Singapore

#YJUVJ8

52 239

45 / 50

Active, Donate, Respect each others! miss 2 clan war when join collection day, weekly donation less than 100 will be kicked

At war! 6 / 29 battles remaining! Ends: 2019-10-21 02:38:12
Remaining Left Trận thắng Crowns
咸鱼团队
#PP00U808
5 16
(21)
30
(35–45)
Singapore
#YJUVJ8
6 11
(17)
18
(24–36)
*HUNTERS WAR*
#22Q2PV9
14 11
(25)
17
(31–59)
❄️Red Snow 紅雪❄️
#2U9VJ00R
11 9
(20)
17
(28–50)
Assassin<TH>
#2YQRP89L
9 7
(16)
17
(26–44)
Naughty Trận đấu Cards Collected
Dante9812 1 560 1/3
Hermein 1 280 1/3
Andrew 1 280 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
clarence 0 1785
KHAN 2222 0 1487
yee en 0 1487
$غریبه$ 0 1400
mevaaaab 0 1400
wumimg 0 1189
irvingwangsg 0 891
Losers Trận đấu Cards Collected
Heated Swift 1 1785
pager 1 1487
SebLannister 1 1487
LESTER 1 1400
7* Karl 1 1189
武元甲 1 1189
ainothomas 1 1189
piggy 1 1189
bp 1 1120
BoA 1 840
Hermein 1 280 1/3
Andrew 1 280 1/3
Winners Trận đấu Cards Collected
BUZZIINGa 1 1785
Babi Town 1 1487
amixed 1 1487
daizyz 1 1487
bhtan00 1 1487
SK 1 1189
LOH 1 1120
Axe219 1 909
khan 22 1 891
Dante9812 1 560 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord