A Je To

#YPQQ0RP2

54 607

50 / 50

Hrvatski klan s internacionalnim clanovima. Osnovan 18.03.2019. CD 3/3 i War bitka i donacije su obavezni. wdw 50+

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 54 607
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Hellrider1950
Phạm vi chiến tích 4 509 – 5 942
Thông tin hội
Vị trí Croatia
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 530
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Boo
#PJ0QL8LC
13 5 942
2019-09-20 20:08:35
1135
560
2
1
pery2211
#9RRJYU20
13 5 715
2019-09-20 21:11:09
434
440
3
1
RIDDICK
#JC8V9Q
12 5 703
2019-09-20 21:23:23
492
400
4
1
Co-leader
thecharlie77
#8PLJR00PL
13 5 685
2019-09-20 21:49:41
669
600
5
1
The_Daddy
#8P28QL9
13 5 624
2019-09-20 16:54:31
206
440
6 JoJo
#98Y2LLRGQ
12 5 571
2019-09-20 17:20:05
20
80
7 Co-leader
LookWhatICanDo
#22LJYGU9J
12 5 538
2019-09-20 18:04:48
298
360
8 Damjan
#2QVJ9CPQR
12 5 516
2019-09-19 12:17:20
48
80
9
1
Fantom Slobode
#2GPU2QPLR
13 5 513
2019-09-20 14:04:31
166
120
10
1
croatia squad
#2PLJ8QVVL
12 5 512
2019-09-20 17:55:12
50
200
11
5
batabrat
#YQC8UPQG
12 5 483
2019-09-20 13:33:09
154
240
12
3
marouane
#2CVQ8Q00P
12 5 479
2019-09-20 22:06:31
70
240
13
1
Lokra™
#80UGCVCCP
12 5 462
2019-09-20 20:58:31
282
360
14
4
Co-leader
balvan
#9G0PJC8JR
12 5 460
2019-09-20 21:38:36
952
600
15
1
xExterminatoRx
#2LPC2QVQ
13 5 445
2019-09-20 13:09:04
48
190
16
3
LIMBFF
#2QP0L2VCL
12 5 412
2019-09-20 20:31:07
212
320
17
4
Nixa
#2CG0URL9
12 5 396
2019-09-20 18:53:49
152
200
18
3
Leader
Hellrider1950
#9VQ9UYLYY
12 5 394
2019-09-20 22:41:37
1088
400
19
2
LeBron James
#PG820YQG
12 5 366
2019-09-20 07:18:18
404
520
20
2
Nikola
#2V002YJQ9
12 5 325
2019-09-20 15:42:33
214
240
21 Kukilej
#29LP9JU00
12 5 310
2019-09-20 21:41:54
56
40
22
1
virgin invader
#PQU8CYJ
12 5 288
2019-09-20 09:22:54
154
280
23
3
marko
#2QUYGRYGR
12 5 288
2019-09-20 20:47:47
1534
600
24
4
madmatta
#8UPVJLJ2U
12 5 272
2019-09-20 16:09:55
302
400
25
4
LastSurvivor
#9UCV98VLC
12 5 245
2019-09-20 15:12:19
164
360
26 Co-leader
zmaj
#898QPJGR8
12 5 228
2019-09-20 20:07:06
214
400
27
2
Co-leader
ivan1982
#9Y9UGVC02
12 5 227
2019-09-20 20:51:43
643
400
28
4
cubone
#GPJ0UUJR
12 5 226
2019-09-20 19:54:50
0
80
29
2
ante
#9Q992QG0R
11 5 222
2019-09-19 09:28:53
104
120
30
2
SWOOP
#90R0RG9PJ
11 5 204
2019-09-20 17:34:27
146
320
31
8
Co-leader
mario2704
#8829LYRYJ
12 5 193
2019-09-20 19:21:03
273
360
32
6
DJ-ed
#9YGL2LCJR
12 5 178
2019-09-20 22:13:48
1443
640
33
2
Co-leader
KristalnaMejden
#8V8VJCVYP
12 5 162
2019-09-20 22:30:00
1296
640
34 cuki111
#RRCY88Q
13 5 160
2019-09-20 21:31:33
190
160
35
5
JALE
#2Y8PVV0R9
13 5 158
2019-09-20 19:20:14
78
400
36
8
luka6
#9ULRG8J2Q
11 5 138
2019-09-20 21:42:56
136
280
37
4
lucij
#992Y0VPJG
12 5 101
2019-09-20 15:33:22
276
320
38
3
#Rune
#8RCRUUC8V
12 5 092
2019-09-19 21:33:28
98
280
39
2
CDM_CHRI
#2RY2208Q
12 5 090
2019-09-20 11:45:37
110
280
40
3
CRVENI
#PPGUL92PU
11 5 076
2019-09-20 10:19:30
118
310
41
5
Zekan
#YUY98YQ
12 5 059
2019-09-20 16:22:56
87
360
42
3
viiZx
#VU8VRU
11 5 057
2019-09-20 20:28:31
180
360
43
3
<c3>pero
#29LYLG9YC
12 5 043
2019-09-20 21:56:43
1080
560
44
2
KebaMetalac
#82J2PC08R
11 5 014
2019-09-20 19:03:21
168
400
45
2
TATA
#LP0C8V9
13 5 001
2019-09-20 18:31:05
292
440
46
1
ivo manijak
#2UQP9V0Y
10 4 944
2019-09-20 21:26:51
134
310
47
1
NoName
#PCV89CY9
13 4 902
2019-09-20 15:51:34
244
320
48
1
Dante
#8GPGRRU2
12 4 869
2019-09-20 07:08:15
154
400
49
1
Flekica
#92QL9PPQG
11 4 715
2019-09-20 15:59:21
0
200
50
1
maovice74
#9LGVV9J98
11 4 509
2019-09-20 20:28:56
168
400

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord