Шляпа Боярского

#YU0J2QU

43 986

50 / 50

если ты не с нами, ты шляпа! но, не ШЛЯПА БОЯРСКОГО!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 986
Chiến Tích Cần Có 2 300
Clan Leader stas
Phạm vi chiến tích 2 069 – 5 044
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 572
Elder 13
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
stas
#P0PR8VJR
12 5 044
2019-10-19 13:00:04
231
280
2 Co-leader
Мать драконов
#9GQRQVQPQ
12 5 037
2019-10-19 14:19:43
756
10
3 Elder
Бэль
#88P9C8900
11 4 895
2019-10-19 14:33:18
183
440
4 Elder
ДедБородед
#P2RL9QCRV
10 4 805
2019-10-19 14:38:38
406
360
5
2
Elder
ВовучО
#20YLL8CYL
11 4 801
2019-10-19 13:58:02
185
240
6
1
Elder
ViJin
#9UQ892L0G
11 4 801
2019-10-19 14:26:42
214
80
7
1
Co-leader
aBuaTop
#9RQ90R0VG
11 4 774
2019-10-19 05:56:05
80
280
8
2
Ghoust
#9GQU02G80
10 4 762
2019-10-19 12:37:51
346
400
9
3
Elder
PoHuYou
#Y2UPJV8UR
10 4 701
2019-10-19 14:52:30
10
480
10
1
delfin
#YLJ0GURJR
9 4 595
2019-10-17 16:29:13
220
160
11
1
Копатыч
#8G2V0QGYP
10 4 586
2019-10-19 07:08:56
864
240
12
1
ilya
#2G2YCC8LU
9 4 532
2019-10-19 09:49:56
287
320
13 Elder
ДЖАГАЕВ23
#PPVR882V2
10 4 427
2019-10-13 13:18:17
0
0
14 Elder
F1F0CHKA
#9VU8G9U09
9 4 372
2019-10-19 13:53:10
468
230
15 влад
#UJP02922
10 4 367
2019-10-02 18:00:43
0
0
16
4
Cruger
#P0G2UV00V
11 4 280
2019-10-19 14:15:45
182
520
17
1
Elder
Долбоящер
#8VR9QYJ29
10 4 262
2019-10-19 14:00:27
150
200
18
8
Mr,Killer
#YCCGJPGU
9 4 237
2019-10-19 09:44:21
336
340
19
2
ArtMedia
#8QURRY80R
11 4 192
2019-09-29 10:17:51
0
0
20
2
rom
#9URPCQ9QC
9 4 187
2019-10-15 16:27:42
81
80
21
2
Elder
Ice_lord
#2P99R929Y
11 4 154
2019-10-03 14:58:27
0
0
22
1
KND
#9VPLUYLYC
10 4 068
2019-10-19 06:21:02
66
160
23
1
БАТЯ МЕН
#90J98U2Q8
10 4 047
2019-10-18 13:19:49
88
80
24
1
Elder
Глкбвсик
#9GGGUYJ2Y
10 4 035
2019-10-07 03:11:11
0
0
25
1
sanek113
#82L2Y208C
9 4 019
2019-10-19 05:34:59
10
0
26
1
Đấu trường 12 Elder
Bubl
#UPPUCQR9
10 3 954
2019-10-19 10:47:48
381
360
27
2
Đấu trường 12 stalkertima
#9JGJR0CG2
9 3 944
2019-10-19 10:32:24
140
40
28 Đấu trường 12 Стрыпыздык
#YC28Q2YU9
9 3 914
2019-10-19 09:50:33
367
400
29 Đấu trường 12 povar
#YR02GGULY
8 3 831
2019-10-12 11:50:34
0
0
30 Đấu trường 12 dimks
#8U9JRRC8Q
9 3 770
2019-10-19 14:59:36
11
130
31 Đấu trường 12 Deadshot2340
#VYLJUCV
10 3 699
2019-10-11 12:05:25
0
0
32 Đấu trường 12 #КОТ БАЮН#
#YGJGQV8L0
9 3 606
2019-10-19 14:12:04
432
502
33 Đấu trường 12 Elder
raspezdos
#288UYRLV8
10 3 605
2019-09-15 13:50:35
0
0
34 Đấu trường 12 crazyfint
#8CVPYV9G
8 3 600
2019-10-19 08:03:52
48
0
35 Đấu trường 11 o_O_GREMLIN_O_o
#2RRY889P
9 3 488
2019-10-18 17:52:00
94
120
36 Đấu trường 11 V Victory V
#YJULJV29P
8 3 452
2019-10-15 18:36:27
14
0
37 Đấu trường 11 вася
#JJ0UR98U
8 3 424
2019-10-15 11:04:59
10
0
38 Đấu trường 11 ziro533
#29UYCP9G8
9 3 352
2019-10-12 11:51:48
0
0
39 Đấu trường 11 sadnesssplak
#PJ8GCLQP2
8 3 336
2019-10-13 16:29:03
0
0
40 Đấu trường 11 TOXIK_JABA
#YQQ820CCP
8 3 300
2019-10-18 11:14:26
266
270
41 Đấu trường 10 Elder
Вероничка
#Y20GLRQLC
8 3 192
2019-10-19 11:22:00
158
270
42 Đấu trường 10 ЯбуВсехРазом
#YPCQQVGLP
9 3 035
2019-10-17 09:02:23
98
90
43 Đấu trường 9 максон
#P29L0YYY2
9 2 893
2019-10-15 14:00:12
0
0
44 Đấu trường 9 [~]Katerina[~]
#9QL88LQ2
10 2 834
2019-10-19 13:39:03
38
60
45 Đấu trường 9 дима
#YJY2UC92U
8 2 745
2019-10-11 01:48:44
0
0
46 Đấu trường 8 твоямамаша
#2YVJR2LUG
9 2 463
2019-10-15 12:53:50
0
0
47 Đấu trường 8 похотливый дед
#YGLG9RR2P
7 2 436
2019-10-19 14:36:57
108
120
48 Đấu trường 8 Welor
#8UUCRQCQJ
10 2 321
2019-10-19 08:51:43
126
150
49 Đấu trường 7 Копатыч
#P99LVU8C9
8 2 118
2019-10-17 03:28:21
78
90
50 Đấu trường 7 Akellaaaa
#88L8U0JJ2
8 2 069
2019-10-19 09:23:41
12
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord