Jucuapa Top

#Y98YVC22

54 735

50 / 50

Siempre unidos, ladder y guerra full💪🇳🇮 alianza, los legendarios..... apoyo y lealtad 🇳🇮💪 Full ladder regla 49☠🔝 ORIENTE⭐

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 54 735
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader José_soto
Phạm vi chiến tích 4 896 – 5 907
Thông tin hội
Vị trí El Salvador
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 860
Elder 18
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
José_soto
#9QPYUVRYP
13 5 907
2019-09-16 17:39:30
80
80
2
2
Co-leader
isma
#YJPUV9G
13 5 829
2019-09-16 20:00:39
40
80
3 HelmerAGP
#UY292VY
13 5 771
2019-09-16 10:51:13
0
0
4
2
Co-leader
⚽Pablo Jr⚽
#Y2RY2PYL
13 5 767
2019-09-16 22:22:15
180
90
5 Román97
#RGGUV8
13 5 744
2019-09-16 18:37:01
68
80
6
4
Elder
Ale22
#YCQYR28Q
12 5 624
2019-09-16 17:02:49
54
40
7
1
DOKU
#9VVLYCJ8
13 5 603
2019-09-16 15:40:14
134
80
8
1
Elder
crhis
#2YUJRUGR
13 5 566
2019-09-16 22:24:25
134
120
9
2
⚡LGD⚡FURIA⚡SV⚡
#2GPQR2LR
13 5 561
2019-09-16 20:55:53
142
120
10
1
becken77
#229YYCP9L
13 5 538
2019-09-16 16:50:46
104
40
11
3
minrrod
#R0GVU2Q9
12 5 517
2019-09-16 14:06:48
114
80
12
7
Elder
cea
#9C0L2JYPP
11 5 463
2019-09-16 22:21:37
162
110
13
1
Elder
⚜Togun33⚜
#PYU2U9YR
12 5 445
2019-09-15 19:40:52
0
0
14
1
Co-leader
Kira X
#C00V0GJY
13 5 419
2019-09-16 20:30:11
8
80
15 Elder
Bryan 96
#89G0YL88
13 5 404
2019-09-16 17:52:49
84
30
16
9
Daniel
#2JV9V9LCC
11 5 358
2019-09-16 17:30:23
73
80
17
1
✨KRAUSER✨
#VRRQU2C
12 5 332
2019-09-16 16:22:26
45
40
18
2
Elder
jeyson
#2VPJ2U8UC
12 5 331
2019-09-16 12:13:28
10
80
19
2
Elder
OSCAR
#PPJCVPLR
12 5 326
2019-09-16 11:10:53
8
40
20
1
Elder
sand30
#2C0VV0GLY
12 5 306
2019-09-16 18:03:26
58
80
21
2
Elder
♤SCREAMM♤
#V9VV8YQU
13 5 305
2019-09-16 19:42:10
28
80
22 monster
#G0YJ02G2
13 5 290
2019-09-16 21:33:48
38
40
23
1
Elder
Mike wazowski
#9QPJL998
12 5 275
2019-09-16 20:29:14
10
80
24 Chispas
#2Y92R0YR9
12 5 233
2019-09-16 18:01:58
48
80
25
5
Elder
Toga503
#92LPQCLP
11 5 227
2019-09-16 19:58:56
18
0
26 Elder
T-v-N
#2Q9RGJ92P
13 5 213
2019-09-16 21:06:16
124
90
27 Co-leader
DE LA "O"
#802V002UL
12 5 194
2019-09-16 19:34:25
174
80
28
2
Elder
Darell
#8UJ0LLLPU
12 5 182
2019-09-16 22:17:27
37
120
29
1
montano
#C22YV8LC
11 5 181
2019-09-16 21:56:20
20
0
30 Elder
✌Nelson poveda✌
#2PLVCRCV
12 5 155
2019-09-16 06:02:52
8
0
31 bonanzajr
#CLQLR8CL
12 5 143
2019-09-16 22:17:25
84
80
32 Elder
Roronoa Zoro
#88GP0LUC
12 5 102
2019-09-16 22:16:19
60
120
33
4
⚡ⓡⓞⓑⓔⓡⓣⓞ⚡
#2LU0YPQJU
12 5 100
2019-09-16 19:40:04
90
80
34
1
samuel
#J200LQ9C
12 5 089
2019-09-16 22:10:44
58
40
35
5
enrique
#VGV9GU0
11 5 057
2019-09-16 22:09:54
109
80
36
2
Elder
demón
#229L9R9UU
11 5 050
2019-09-15 12:48:06
0
0
37
1
Co-leader
criiztiian Jr
#2CJQJYUC8
10 5 042
2019-09-16 13:11:31
48
40
38
3
jenni
#8GCPYVVJ
12 5 030
2019-09-16 21:28:57
46
80
39
3
Elder
Fabri
#80JYVUUCP
12 5 028
2019-09-16 11:41:20
40
0
40
6
trecedos
#982Q29Q82
11 5 024
2019-09-16 22:16:08
120
80
41
6
Co-leader
EDUARDITHO
#88QULVJJ2
12 5 023
2019-09-16 00:18:56
0
0
42
5
Elder
isaabeeliitaw
#9VPG2YUVJ
11 5 012
2019-09-16 15:30:54
88
80
43
5
josue
#29JL8U08C
12 5 007
2019-09-16 03:10:42
10
40
44 Blackheart
#LQJ80Q2
12 5 003
2019-09-16 05:16:36
18
40
45
6
Co-leader
EL MANIFICO
#8LU9QUQ0G
12 4 980
2019-09-16 21:38:12
30
80
46
4
Co-leader
Herrera04
#99V0UGJPU
11 4 940
2019-09-16 16:33:50
0
80
47
4
ASTAROTH
#292Y0J202
12 4 928
2019-09-13 06:44:19
0
0
48
4
Alucard
#9JRUVQP
12 4 925
2019-09-13 07:07:27
0
0
49
4
☪JCT_SIMON™SV☯
#2G98YV8G8
11 4 909
2019-09-15 17:13:39
0
0
50
3
demon
#800PGLUC0
11 4 896
2019-09-15 12:45:07
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord