Le Trollandos

#YCUUP0

50 486

47 / 50

"vivemos para a guerra!"🏹🏹Coleta/batalha obrigatórias// inativos= ban// mínimo de doações:150

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 486
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Parrudeck
Phạm vi chiến tích 3 966 – 5 339
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 694
Elder 7
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
7
Elder
IagoOx
#88Y8UVCJJ
12 5 339
2019-09-15 04:04:43
198
240
2
2
Co-leader
Breno
#829PLUQC
13 5 296
2019-09-15 13:24:20
408
400
3
2
Co-leader
fabito
#C0L90VYY
13 5 289
2019-09-15 00:08:17
274
320
4
3
Elder
Tilo
#P0YL0QYVL
11 5 267
2019-09-15 03:57:19
306
520
5
5
Co-leader
Maneco
#9LJU9GCUP
12 5 251
2019-09-15 04:03:03
496
560
6
4
Co-leader
ghost
#R8LPQ80J
13 5 251
2019-09-15 14:25:19
292
390
7
4
Co-leader
Magave
#8GJV8CCY
12 5 244
2019-09-14 18:25:46
118
240
8
3
Elder
valentina
#2QJVPRCRP
12 5 234
2019-09-15 04:38:36
208
280
9 lozzo
#Y9UQVQC
12 5 223
2019-09-15 11:55:19
600
560
10
4
Co-leader
luke
#P809YGUG
12 5 223
2019-09-15 04:22:11
374
550
11
4
Co-leader
oPaidaMaria
#2QGURC9Y
13 5 161
2019-09-15 14:27:34
230
400
12
1
Co-leader
Kinmy
#8UP9PPQC
13 5 152
2019-09-15 06:03:12
958
600
13
5
Co-leader
ddantas
#LPP8VYLQ
12 5 151
2019-09-15 06:07:27
180
40
14
1
Leader
Parrudeck
#8PQU2UY9
12 5 147
2019-09-14 03:46:10
230
230
15
1
Co-leader
kpdastrevas
#2JPV9JPLV
12 5 137
2019-09-14 21:10:34
368
440
16
4
Raylon
#2QCP9VUCU
12 5 128
2019-09-15 14:13:00
817
500
17
1
Elder
SirPredow
#P999QGQL
12 5 106
2019-09-15 05:59:59
210
440
18
2
Co-leader
TioNinja
#8200VVGLQ
12 5 098
2019-09-15 06:42:11
278
400
19 Co-leader
Ernan Leão
#8YC8YPQ2
13 5 077
2019-09-15 05:48:33
710
470
20
1
Co-leader
King Dave
#9LV9RRP9
13 5 059
2019-09-15 10:28:19
654
400
21
4
Elder
Paloma
#9J2CR28YU
11 5 039
2019-09-15 03:27:19
340
560
22 Legolas jp
#2LUYR2JVJ
12 4 948
2019-09-14 19:01:28
104
40
23 Co-leader
Faaaka
#9CC0YJ0QY
11 4 947
2019-09-14 23:40:18
391
430
24
1
[email protected]
#ULYRJ0GC
11 4 916
2019-09-15 03:57:19
448
240
25
1
(Robert)
#2U90QGJGP
11 4 874
2019-09-14 11:28:10
0
0
26
1
Elder
Bauer
#8V2G9VLL
12 4 858
2019-09-15 03:25:13
480
550
27
3
Elvis
#2UV82PQ8
10 4 841
2019-09-15 04:37:14
240
470
28
2
Bruno Leal
#2PVRJLV8U
11 4 827
2019-09-15 09:41:59
168
120
29
1
Michaloski
#PQY09V8YC
10 4 803
2019-09-15 13:32:52
867
540
30
1
Co-leader
jrlopes
#U900UY02
12 4 781
2019-09-15 10:38:50
311
240
31
2
Co-leader
MíriamC
#8RJC28CU2
11 4 773
2019-09-13 22:12:34
126
160
32 Co-leader
XyKu
#29YYCPJVJ
12 4 721
2019-09-14 21:54:13
88
120
33 ban
#PY2YU8JPL
9 4 704
2019-09-15 11:27:44
0
0
34
1
claris
#2JP02CQL
12 4 679
2019-09-15 04:45:23
474
390
35
1
baloo
#9JLULPLYG
11 4 672
2019-09-13 19:43:27
0
0
36
1
MontMor
#2GP2CLJC9
10 4 639
2019-09-15 12:53:47
100
360
37
1
Milk Sheik
#2P2Y9CVR
10 4 620
2019-09-15 02:02:05
0
0
38
1
Sr.Bigode
#98LVYVRP
11 4 555
2019-09-14 21:04:36
108
80
39
1
SydneyOfficial
#2R92PYU0R
11 4 541
2019-09-15 12:12:57
0
0
40
1
Co-leader
Samir
#2CUJGY200
12 4 532
2019-09-15 06:36:17
852
570
41 GØD_LEVELUP
#YJ8VLGLRJ
8 4 403
2019-09-15 13:18:24
80
80
42
2
[CT]ALEX.LUAN
#2GJVLJ28
11 4 371
2019-09-12 22:03:43
60
240
43 AnaCarolina♡
#2Q9JLUQVU
10 4 366
2019-09-15 13:46:11
20
20
44
2
warlorde_yt
#2YUQRV0CQ
10 4 306
2019-09-13 06:20:05
20
0
45
2
Co-leader
kabral07
#8G92GC9L
12 4 254
2019-09-07 13:57:06
0
0
46
2
Co-leader
Fodolski R
#P8UGLPP
11 4 042
2019-08-10 14:46:34
0
0
47
2
Đấu trường 12 Elder
karol
#8CGYCYY29
10 3 966
2019-09-14 23:11:44
128
264

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord