Castle Clashers

#YR0JQG

46 339

48 / 50

The OG Castle Clashers™! Clan War Participation is expected. Discord: fYF5EpS. 4600+ 🏆, 55+ war wins and level 12 to join

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 339
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader BeadyRoe69
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 031
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 22 934
Elder 8
Co-leaders 22
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
cdog
#8GUP2YV9
13 5 031
2 515
884
600
2
1
Co-leader
LongShot742
#PJJ0QL8G
13 4 907
2 453
580
640
3
4
Co-leader
chuckhammer
#9G0R0G
13 4 905
2 452
598
760
4 Elder
Mini Golem
#2J0RRJL2
13 4 861
2 430
942
720
5
1
Ki11MePlease
#8VR99ULV
13 4 856
2 428
518
560
6
4
Co-leader
SOUL2STEAL
#8CGYRUV8R
13 4 842
2 421
1736
790
7
2
Co-leader
Rommel
#8RYL2JV0
13 4 805
2 402
483
400
8
3
Nelson
#8U8Y02P9
13 4 750
2 375
657
480
9
1
Co-leader
Gladiator Ghost
#8QYPC9J8
13 4 702
2 351
488
680
10
1
Nova PongTv
#22RJ092VL
12 4 686
2 343
342
480
11
4
Co-leader
Kulwrath
#8G0JLV99
13 4 655
1 163
334
400
12
2
Co-leader
utwig
#GYR0LC8G
13 4 653
1 163
770
0
13 Co-leader
Seth
#200JCP2J
12 4 651
1 162
264
600
14
2
Elder
mattyg
#20YYRUG2Y
13 4 635
1 158
584
640
15
1
Co-leader
johnny Thunder
#8Q0GC9V
13 4 632
1 158
510
560
16
1
Elder
james
#22V9JL2
12 4 619
1 154
378
600
17
1
Phlorida Phife
#2V000C89L
13 4 588
1 147
429
440
18
6
darth vader
#2U2UJ9GJ
13 4 571
1 142
371
320
19 Co-leader
Llama
#2JC08Y8G
13 4 565
1 141
524
520
20
1
Elder
Timmmmma
#UJ2228QR
12 4 526
1 131
251
440
21
1
Co-leader
ChuckHamm
#R9URYLU0
12 4 512
541
112
400
22 Elder
konoking
#PPJQG2LJ
13 4 492
539
882
710
23
4
Co-leader
Get_Guap
#8VYRLPG2
13 4 438
532
50
280
24
1
JammerJosh11
#Y2Q9QLLY
12 4 422
530
752
480
25
3
Co-leader
dik dik
#2UU2PRPY
12 4 422
530
306
160
26
3
bNG*
#9PJLLCCC0
11 4 419
530
401
560
27
8
Albert618
#VU2V80RP
12 4 414
529
568
600
28
2
Pizzmasterp
#2UCULJ9Y
13 4 411
529
492
560
29
2
Co-leader
EmOhOhDeeWhy
#8Y9JGJ8Y
13 4 394
527
70
360
30
2
Jason
#YG0RQ9CP
12 4 388
526
238
440
31
2
Co-leader
SuperjustSaiyan
#CQYLLL8Y
12 4 386
438
178
400
32
9
I am winner
#29LCL9LPR
12 4 385
438
450
470
33
7
Co-leader
☆ALPHA GOOSE☆
#8C2YRCP8
13 4 382
438
146
200
34
3
传奇悠蓝
#88Y9YRR2
13 4 374
437
622
600
35
1
Co-leader
最も
#Q0UVY9QL
12 4 356
435
342
80
36
2
Elder
Katsuragi Keima
#2R0UQQ0UP
12 4 339
433
188
440
37
4
Khal
#209YVPP8J
12 4 332
433
126
470
38
2
Co-leader
EndLink
#28QJCRVJ0
13 4 325
432
118
200
39 Co-leader
Acethor
#GPGJ98V8
12 4 301
430
918
520
40 dant£ mu$t die
#YUGP89RG
12 4 289
428
454
590
41
1
Elder
DrunkenGiraffe
#2C2LC9YU
13 4 271
128
261
360
42
1
vxRadiationxv
#2QCY209R
12 4 263
127
70
120
43
1
Co-leader
arbiL
#PLP8088
12 4 212
126
116
360
44
1
Elder
Deaf Echo
#9Q00YRQL
12 4 209
126
68
440
45
1
Relly
#8GL99VQ
13 4 154
124
86
120
46
1
Luca
#9P8PJJUJ
12 4 141
124
100
264
47
1
Leader
BeadyRoe69
#UU80YJ
13 4 001
120
0
0
48
1
Co-leader
Truth
#C0QJUG0
13 4 001
120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord