Jelly House

#YRRQ888J

54 313

48 / 50

It takes a Jelly Brick to build a Jelly House. my bruddas dont tilt we just trophy drop :) ask for discord. Feeder: Jelly Shack

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 313
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Grumpy
Phạm vi chiến tích 4 489 – 6 227
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 654
Elder 15
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
JellyBrick
#89YLPPJQY
13 6 227
2019-08-26 02:45:37
26
0
2 Elder
<Á>-<Ź>-<Í>-<Ź>
#GLVL0Y2J
13 6 099
2019-08-26 04:04:46
34
40
3
2
Elder
Zach Thomann
#8Q2G8CRQP
13 5 782
2019-08-26 02:47:32
18
0
4 Elder
Brendan
#J8JY0UC
13 5 759
2019-08-26 02:45:42
0
0
5
2
Leader
Grumpy
#9JLL9CU2L
11 5 731
2019-08-26 02:48:46
38
40
6
1
Elder
SALEH.81
#208YVJG8
12 5 688
2019-08-25 21:15:54
0
0
7
2
Elder
Muzz
#2UCQU9J9
12 5 582
2019-08-26 03:36:11
0
0
8
2
Elder
^£¥BRYAN¥£^
#GC9YPRU
12 5 573
2019-08-26 05:45:21
77
40
9
1
Elder
Insidious
#L20Y8Y9C
12 5 522
2019-08-26 01:52:13
8
40
10 Elder
DARK BOY
#V8VV9J9
12 5 410
2019-08-25 19:47:10
0
0
11 woodchuck321
#2290Y00GQ
12 5 370
2019-08-23 13:57:54
0
0
12 Lord Valhalla
#P2LG9Y8R
12 5 366
2019-08-26 06:47:46
45
40
13
5
Elder
Grant
#9UJYV092G
12 5 353
2019-08-25 21:08:27
0
0
14
1
Elder
Altzey
#P2LYU20YP
12 5 338
2019-08-25 14:48:31
0
0
15
1
All Might
#2YJ8QGLY
13 5 304
2019-08-26 03:17:58
18
0
16
1
CONNORDABEAST
#2089P8RQV
12 5 303
2019-08-26 05:50:00
72
40
17
3
Co-leader
dave
#98R8RPC9
13 5 302
2019-08-25 15:34:55
0
0
18
1
Co-leader
RazzleDazzle
#28Q8L2VR
12 5 297
2019-08-26 00:44:47
10
0
19
1
Co-leader
Harry
#PQCPLVL
12 5 262
2019-08-25 19:48:24
0
0
20
1
YuKaneiTor
#G89CQRG8
12 5 245
2019-08-25 21:55:43
0
0
21 Davi-Nesk
#2JCV2UUC
11 5 224
2019-08-26 01:29:28
18
40
22 captain b
#LUCG0CJP
12 5 204
2019-08-26 06:36:37
36
30
23 Co-leader
Squirrel
#9G2PQ8VCQ
10 5 204
2019-08-26 01:57:45
20
40
24
3
bluegray2112
#VLUQ9J0
13 5 180
2019-08-25 23:01:24
0
0
25
3
Zantik
#29QR9LQ2
12 5 179
2019-08-25 18:26:25
0
0
26
7
❌CAPTAIN❌
#2GYPY2LVC
12 5 162
2019-08-26 03:00:49
34
40
27
2
Co-leader
KingMax
#2J2Y8Q8Y
11 5 148
2019-08-26 07:23:12
0
0
28
2
Elder
redꨄr★se
#P029P8PGG
12 5 143
2019-08-26 03:49:29
34
40
29
4
papi
#Y2RC28JR
12 5 138
2019-08-25 20:57:56
0
0
30
6
Elder
Lukosaurus 2
#2UG8L8RUP
10 5 135
2019-08-25 20:01:02
0
0
31 啊切
#P0VRQ2Y02
11 5 113
2019-08-26 06:50:58
20
32
32
5
Elder
Subject 18
#9L2P92PY9
12 5 100
2019-08-25 23:30:49
0
0
33
1
Blank
#229CLP0
11 5 096
2019-08-26 01:42:23
10
40
34 amir007
#9GQ08YQ
12 5 069
2019-08-25 23:54:46
20
0
35 PhantomPhase
#YLCVUQJC
10 5 032
2019-08-25 23:16:21
0
0
36
2
Warrior
#8Y92PVGPJ
11 5 001
2019-08-26 02:13:14
10
0
37
1
Co-leader
Big H
#8G0Q8QGUU
10 4 987
2019-08-26 06:42:32
20
32
38
1
PookyBP
#PPU2G8YGJ
11 4 981
2019-08-23 01:15:08
0
0
39
1
Manuel
#P0800J99P
10 4 967
2019-08-26 03:35:24
8
40
40 mai
#Q89YJJL0
11 4 890
2019-08-26 02:02:33
2
40
41 Ash.H
#8JU902QGY
10 4 834
2019-08-25 17:59:08
0
0
42 jb1590
#LUVC8UQP
10 4 806
2019-08-25 20:34:19
0
0
43
1
Erasmus
#2Q92QGLYP
10 4 763
2019-08-25 13:25:56
0
0
44
1
your mother
#208JCJCRU
10 4 752
2019-08-24 14:04:17
0
0
45
1
Elder
WhoMirin
#9V22028YG
10 4 750
2019-08-25 19:33:05
0
0
46
1
paul
#2P299PY2
12 4 692
2019-08-26 05:32:15
24
40
47
1
túróstészta
#GJYJ8CUG
10 4 633
2019-08-25 22:54:21
0
0
48
1
Elder
Nutsin
#90G880VLJ
10 4 489
2019-08-26 07:20:52
36
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord