TEAM HANNIBAL

#YQL8UV9

52 649

41 / 50

Tous les combats de guerre sont obligatoires + min 2 tests avec LE DECK DU COMBAT FINAL (4h max) + pas plus que 1 carte niv 10 !

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 649
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Djoo
Phạm vi chiến tích 4 614 – 6 043
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 25 540
Elder 13
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Bhl Aymen
#PYPJJ9LP
13 6 043
2019-09-15 15:56:50
652
360
2
2
Co-leader
bra
#QQRLYG9
13 5 639
2019-09-15 14:03:34
874
720
3
1
Co-leader
sami
#L0LUGJUV
13 5 637
2019-09-15 13:45:26
1440
760
4
2
BABYLON BLUE
#2P8008PU
13 5 609
2019-09-15 12:14:36
238
520
5
2
zizaket
#92JL0C8GV
12 5 605
2019-09-15 15:33:33
388
360
6
1
Leader
Djoo
#2PQJVVGC
13 5 575
2019-09-15 15:39:54
1958
800
7
6
justskill
#2RVLC00G9
12 5 479
2019-09-15 15:08:24
248
590
8
6
Elder
Ahmed Ayari
#8C898CRU0
12 5 471
2019-09-15 14:03:50
946
720
9
1
Elder
Simoto_YouTube
#99PLL9CLC
12 5 458
2019-09-15 14:49:14
668
520
10
3
Anisse68
#L0LRLLLY
13 5 456
2019-09-15 15:26:50
388
600
11
2
Co-leader
Khalil
#20YRUVGVQ
13 5 445
2019-09-15 15:28:39
1150
800
12
2
David Sch
#80V88JRL
13 5 420
2019-09-15 14:07:31
500
720
13
1
ahmed
#2VG0J0CRG
12 5 395
2019-09-15 15:46:06
662
680
14
3
Elder
TenShi
#89QYQYGPQ
12 5 385
2019-09-15 13:43:36
698
800
15 sabrisama
#2C9L2P2G
13 5 334
2019-09-15 11:16:55
354
440
16 Dehmani
#2CJYV9J9L
12 5 333
2019-09-13 15:29:05
254
390
17
1
nemya!
#GYJ0R8J
13 5 313
2019-09-15 15:57:18
188
480
18
1
Elder
dark said
#8P0Q00JP
13 5 303
2019-09-15 16:12:42
518
590
19 Nastas
#GLG2PQ9U
13 5 295
2019-09-15 11:55:42
378
520
20 moadh
#229CVQQ89
13 5 279
2019-09-15 12:39:56
610
760
21
2
Elder
karim
#80880RGPV
13 5 277
2019-09-15 16:11:24
518
680
22 Co-leader
⭐bassem⭐
#8LUVQY8PV
13 5 224
2019-09-15 14:28:19
1052
760
23
1
Elder
Шредер
#890C28VG2
13 5 209
2019-09-15 16:13:42
356
560
24
1
rochdi
#J8Y90YV
13 5 207
2019-09-15 16:14:49
246
520
25
4
Elder
wael killer jm2
#8LGCLYUPG
12 5 204
2019-09-15 15:19:38
542
600
26
3
Co-leader
Kaiser OussaMa
#29QYJYRLV
13 5 189
2019-09-15 13:17:54
754
720
27
1
light dragoon
#2RY8YVJY9
12 5 158
2019-09-15 12:46:56
250
560
28
1
abd94
#8ULQ99QVU
12 5 157
2019-09-15 15:21:26
228
450
29
1
amine
#89PQQGGPG
12 5 154
2019-09-15 09:39:42
498
640
30
1
Exyh
#89VC0YQL
12 5 150
2019-09-15 05:21:10
148
160
31
1
Elder
ZGHJ!NPACHi
#2L890L0C9
13 5 099
2019-09-15 15:02:57
434
800
32 Co-leader
© Caesar Ous ²
#8898GQLRP
13 5 065
2019-09-15 12:36:59
600
720
33 dexter
#89YVGJU2
13 5 062
2019-09-15 13:00:30
138
400
34 Elder
kazza
#8GQGY2RQV
13 5 037
2019-09-15 14:45:20
856
680
35 Co-leader
neji
#8LLYQURLG
13 4 992
2019-09-15 15:10:10
1006
760
36 Co-leader
hach
#2LG08LPJ2
13 4 974
2019-09-15 15:21:30
1358
760
37 Elder
Birdman
#8GR8YG8RG
12 4 938
2019-09-15 13:21:01
434
480
38 Elder
Gesta
#QGU0QLQQ
13 4 904
2019-09-15 16:06:00
634
800
39 Elder
المدمر
#2CYG99JYU
12 4 654
2019-09-15 12:59:46
836
760
40 Elder
ربيع hr
#2RPRRC2R0
12 4 649
2019-09-15 15:28:37
864
760
41 Ahmed
#2GU2Q29UQ
13 4 614
2019-09-15 14:14:35
236
480

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord