☠.::GuAt::.☠

#YL900YJ

58 017

50 / 50

VICTORIAS EN GUERRA minimo de 50 a 60..!! Los Ascensos se ganan!! Actividad Constante y Respeto PERMANENCIA PB:5300

Collecting cards! Ends: 2019-06-26 23:55:16
Trận đấu 16 + 12
Participation 10 / 50
Người chơi Trận đấu Cards Collected
nene 1 / 3 467
Manu 1 + 2 / 3 1869
FYMaster 1 + 2 / 3 1869
Claudia_Sofía 1 + 2 / 3 1869
erick 1 + 2 / 3 1869
Johnatan Cap 2 + 1 / 3 2337
PHOL STREET 2 + 1 / 3 2337
DIOS DE GUERRA 2 + 1 / 3 2475
salvacod 3 / 3 2805
XxmasterproxX 3 / 3 2805

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord