Singularity

#Y8Q2GLU2

51 362

50 / 50

♦️2019.1.31♦️/🔹Singularity of All🔹/🔸수집일 3연속 불참 x🔸/가입기준:🏆4600+/지원기준:⚡️300+/🎯Aim for 100th place in Korea! /🔥매너있고활동량많은분들💕

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 362
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Noır de Lumıère
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 638
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 220
Elder 9
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
쓰레쉬
#2YCQGQ2GC
12 5 638
2019-07-22 01:24:40
28
0
2 Co-leader
몰라
#JQUL9RQP
12 5 615
2019-07-21 11:19:09
0
0
3 Elder
newbie-kor
#PRVR2P2Q
12 5 474
2019-07-22 00:42:27
20
20
4
1
망낭꾸러기
#2YVRL99UP
12 5 464
2019-07-21 13:07:43
0
0
5
1
Elder
짜오쩡
#2LLPU8Y8C
12 5 435
2019-07-21 22:44:27
0
0
6 LOVE
#P0JLVJ2JG
11 5 419
2019-07-21 15:57:34
0
0
7 hhs1234
#8Y0YPPJV
12 5 342
2019-07-21 10:20:33
0
0
8 JEMO
#8YC2P9PR9
12 5 316
2019-07-21 23:42:00
0
0
9 닌한방난두방
#22QUG0J90
12 5 157
2019-07-22 01:12:26
38
10
10 병딱까리
#CUG8PC8C
12 5 155
2019-07-20 13:06:59
0
0
11
10
김물량
#29PLLRUY9
12 5 152
2019-07-21 18:55:44
0
0
12
1
빗물22
#828P8PRVV
11 5 121
2019-07-21 23:20:45
0
30
13
1
실력이
#20L9LLVL0
12 5 071
2019-07-17 06:32:04
0
0
14
21
scy1224
#82R290VC
11 5 069
2019-07-22 01:04:16
38
0
15
2
Co-leader
Saint. Gloriana
#VUV8YPLP
11 5 031
2019-07-21 21:49:23
0
8
16
2
뿌쵸
#8QC889UCR
11 5 024
2019-07-21 22:50:15
0
0
17
3
ㄴㄴ
#20CUJVL9G
11 5 012
2019-07-22 01:01:10
30
32
18
3
Master lee
#890RVLVU
11 5 011
2019-07-22 00:28:11
0
0
19
3
어케했노
#R8JGG000
11 5 003
2019-07-19 23:27:10
0
0
20
3
ㄱㄱ
#2099RJ9C0
11 5 002
2019-07-21 13:43:36
0
0
21
3
사이타마
#9PPQRVPU
11 4 999
2019-07-21 06:00:41
0
0
22
3
셎ㅂㅂㅂ스
#20ULQPVCQ
10 4 975
2019-07-20 10:28:19
0
0
23
1
ۣۣۜۜ로얄KING
#C9CR2CGV
12 4 960
2019-07-15 01:43:52
0
0
24
1
익스트림룰스
#LCLVCVC
11 4 912
2019-07-19 01:59:45
0
0
25
1
History
#RL02CLG2
10 4 903
2019-07-18 07:41:00
0
0
26
1
Elder
V18_1FRIT_BETA™
#PLRJ8VV2
12 4 873
2019-07-21 08:50:56
0
0
27
1
찹찹
#J9G9YVRQ
12 4 848
2019-07-08 02:04:54
0
0
28
1
JUNE C NA
#80LCP8VLQ
10 4 839
2019-07-21 08:37:01
0
0
29
1
고수
#28VVV80P9
13 4 822
2019-07-21 23:01:45
0
0
30
1
TangE
#VCCGUR8R
11 4 817
2019-07-13 11:59:25
0
0
31
1
재헌짱짱부캐
#L0LLPQP2
10 4 807
2019-07-21 12:54:00
0
0
32 Co-leader
탄산음료
#PPUJVQPP
13 4 793
2019-07-22 00:23:41
18
40
33
1
ImYourFather
#2PC9VRGQ2
10 4 782
2019-07-22 01:20:44
18
0
34
1
사요나라
#2C9QC89Y0
12 4 747
2019-07-22 00:55:41
10
40
35
1
스톤
#2VCJQGCRY
11 4 660
2019-07-19 03:36:26
0
0
36
1
ANDR3W
#2PCLRJPLL
11 4 608
2019-07-18 05:17:28
0
0
37
1
Elder
레몬youtube
#L99VG2GJ
12 4 562
2019-07-06 09:29:52
0
0
38
1
Juaka
#809RU9L2P
11 4 507
2019-07-18 04:16:26
0
0
39
1
NAM
#QLYLVYPY
10 4 411
2019-07-15 04:07:19
0
0
40
1
Co-leader
Vㅤ
#2PJP8UQ08
13 4 406
2019-07-06 07:16:26
0
0
41
1
앙정우띠
#L9CJQ092
11 4 368
2019-07-16 09:00:35
0
0
42
1
주워서쿰척
#2GG890QY
10 4 344
2019-07-21 01:06:17
0
0
43 동망prince
#20GR2RCLG
10 4 320
2019-07-22 01:26:29
20
40
44 Leader
Noır de Lumıère
#2PL0RY92L
13 4 252
2019-07-02 17:01:16
0
0
45 Elder
첼이
#9GL9RGGJQ
10 4 245
2019-07-21 14:14:40
0
0
46 ❇9UCCI™✨
#JQLL0VG
13 4 001
2019-06-10 15:30:16
0
0
47 Elder
Rose씨앤케이
#9JP2LU02
12 4 001
2019-06-20 14:15:02
0
0
48 Elder
게임제작자
#82GVY209U
12 4 001
2019-06-09 11:46:15
0
0
49 Elder
이기고싶다
#22UPRQVJU
13 4 001
2019-06-14 00:48:30
0
0
50 미련한곰탱이
#28V2J8V09
12 4 001
2019-06-17 02:46:45
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord