The Chosen 1’s

#Y9G9GR2R

33 401

22 / 50

Only THE CHOSEN can master the balance of timing, card placement, and elixir through the climbing of ranks. Only THE CHOSEN👊🏾

Nhận Vào Hội
Thành viên 22 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 33 401
Chiến Tích Cần Có 2 300
Clan Leader SB Black
Phạm vi chiến tích 2 571 – 4 833
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 235
Elder 4
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Grim3yMik3
#PUCRQCR9
12 4 833
2019-10-15 09:14:54
28
70
2 Co-leader
warlord [AVL2]
#982Y9C0LG
11 4 822
2019-10-15 18:50:41
46
80
3 Co-leader
McNasty
#2UGCRG8J0
12 4 812
2019-10-15 17:19:34
40
42
4 Co-leader
Ducky
#PG92PRC9
10 4 748
2019-10-15 17:38:22
28
13
5 Leader
SB Black
#P082Y88U
12 4 734
2019-10-12 22:26:52
0
0
6 KING NEMON
#Y28UJJ20
11 4 675
2019-10-15 09:12:21
0
0
7 Co-leader
Slugbino
#PPR90L8LY
9 4 613
2019-10-14 21:22:47
0
0
8 Co-leader
ZelSoCold
#YJYUYQ0C
11 4 537
2019-10-14 08:51:06
0
0
9 Co-leader
jml
#82VUCRL0L
12 4 523
2019-10-13 20:24:32
0
0
10 Elder
Savage❤️P.I.G.
#9LGYCU0QJ
10 4 246
2019-10-14 02:33:06
10
10
11 Qwaunlowkey
#PYVUJP2UQ
8 4 062
2019-10-14 22:57:24
0
20
12 Co-leader
KingSavegeLoc
#PJV9LYPP0
10 4 005
2019-10-04 13:05:54
0
0
13 Elder
antcheifing
#P028QYP0J
10 4 002
2019-10-06 13:21:53
0
0
14 Đấu trường 12 Elder
$UPREMEOG
#P9G2GCYG8
9 3 811
2019-10-15 07:04:18
0
0
15 Đấu trường 12 Zonku
#L89VURCQ
9 3 750
2019-10-14 23:51:14
0
0
16 Đấu trường 12 Elder
superyeetjeffy
#PL28V02CP
10 3 695
2019-09-14 01:30:04
0
0
17 Đấu trường 12 TrueApathy
#YJPY09UQU
9 3 690
2019-10-15 15:06:10
83
0
18 Đấu trường 12 Most wanted
#92VC8UC0
9 3 686
2019-10-15 09:16:34
0
0
19 Đấu trường 12 itsmitch
#PJPPCCYY0
9 3 646
2019-10-09 16:11:31
0
0
20 Đấu trường 11 Chiquilin
#PURURGV20
8 3 495
2019-10-09 19:13:44
0
0
21 Đấu trường 10 Marxus24
#PUQ2UG8Q
8 3 082
2019-09-29 18:31:40
0
0
22 Đấu trường 8 TJ 50 Sm00v3
#PQ00PPQG
9 2 571
2019-08-18 01:42:32
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord