flash masters

#Y9LLJYYR

4 452

4 / 50

This clan has the best and proest players if you want to join make sure to donate and be active, in few weeks you be a pro 😎

Nhận Vào Hội
Thành viên 4 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 4 452
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader XxfirelordxX
Phạm vi chiến tích 624 – 3 020
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 10 yahia
#Y8299CYYU
8 3 020
2019-10-19 22:47:39
0
0
2 Đấu trường 9 Leader
XxfirelordxX
#92QUCYLRR
9 2 661
2019-07-03 05:09:52
0
0
3 Đấu trường 9 Elder
Ronaldo
#PR90LYJ9Q
8 2 600
2019-08-19 11:30:33
0
0
4 Đấu trường 3 Elder
moaz
#YLY2JRV02
6 624
2019-07-29 21:21:35
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord