Ganja Ganja!!

#YCGG2V

24 232

23 / 50

Donate, play and repeat! if u want to stay*

Nhận Vào Hội
Thành viên 23 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 24 232
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader Bonnie
Phạm vi chiến tích 0 – 4 001
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 5
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
sefko
#GVJY8U28
11 4 001
2018-10-26 12:42:24
0
0
2 Leader
Bonnie
#CCPLCUR
11 4 001
2019-04-20 18:00:16
0
0
3 Đấu trường 12 Co-leader
uchiha
#UJU8GCVP
10 3 837
2019-10-05 11:56:07
0
0
4 Đấu trường 11 Co-leader
Ningthou
#VUP20YP8
10 3 681
2018-06-28 14:25:06
0
0
5 Đấu trường 12 Elder
Sniperlyfe
#98GP288C9
10 3 672
2019-04-14 10:18:29
0
0
6 Đấu trường 11 Co-leader
Razor
#YVYR8UVG
11 3 570
2018-11-19 04:10:14
0
0
7 Đấu trường 11 Elder
lulu
#GUV8JRRQ
11 3 504
2019-08-03 16:15:20
0
0
8 Đấu trường 11 čuripísek
#8JJ0LJQC8
10 3 438
2018-05-06 07:10:23
0
0
9 Đấu trường 11 Pinkman
#288C8YYQC
9 3 315
2019-03-06 09:27:46
0
0
10 Đấu trường 10 mikulas.obdr
#9P9JV9PRR
9 3 036
2019-10-12 19:03:56
0
0
11 Đấu trường 10 Martin.cz
#8GJQCGQCL
9 3 026
2018-07-31 14:43:19
0
0
12 Đấu trường 10 Elder
$alshu
#8GGQQ9PL
10 3 022
2018-04-20 09:11:10
0
0
13 Đấu trường 10 Elder
makucz
#9RU8R9LJC
10 3 020
2018-11-11 10:55:53
0
0
14 Đấu trường 9 Xfade88
#8UCP8YP20
9 2 852
2018-11-03 21:46:00
0
0
15 Đấu trường 9 Tomáš
#88UCURVL0
10 2 714
2019-03-08 13:05:14
0
0
16 Đấu trường 8 Deadshot
#PQQ8VJ90
10 2 581
2018-05-20 09:47:44
0
0
17 Đấu trường 7 Lukas V.
#9PLGJLURU
8 2 263
2019-07-07 19:17:05
0
0
18 Đấu trường 7 m-z-n-mo
#8CQ82YQ99
10 2 132
2019-05-23 18:56:08
0
0
19 Đấu trường 5 Elder
Alpha
#8YJCGY929
9 1 512
2018-11-20 17:16:16
0
0
20 Đấu trường 5 Daichi
#RCLJVUQ
6 1 416
2019-08-11 06:01:48
0
0
21 Đấu trường 2 сава
#PRU8JQ2G2
4 433
2019-04-20 04:55:54
0
0
22 Đấu trường 1 skvirt32
#PJ80LG0Q9
3 201
2019-07-12 16:04:11
0
0
23 Đấu trường 1 DJ11
#PVRCUL82R
1 0
2019-08-11 05:58:39
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord