Team Fighter

#Y9R00Q

43 311

39 / 50

Willkommen in Team Fighter! Aktiv✔Spenden✔Durchgehender CW✔ Since 3.3.2016⚡ 🇩🇪Clan⚡

Not at war!

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord