Jimx Soldiers

#Y9JQVJL

52 668

47 / 50

Organización profesional eSports en LATAM ⚔️ Síguenos en Twitter @JimxSoldiers ⚔️ Premios para los mejores en Ladder 🏆

Collecting cards! Ends: 2019-02-20 22:41:41
Trận đấu 26 + 19
Participation 17 / 47
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Cerebro 1 / 3 467
Kodiak⚡ 1 / 3 467
•Alexander Pin• 1 / 3 935
Brandon 1 + 2 / 3 1760
JXS I Jimx1984 1 + 2 / 3 1869
cuba 2 1 + 2 / 3 1869
El Cabo 2000 1 + 2 / 3 1869
byIsraeel™ 1 + 2 / 3 1869
Paúl Mendieta 1 + 2 / 3 1869
CHO 2 + 1 / 3 2200
Bryan Mero M 2 + 1 / 3 2337
Bashar nasser 2 + 1 / 3 2337
♬DariuS9711-_-♬ 2 + 1 / 3 2337
EstebanEDEE 2 + 1 / 3 2337
Karoly Feray⚡️ 3 / 3 2640
☆Martin☆ 3 / 3 2805
cuba 3 / 3 2970

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord