ENIGMA

#Y99C9YU0

58 550

49 / 50

ENIGMA-Мощь!ENIGMA-Сила!🦅🏆🦅В Единстве своем Непобедима! Порядок, Взаимоуважение и Стабильность!Мы-Семья❤

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 550
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ♥️OLESYA♥️
Phạm vi chiến tích 5 265 – 6 227
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 090
Elder 32
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
♨️OLESYA♨️
#Y0Q9Q0LR
13 6 227
2019-12-11 20:35:00
240
280
2
3
Elder
☆ЖЕНЁК☆
#8R9L2YPV
13 6 142
2019-12-11 22:02:10
168
280
3
3
Elder
Night
#2LJQQ22P
13 6 137
2019-12-11 19:58:22
20
240
4
2
Co-leader
EDDYBEST
#22RCY0U8G
13 6 058
2019-12-11 15:06:58
150
240
5
4
Co-leader
fim1781
#2QJ2PVVUQ
13 6 005
2019-12-11 18:10:04
118
320
6
2
Co-leader
Алексей
#2VVJ9P20
13 6 004
2019-12-11 17:07:24
0
80
7
6
Co-leader
Алексей
#Q90R2GRY
13 6 002
2019-12-11 22:48:17
164
280
8
5
Elder
Yarmak
#V8RL8VQV
13 5 975
2019-12-11 19:19:26
0
320
9
5
Elder
ruuuu
#2CRRCJGQU
13 5 936
2019-12-11 20:27:33
338
360
10
2
p1cK✨
#2YYJJPYYL
13 5 934
2019-12-11 13:18:56
10
80
11
1
Elder
убиватор
#P0VGGJVY
13 5 914
2019-12-11 20:51:07
66
370
12
16
Elder
ХиМик
#8C9UJQPUL
13 5 879
2019-12-11 18:51:38
242
240
13
2
Elder
злой кот
#2PU80LQU9
13 5 875
2019-12-11 22:45:18
626
360
14
7
Elder
max
#RR2QQ9CP
13 5 860
2019-12-11 16:18:05
148
240
15
4
Elder
☄️1 N LO G IX☄️
#2Y22PGYC
13 5 824
2019-12-11 20:15:49
162
280
16
4
Elder
X-Bow Master
#8RC8UJ8JC
13 5 813
2019-12-11 18:55:32
272
240
17
1
#ХОЧУЛЕГЕНДАРКУ
#U2R809J9
13 5 807
2019-12-11 20:15:19
667
360
18
1
Elder
zixrush
#90UQRG82
13 5 801
2019-12-11 21:25:33
320
360
19
4
Elder
Влад
#2UU8RL2V9
13 5 737
2019-12-11 15:10:35
560
360
20
1
Elder
black_police007
#R2YLU28L
13 5 725
2019-12-11 16:54:59
20
130
21
6
Elder
Димон
#2RLRU2J8G
13 5 702
2019-12-11 12:20:14
176
80
22
3
Elder
Демьяновна
#9CJCC0QJ
13 5 700
2019-12-11 19:23:11
578
280
23
3
Elder
Kazinbung
#89GL00VLY
13 5 698
2019-12-11 20:00:13
744
280
24
9
Elder
♣LIL PEEP♥
#82JRLLJU
13 5 661
2019-12-11 14:03:29
354
200
25
1
Elder
Нагибатор
#G2GVC
13 5 650
2019-12-11 14:43:03
324
160
26
5
Elder
Yofu
#RCQ00PVY
13 5 635
2019-12-11 19:58:54
296
280
27 Theo
#RPJP9982
13 5 628
2019-12-11 21:07:25
20
80
28
4
Leader
♥️OLESYA♥️
#2Q9UPC2C
13 5 626
2019-12-11 20:39:05
648
0
29
1
ghost
#2L9JV8U9Q
13 5 621
2019-12-11 18:40:10
84
160
30
14
Elder
Chappie
#C8VY2LR
13 5 617
2019-12-11 20:19:51
60
280
31 Тренер Дуб
#209208Y9
13 5 606
2019-12-11 20:40:42
40
70
32
3
Elder
枝.Серёга.懷
#P2LCCR0V
13 5 603
2019-12-11 20:28:58
148
240
33
5
Elder
ДИМА™
#VL28LQL
13 5 565
2019-12-11 21:01:05
50
170
34
1
Dimarik
#2UJPVJ00P
12 5 559
2019-12-11 18:28:16
30
120
35
6
Elder
Палычъ
#YGPG0GRL
12 5 549
2019-12-11 19:11:57
188
120
36
7
Elder
WOLF
#UYC2L9JC
13 5 534
2019-12-11 21:02:07
71
80
37
3
ka4ratel
#99PC0VL2Q
13 5 534
2019-12-11 19:45:46
278
240
38
2
Elder
Artur1357
#UGVYV02G
13 5 520
2019-12-11 16:33:43
232
280
39
5
Elder
Dr caPPuCCino
#9JUPQPJJY
13 5 508
2019-12-11 12:18:33
169
240
40
4
Elder
farik
#UR0LGL8Y
13 5 503
2019-12-11 19:41:37
36
240
41 Данил
#8RVUVR0GC
12 5 493
2019-12-11 17:32:07
60
40
42 Promes FCSM
#2Q8UPVV0C
12 5 478
2019-12-11 22:32:15
484
320
43
4
Elder
илюха
#82GLUUCY
13 5 468
2019-12-11 14:54:27
462
240
44
12
Elder
flakeKe
#288CGJJJU
12 5 465
2019-12-11 17:58:13
150
240
45
1
Elder
фокси
#20GCJV0RV
12 5 459
2019-12-11 19:38:41
0
240
46
9
Elder
Angelos
#8GLJCL8YQ
13 5 454
2019-12-11 11:34:29
376
200
47
4
Elder
Колян 59rus
#890CJ0RGL
13 5 425
2019-12-11 17:31:13
300
280
48
3
Co-leader
❄Alęxandrå❄
#LRL9V9V
13 5 411
2019-12-11 22:32:04
216
320
49 BurtikBear
#RCGJ2UG
13 5 265
2019-12-11 21:06:33
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord