Mehhhhhdi

#YLPGYVJQ

41 809

46 / 50

Bienvenue dans la clan Mehhhdi dans ce clan tu es le bienvenu ! Guerre des clans très souvent et dons aussi. Longue vie au clan

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 41 809
Chiến Tích Cần Có 2 300
Clan Leader Pr!ncesse
Phạm vi chiến tích 416 – 5 378
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 714
Elder 9
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Luiz Henrique
#2PGQ9LQJ
12 5 378
2020-02-22 02:44:17
52
86
2 Elder
xXlouisXx
#99V8GC2U
10 5 023
2020-02-21 07:51:18
210
280
3 Elder
Aziz
#U80YQQL
11 4 948
2020-02-21 21:42:55
134
280
4
1
Co-leader
jo
#LQ22Q2989
10 4 937
2020-02-21 22:41:28
360
320
5
1
Bouyanetta
#PJY0VC2QG
10 4 889
2020-02-21 19:43:21
145
160
6
2
ThiBalt
#9VCGYJ0YL
10 4 887
2020-02-21 21:12:26
158
80
7
1
MexWhite
#R0GQ888J
11 4 845
2020-02-21 21:18:34
250
0
8
1
Elder
pixed
#8CLRL08L
11 4 843
2020-02-20 19:32:59
267
320
9
2
3lRlPERN4L0NG4
#9RQVLVGJ8
9 4 674
2020-02-22 03:24:55
69
528
10 tical evolution
#PY9LLLGV0
10 4 661
2020-02-22 00:13:58
0
0
11
2
mini SpaTiaL
#9Q9880CL
10 4 653
2020-02-22 00:08:06
82
200
12 Co-leader
BySlide02
#VJCUYYYR
10 4 630
2020-02-20 08:37:44
64
0
13 Elder
yoccalone
#2PLGULYVP
10 4 629
2020-02-21 18:18:00
172
160
14
3
Elder
ervin
#22QLR8QPQ
9 4 602
2020-02-21 21:16:19
251
0
15
1
Elder
tonton TIKALOFF
#8VGV2UVRL
10 4 541
2020-02-12 00:05:41
0
0
16
1
Elder
goldenlord
#92GUVPYRJ
10 4 529
2020-02-21 21:14:34
383
160
17
1
ta gueule
#PCJRRPL9V
10 4 504
2020-02-18 14:24:14
24
40
18 cypri
#2VQLJVV8
11 4 385
2020-02-15 15:47:06
0
0
19 Marius
#YUG9QPPC
10 4 148
2020-02-21 17:46:50
76
80
20 Leader
Pr!ncesse
#9YUGRCQ8
9 4 088
2020-02-11 01:39:49
0
0
21 lucien
#22UQVJRC2
10 4 077
2020-02-17 16:07:39
0
0
22 Elder
le faucon
#9CQCPQVQ
11 4 001
2020-02-01 12:09:01
0
0
23 Co-leader
jo
#P0R0VJY0L
12 4 001
2019-12-29 16:21:45
0
0
24 Đấu trường 12 PaxCreems
#LLGYLQRR8
9 3 929
2020-02-21 21:07:34
105
120
25 Đấu trường 12 冬夜的流星雨
#LPYVYC2JR
9 3 756
2020-02-22 02:18:27
168
240
26 Đấu trường 12 RenzoXyZ
#PR0GJ2U92
8 3 640
2020-02-19 03:16:09
18
40
27 Đấu trường 11 mattheo 62
#P098V0208
9 3 476
2020-02-21 19:49:41
32
80
28 Đấu trường 11 Elder
chtit6262
#YRRJ9CRJU
8 3 435
2020-02-21 20:51:41
248
40
29 Đấu trường 10 Troll 2.0
#9GLGRJ9JV
8 3 006
2020-01-14 15:08:25
0
0
30 Đấu trường 9 El Patatedouce
#LQP8GLCCC
7 2 664
2020-02-21 22:17:34
180
60
31
1
Đấu trường 7 kyan
#9PYJVYQLR
8 2 185
2020-02-21 16:20:23
144
180
32
1
Đấu trường 7 Darkness
#Y9JQQRV0J
5 2 163
2020-01-16 13:03:18
0
0
33 Đấu trường 7 ch’cleopatre
#LCQ8RQVCJ
8 2 075
2020-02-21 22:39:48
6
0
34 Đấu trường 6 Oscar
#YYUC8YRL2
6 1 897
2020-02-21 21:20:50
80
140
35 Đấu trường 6 mike
#PVJL0P2P0
7 1 789
2020-01-16 04:00:51
0
0
36 Đấu trường 5 med3
#8YQ2GV00
6 1 554
2020-01-07 09:03:04
0
0
37 Đấu trường 5 cam16
#P8CYP8G8V
7 1 418
2020-02-12 11:29:38
0
0
38 Đấu trường 5 killerfrost
#PJRU9PG90
6 1 309
2020-02-19 11:19:08
0
0
39 Đấu trường 4 杨太卫
#PVV9QYPC9
7 1 128
2020-01-15 02:36:45
0
0
40 Đấu trường 4 le tii dagz
#L22PRJV8C
5 1 051
2020-02-12 22:55:55
0
0
41 Đấu trường 4 Chmat62
#LUVY8VP0U
5 1 049
2020-02-22 02:54:07
2
40
42 Đấu trường 3 ProPy
#P022L29R9
6 960
2020-01-07 21:25:16
0
0
43 Đấu trường 3 jejekiller65
#Y8U09VQU
6 817
2020-01-06 15:52:47
0
0
44 Đấu trường 3 Demonboy
#YYJG88GL9
5 775
2020-01-14 16:33:43
0
0
45 Đấu trường 2 MAJ
#LCLJVUV0Y
5 423
2020-01-23 10:48:19
0
0
46 Đấu trường 2 matart
#Y0CYJ00Y0
4 416
2020-01-22 16:09:55
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord