 15:23:07
798
600
14
2
cengiz
#VRVVRCPP
12 5 164
2019-09-15 13:48:24
144
280
15
1
One Eye Guy
#9U2RJJG
13 5 156
2019-09-15 14:16:58
362
520
16
1
Elder
ManishN
#2P0UYVY9U
12 5 155
2019-09-15 15:44:18
560
520
17 stilldmac
#28V9RYV2Q
12 5 132
2019-09-14 21:29:19
38
80
18 Co-leader
son of a cosby
#QU98VVCG
12 5 125
2019-09-15 11:03:47
106
280
19
2
العرص الكبير
#2Y0VPV80G
11 5 105
2019-09-15 15:47:58
276
480
20
1
Elder
#OPTIMUSTORM#
#2P2UVP9Y9
12 5 104
2019-09-15 15:02:44
382
560
21
1
Elder
bec23
#UYVCYRPY
12 5 081
2019-09-15 03:14:19
218
400
22
2
labatt50
#QJPUP8LV
11 5 080
2019-09-15 16:08:33
814
0
23 Elder
GrimSlim
#JJL2JLJR
13 5 052
2019-09-15 14:47:49
134
200
24 Roberto
#2220UQR8
13 5 015
2019-09-15 04:57:33
275
560
25 Riplash
#Y9UVG9GR
12 5 006
2019-09-15 14:53:53
128
200
26 Elder
Fitzpat
#Q98LLRJ9
13 4 991
2019-09-15 14:59:55
435
680
27 Elder
Chef Meechy
#22UCLCU
13 4 975
2019-09-14 03:33:06
70
120
28
1
LebronJames
#V02YYY0
11 4 953
2019-09-15 09:08:48
8
120
29
1
wayshegoes
#P2UVV2J
12 4 953
2019-09-12 13:19:28
0
0
30 cayman
#R98YYC9
12 4 920
2019-09-14 22:28:31
308
320
31 KMunchkin
#Y8CJ8CR
12 4 912
2019-09-15 04:10:35
308
360
32 Co-leader
Pharlex
#9VGVQGLV
13 4 908
2019-09-15 08:20:50
473
790
33
8
kylem1235
#CCVL82Y
11 4 874
2019-09-15 08:08:30
70
160
34
3
ivan
#CQGRJRL
11 4 837
2019-09-15 16:02:13
749
760
35
2
Elder
GeeGee
#G0U0U2U
12 4 806
2019-09-15 07:05:40
232
310
36
2
TCampolo
#LCVYYCC
12 4 784
2019-09-15 15:54:49
228
40
37
2
Theodolo
#PC9JCJJ
12 4 783
2019-09-14 20:03:03
323
280
38
2
IronAlex
#JP909VY0
11 4 778
2019-09-13 10:05:02
38
40
39
1
Elder
dima
#CRQ28UR
12 4 740
2019-09-14 21:39:50
292
40
40
1
neilp
#U882RRL
11 4 729
2019-09-14 19:43:28
38
160
41
1
(::)kevin(::)
#PL2YYY2
11 4 710
2019-09-15 13:09:44
156
280
42 Elder
Mart
#8QJLQRL2
13 4 705
2019-09-15 03:10:50
354
280
43 BEASTMODE
#8PGQ00JLV
11 4 684
2019-09-15 16:11:09
53
90
44 rootintooter
#2L8GGQYP9
10 4 673
2019-09-12 22:32:47
88
0
45 Aryan
#QV99Q9P
11 4 583
2019-09-14 19:31:31
10
80
46 B£tRôÜ×
#8U0PVUQVP
11 4 549
2019-09-14 15:23:24
28
80
47 Elder
jack
#UJ9VURU
13 4 423
2019-09-15 13:07:03
1082
760
48 Co-leader
Jesse
#R0PV2QY
12 4 047
2019-09-12 22:36:07
10
40
49 Leader
Matra2A
#JGVLLYPP
13 4 037
2019-08-14 10:04:10
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord