THE TIGER SKILL

#YG0ULPJ8

48 852

47 / 50

Família TTS venha fazer parte✌️ faça as guerras e doe cartas👍🏾 clã focado em push🏆e guerras🗺️ grupo no wpp📱e R49

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 852
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Wanderson™
Phạm vi chiến tích 3 666 – 6 056
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 690
Elder 1
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 ⚡TTS I Luccas⚡
#99L20Q0PQ
13 6 056
2019-11-14 12:10:51
72
40
2 Leader
Wanderson™
#9800LJCP8
13 5 718
2019-11-14 13:04:49
1032
400
3 Co-leader
TTS I Wanderson
#CGCJ2UP
13 5 630
2019-11-14 12:04:45
970
400
4 Danilo OP
#YVL290J
13 5 328
2019-11-13 17:22:20
20
40
5 Dennyz8X
#RYR90YG0
13 5 156
2019-11-14 12:12:56
1068
400
6
1
Co-leader
Gabriel™
#82UP28Q9J
12 5 019
2019-11-14 12:12:39
524
400
7
1
Lucas'
#8RUC2JL0
12 5 017
2019-11-13 15:00:41
84
120
8
1
Elder
xXBlackZX10RXx
#9GP2LGR9
12 5 002
2019-11-14 12:13:14
843
400
9
1
DiegoLegal
#LQ8GP8CQ
12 5 000
2019-11-13 00:17:02
0
70
10
1
eduardo
#2CLU8CUYY
12 4 917
2019-11-12 21:50:54
38
80
11
1
Clodoaldo
#2YPY202L8
12 4 864
2019-11-13 12:07:13
12
80
12
1
Fernandes
#280VJ89G2
12 4 782
2019-11-11 19:42:19
10
40
13
1
Co-leader
TTS I Suuh
#P920CCL2L
11 4 761
2019-11-14 10:44:49
246
400
14
1
MadLife
#89029LG2
11 4 754
2019-11-13 22:22:57
92
40
15
1
davi christian
#C8VQL002
10 4 734
2019-11-13 23:24:43
0
0
16
1
Merthan
#2J9RL880G
11 4 731
2019-11-13 21:00:20
240
240
17 TheFelipeZ
#Y08QRJLL
12 4 731
2019-11-14 11:30:02
0
40
18 BielBoladão
#2CJJY9GVR
11 4 663
2019-11-14 03:00:57
71
140
19 mega cavaleiro
#VUCY2LG0
11 4 631
2019-11-11 02:42:22
20
64
20
22
Gleddys King
#V2Y98JVJ
12 4 630
2019-11-14 10:19:21
0
40
21
1
madara_MILAGROU
#UL92U0PU
12 4 629
2019-11-13 14:56:57
90
0
22
1
Paulista
#888VC90YP
10 4 618
2019-11-06 09:10:39
0
0
23
1
ManoVini
#28CLPV82Y
10 4 613
2019-11-14 12:00:40
0
400
24
1
Co-leader
Gabyzinha ♥️
#9G2VJLYCC
10 4 612
2019-11-14 12:01:32
0
400
25
1
max_3045
#L8LJLGYV
12 4 538
2019-11-12 02:06:48
68
40
26
1
DaNike22
#2JY2GC80V
9 4 533
2019-11-13 22:17:00
102
160
27
1
GuStAvO MoNsTrO
#L0LV9U2VQ
8 4 532
2019-11-14 06:00:48
136
240
28
1
HRT
#U9RU2CUQ
12 4 512
2019-11-14 12:13:42
90
400
29 TTS I Wan™
#YLLQ8VV82
8 4 453
2019-11-14 11:59:11
0
400
30
2
Hercules
#2L2QCCQV2
10 4 447
2019-11-14 08:59:44
86
80
31
1
vitorthelenda
#8GUJGL0GP
9 4 440
2019-11-12 14:13:51
44
40
32
1
sasuke uchiha
#2288V88RG
11 4 422
2019-11-11 18:45:32
0
40
33
1
juniorSL
#8PLYYLPJY
13 4 409
2019-11-14 03:13:24
18
40
34
1
Darius Gamer
#P9GU9P2LL
9 4 363
2019-11-06 15:32:59
0
0
35
1
Thiago
#9PLJYUJP0
11 4 359
2019-11-14 14:33:51
0
0
36
1
Evil Killer
#8U8GJQ8GJ
10 4 327
2019-11-10 09:06:29
0
0
37
1
TTS I SaPeKa♥️
#PCUU2CG29
10 4 326
2019-11-14 12:02:09
106
400
38 MICHAEL
#Y82JQLYC0
9 4 301
2019-11-14 13:51:31
0
0
39
2
ruim
#Y98YJRRVR
9 4 225
2019-11-09 00:14:32
0
0
40
2
Co-leader
>> (*o*) <<
#29GPYC9UG
10 4 161
2019-11-14 02:38:00
0
40
41
2
meu amiguinho
#9G2Q8Y2PY
8 4 160
2019-11-14 04:52:11
64
160
42
2
LORD PABLO
#2U928RLYR
12 4 097
2019-11-08 15:50:10
0
0
43
2
breno
#2RVP9GQRY
11 4 005
2019-11-03 15:09:30
0
0
44
1
mago eletrico
#2GQ8QRPUJ
11 4 004
2019-11-03 17:00:41
0
0
45
1
davidfabricio
#8LVVYJY9P
10 4 003
2019-11-01 05:41:15
0
0
46
1
samuca monstro
#820UR8LCP
10 4 003
2019-10-31 22:12:10
0
0
47
1
Đấu trường 12 Co-leader
Beatriz ♡
#8VLV2CJ2
10 3 666
2019-11-01 05:20:04
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord