#awsome

#YLRU0GP

42 993

50 / 50

fun, active clan with 3 rules! 1. donate at least 100 cards per week. 2. if u join war do both parts. 3. be #awsome!!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 42 993
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader ralph87
Phạm vi chiến tích 3 149 – 4 745
Thông tin hội
Vị trí Anh
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 808
Elder 18
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Donkerz
#88UY9RY9P
13 4 745
2 372
251
160
2 Co-leader
mohi
#QYYVJUG
13 4 627
2 313
76
80
3
3
Elder
Chłop
#2YC8QYYYC
12 4 501
2 250
132
160
4
1
Elder
Stumpy
#90C0RQ8Q
12 4 492
2 246
112
120
5
1
Elder
tobe.tobsn
#2Y0RCUCQ
12 4 489
2 244
106
80
6
1
Magnotta
#22QY2GQYQ
13 4 443
2 221
10
40
7
1
Co-leader
ricardo
#9VJR80RJ
13 4 426
2 213
178
160
8
1
Leader
ralph87
#Q8LUG900
13 4 422
2 211
150
120
9
2
Elder
spanky
#G2YRQ20
13 4 411
2 205
261
200
10
2
Co-leader
rob
#8GYRQLGU
13 4 390
2 195
130
200
11 FER PECAS
#8LPVCCV9L
12 4 386
1 096
220
160
12
1
Elder
Simon
#2LR29Y2LU
12 4 350
1 087
188
120
13
1
Co-leader
Mike-no1
#2988C2289
12 4 289
1 072
112
200
14
1
Elder
Nano
#C0GR8C9C
12 4 283
1 070
20
40
15
1
Elder
Liam
#Q22Q8GR8
12 4 264
1 066
130
160
16
6
Co-leader
Deadeac
#CL0V299Q
12 4 247
1 061
51
152
17 Co-leader
Caktusas
#LJR2VJU
12 4 218
1 054
132
0
18
4
Kasper
#289UJQ89
11 4 202
1 050
104
120
19
1
Elder
Ragz
#YPU9RGY0
11 4 195
1 048
38
80
20
1
The Terminator
#2VPYJRLR
13 4 158
1 039
315
200
21
1
Elder
barneyman
#28RJQLC0Y
12 4 156
498
110
200
22
1
Dragonfly
#29JC0RR8C
11 4 100
492
124
160
23 Elder
JJ BOSS
#2282U9Q0U
12 4 099
491
82
200
24 THUND3R HAWK
#8QPCLGU9
11 4 093
491
0
0
25 Elder
BigSwan
#8PR0V2RRL
10 4 092
491
112
160
26 Subomi
#9Q0UUQ92
11 4 059
487
9
80
27 Nishant Sagar
#9RP892R2Q
11 4 055
486
0
0
28 stinkytae
#2U9PJVJR
10 4 046
485
0
80
29 Elder
rhea
#9QJ9Y02LJ
11 4 043
485
416
230
30 Elder
ItzMeGamerB
#2RJUCG2L8
12 4 009
481
30
120
31 Mitch2557
#RPRJRL09
11 4 007
400
68
160
32 Đấu trường 12 ⚡⚡Ronaldo ⚡⚡
#GU8UC9G0
10 3 991
399
0
0
33 Đấu trường 12 sam
#L9VLGPV9
10 3 983
398
0
40
34
1
Đấu trường 12 Co-leader
brownstuff92
#RQY2Q2UQ
11 3 980
398
9
40
35
2
Đấu trường 12 Cactus_Bacon21
#P0V0PUR8P
10 3 973
397
30
16
36
2
Đấu trường 12 Elder
☆☆PRABHAV☆☆
#99QJJCQQ
11 3 966
396
0
0
37
1
Đấu trường 12 joshy boy
#2QRURVVQ
10 3 921
392
48
40
38
1
Đấu trường 12 Golden Darkness
#80UPGC082
10 3 868
386
0
0
39
1
Đấu trường 12 RG47:an
#QU2VJVP
10 3 853
385
72
80
40
1
Đấu trường 12 Elder
katakis lives
#8L9JL8LP0
13 3 823
382
545
200
41 Đấu trường 12 HurriKain
#9RR9Y92RR
10 3 800
114
205
80
42
2
Đấu trường 12 neil
#2VCCJCCLU
11 3 779
113
0
0
43
1
Đấu trường 12 Elder
Trxtter
#CV0PPG8Q
10 3 684
110
70
80
44
1
Đấu trường 12 Elder
Liam grey
#L9Y82VP2
10 3 647
109
8
0
45
1
Đấu trường 12 rohan
#22QLY9RYQ
10 3 602
108
86
120
46
1
Đấu trường 11 suthy1194
#P2CGVLUJ0
10 3 552
106
0
0
47
1
Đấu trường 11 Sam
#2JP2RUYPQ
10 3 471
104
8
40
48
1
Đấu trường 11 FluffMakDuff
#202RLU9VJ
9 3 411
102
0
0
49
1
Đấu trường 11 Xperia
#P9R2U9QQ
10 3 335
100
0
0
50
1
Đấu trường 10 GeeseBoy
#P9L2R0PCJ
11 3 149
94
34
90

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord