P.E.K.K.A

#YQ9VU2U

50 958

50 / 50

Doação 250 cartas/Participação na guerra, se nao puder, deixa avisado antes.Inativos serão expulso

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 958
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Kesto
Phạm vi chiến tích 3 635 – 5 740
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 288
Elder 6
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 henrique
#P8RV2UQ
12 5 740
2019-08-24 20:03:29
376
140
2 Co-leader
RevoltaMcz
#92Y28Q0J
12 5 688
2019-08-24 17:12:44
454
350
3
1
Co-leader
Ted Cluber Lang
#29L8CCJ00
13 5 530
2019-08-24 12:52:49
537
390
4
1
Co-leader
Acmen
#QJ9PVCLG
12 5 472
2019-08-24 17:45:08
267
440
5
2
Leader
Kesto
#28CUG89RL
12 5 410
2019-08-24 18:03:42
287
480
6
1
Co-leader
ninja_nipônico
#2VU0CCR9Q
12 5 389
2019-08-24 18:15:03
196
394
7
1
Elder
cellking1991
#VYGR29V9
12 5 348
2019-08-23 13:03:35
364
200
8 Co-leader
Mr. Magic Duran
#2JC9RJ2PC
12 5 261
2019-08-24 04:16:07
218
160
9 Co-leader
tony1976
#8GGJV2J8V
12 5 202
2019-08-24 19:13:56
728
520
10 Elder
marceras
#P09VV22CY
11 5 178
2019-08-24 17:55:44
719
600
11 Co-leader
Caranguinho
#8YCCJQYCV
12 5 173
2019-08-24 13:21:02
124
280
12
1
1HarDKilleR1
#YQ0VG8UU
11 5 162
2019-08-24 05:24:15
70
200
13
1
❤Nenê❤
#2UUC9V00R
11 5 141
2019-08-22 16:31:19
20
0
14
2
Bikoko
#8YJY9JG9P
12 5 128
2019-08-24 08:00:56
186
320
15
2
Elder
Andre
#CV9GCVL2
12 5 121
2019-08-24 18:16:13
718
590
16 Elder
kara de rato
#920QVRVPP
11 5 109
2019-08-24 14:47:50
267
450
17
2
Elder
Jéeh
#888RRRJ88
11 5 078
2019-08-24 18:29:05
324
360
18 junior Lima
#8LPR202GL
12 5 004
2019-08-23 21:16:06
296
40
19 Giant Dwarf
#2Y0RJC2R2
10 5 000
2019-08-24 19:59:22
3
0
20
2
luhthi
#9Y9LCJJ0C
11 4 975
2019-08-24 19:28:00
66
150
21
2
Pika De Mel
#92VPCCGQ
10 4 898
2019-08-24 12:13:00
459
376
22
2
Konzen
#R0RLCPLG
10 4 860
2019-08-24 18:39:49
168
120
23
2
Borracha13713
#289LQQ0JP
11 4 826
2019-08-24 13:06:58
300
280
24
1
' Beaa .
#LLJLGURR
10 4 814
2019-08-24 14:36:19
36
200
25
1
Co-leader
aly
#RV82VU0G
12 4 778
2019-08-24 16:41:42
681
435
26
1
Co-leader
Ederson
#UU90C888
12 4 761
2019-08-24 09:56:51
280
320
27
1
Marreta
#R8J0RJQ
10 4 742
2019-08-24 10:03:16
0
40
28
1
DRalvaro
#9LCLG2R0G
10 4 717
2019-08-24 15:38:45
198
320
29
1
Japa2705
#8PGPQVLYU
10 4 714
2019-08-24 01:48:40
0
400
30
1
Kbarzagli
#PYGY9RGQP
9 4 624
2019-08-24 13:35:48
548
480
31
1
Steve.R
#88QYPYV9R
10 4 572
2019-08-22 13:52:44
50
80
32
1
Elder
Ten. Gonçalves
#80LP2VJ00
11 4 506
2019-08-24 12:59:54
46
40
33
1
Co-leader
SOUZA |
#9PYR8PV0Y
12 4 493
2019-08-24 11:22:16
94
190
34
1
Clarissa_br
#88G292JUV
10 4 465
2019-08-24 18:31:10
156
160
35
1
Mamute™⚡
#82PJGJU02
9 4 276
2019-08-24 11:22:38
20
33
36
1
SrThery_YT
#8QVR0PL8
11 4 169
2019-08-24 20:10:11
392
200
37
1
mm
#PGRL8RR22
9 4 155
2019-08-24 19:56:32
92
160
38
1
ExtremaMorte
#8U2CJRQV8
10 4 139
2019-08-24 00:02:43
157
0
39
5
carlos eduardo
#9PC8URRJC
9 4 018
2019-08-24 17:55:52
392
320
40
2
Co-leader
Revoltamcz
#ULGYLQV0
10 4 001
2019-07-01 16:07:54
0
0
41
2
besta
#9CQVVL20
10 4 000
2019-08-24 17:27:32
146
240
42
2
Đấu trường 12 portuga pc
#8RVVUG0RU
10 3 928
2019-08-23 12:08:30
0
40
43
2
Đấu trường 12 willyam
#PQC2VYL29
10 3 900
2019-08-21 18:28:09
66
80
44
2
Đấu trường 12 pumba
#2VYPPVLCP
10 3 816
2019-08-24 18:40:07
64
80
45
2
Đấu trường 12 GOKU BLACK VITO
#PRG9GPQP9
9 3 810
2019-08-24 12:10:18
51
40
46
1
Đấu trường 12 rafa tv
#YLLP82PPV
8 3 740
2019-08-23 22:06:13
0
40
47
1
Đấu trường 12 lukiko
#PRVCLYGRU
9 3 698
2019-08-24 16:08:39
90
80
48
1
Đấu trường 12 Bobby
#Y22LLYLCP
9 3 692
2019-08-24 20:08:13
207
160
49
1
Đấu trường 12 Gui
#8RL2R9YVJ
9 3 647
2019-08-24 19:47:45
41
160
50
1
Đấu trường 12 roscadasuamae
#PQ0YVUQJ
10 3 635
2019-08-16 18:41:30
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord