Singapore

#YJUVJ8

46 004

48 / 50

Active, Donate, Respect each others! miss 2 clan war when join collection day, weekly donation less than 20 will be kicked

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 004
Chiến Tích Cần Có 3 800
Clan Leader Caroline Ong
Phạm vi chiến tích 3 189 – 5 432
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 197
Elder 6
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Axe219
#UUJV8QU0
12 5 432
2019-04-18 19:19:55
298
280
2
1
khan 22
#JLYQCL9L
13 5 102
2019-04-18 14:53:06
218
480
3
1
Co-leader
Heated Swift
#8YYVLRQY
13 4 933
2019-04-18 17:03:04
942
480
4
2
KHAN 2222
#2PVURVGPJ
13 4 909
2019-04-18 16:44:31
256
480
5
1
Co-leader
7* Karl
#YU8GRCLR
13 4 893
2019-04-18 17:12:23
805
390
6
1
Co-leader
SK
#YRP0CQR0
13 4 780
2019-04-18 14:43:37
590
280
7 Co-leader
武元甲
#9JJ2QP80
13 4 768
2019-04-18 16:55:26
414
250
8 Elder
LufCrash
#9JQQQ0QL
13 4 709
2019-04-18 20:57:20
819
470
9 Co-leader
yee en
#2GPYY2URR
13 4 621
2019-04-18 22:05:59
272
320
10
2
Elder
lollipop
#GVY8LYPP
12 4 607
2019-04-18 16:11:09
236
280
11
1
Co-leader
adhy
#J9YG9JUG
12 4 601
2019-04-18 12:09:36
108
200
12
19
Co-leader
Andrew
#PP8YV0CC
12 4 577
2019-04-18 15:23:20
614
300
13
2
Elder
薄荷口香糖
#9G9RP0RR
13 4 573
2019-04-18 13:09:45
342
240
14
1
Elder
Dante9812
#QPGJLYVV
13 4 524
2019-04-18 10:33:29
548
280
15
1
king magic
#2UUCJJ0C8
12 4 520
2019-04-18 15:55:26
106
160
16
1
Elder
irvingwangsg
#2URJCQVV
12 4 518
2019-04-18 21:33:08
356
290
17
8
qoop
#8YLQGGPG
12 4 499
2019-04-18 15:53:49
50
200
18
1
Co-leader
周大侠
#29QGJY9U
12 4 466
2019-04-18 15:54:25
10
40
19
3
Ian
#RULCCUR2
10 4 426
2019-04-18 15:23:50
188
410
20
2
bhtan00
#2J2Y99RPQ
12 4 426
2019-04-18 15:28:25
656
280
21
3
Co-leader
Yogi Babe
#9GU0LJ29
12 4 425
2019-04-18 17:25:14
290
270
22
1
CHENJIESIMIN
#9YRURLLY8
11 4 423
2019-04-18 20:11:10
516
470
23
4
BMDiamond
#8YC2GLRYR
11 4 418
2019-04-18 13:05:02
171
400
24
4
Elder
charlestan79
#9C2R0YRU
12 4 381
2019-04-18 16:53:03
72
230
25
1
Co-leader
clarence
#R9R9VRGP
13 4 377
2019-04-18 19:37:47
789
440
26
7
Chief Fishy
#2LUYGYQ9U
12 4 368
2019-04-18 11:29:56
332
200
27
4
Co-leader
Joo
#JJQUL2C
13 4 354
2019-04-18 21:54:15
288
200
28
2
Co-leader
yandao
#RGJ22V0R
12 4 334
2019-04-18 15:45:01
126
250
29
1
lshhn
#2PG2VG0G
12 4 296
2019-04-18 15:59:06
114
480
30
3
Babi Town
#8Q920YVG
12 4 288
2019-04-18 15:08:49
196
280
31
2
bp
#UC0UVU22
12 4 241
2019-04-18 07:51:04
158
200
32
2
LOH
#8GP2LP80
12 4 239
2019-04-18 16:11:54
305
400
33
1
versa
#9VG0Q8VV
12 4 235
2019-04-18 10:08:15
108
160
34 Oranje
#P9URG902G
10 4 232
2019-04-18 00:39:43
8
80
35 Leader
Caroline Ong
#2QVPGVGP
12 4 205
2019-04-14 20:22:01
0
0
36
3
Swaggylicious
#LJC8L2U
12 4 194
2019-04-18 12:43:39
304
320
37 piggy
#89PUU90Y9
12 4 184
2019-04-18 19:38:48
278
240
38
2
frustrate
#YYV8VUPP
12 4 178
2019-04-18 07:44:13
168
320
39
1
teejaysee
#92LPC0QC2
12 4 160
2019-04-18 14:07:04
134
197
40 dragon
#8GCU2Y8UG
12 4 101
2019-04-18 14:45:12
318
280
41 madcat
#YJCR8GY8
12 4 082
2019-04-18 22:25:02
190
360
42
2
Da Awesome Goh
#9RCR98VGC
11 4 018
2019-04-18 06:41:34
78
160
43
2
Dexmyn
#2LCGVQPR8
12 4 001
2019-04-18 10:14:59
18
230
44
2
The Enchanter
#9289U89Q
11 4 000
2019-04-17 00:26:36
40
80
45
2
Đấu trường 12 Aki
#9RP2RY888
10 3 863
2019-04-16 14:14:01
68
160
46
2
Đấu trường 12 e.q.u.a.l.i.s.t
#22PJ9ULLC
11 3 855
2019-04-08 02:33:01
0
0
47
2
Đấu trường 12 Wolverine
#2R02L9V9Y
9 3 846
2019-04-15 01:26:31
38
40
48
2
Đấu trường 10 linlaopei
#909JCQ8L
12 3 189
2019-04-18 17:17:59
80
400

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord