Spartacus

#Y8Q0UR9

19 958

24 / 50

Welcome to our family. Rules- no abuses, Keep donating. ✌.

Nhận Vào Hội
Thành viên 24 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 19 958
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader ARROW
Phạm vi chiến tích 29 – 4 816
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 70
Elder 5
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
ARROW
#CQJY008
11 4 816
2019-12-07 12:48:35
30
40
2 Co-leader
DEADSHOT
#RGVCPPCP
11 4 661
2019-12-05 13:42:42
40
30
3 Co-leader
Leo
#80URQJYU
12 4 001
2019-05-09 14:21:51
0
0
4 Đấu trường 10 Elder
OCTAVIA
#2UQGPJCJQ
9 3 319
2018-05-20 04:17:51
0
0
5 Đấu trường 10 Co-leader
Alpha
#2JRVU20Q
10 3 246
2018-11-15 15:16:04
0
0
6 Đấu trường 10 Elder
Pari24
#PLJRCGL2
9 3 015
2018-04-29 12:30:10
0
0
7 Đấu trường 9 inferno
#8RU0CQJ8P
8 2 956
2018-05-30 17:46:26
0
0
8 Đấu trường 8 Elder
Lady Galadriel
#22YV8LPGC
9 2 362
2019-06-04 12:24:26
0
0
9 Đấu trường 7 Elder
Spt
#2UCLPL98V
7 2 072
2019-08-04 08:53:30
0
0
10 Đấu trường 6 ATHARVA
#908CU9G0R
7 1 821
2018-03-26 01:10:00
0
0
11 Đấu trường 6 Crazy Frog
#2L2GGC2V8
7 1 714
2018-04-27 03:27:01
0
0
12 Đấu trường 6 yash_YD
#8G20GPC8R
7 1 677
2018-06-03 10:40:14
0
0
13 Đấu trường 5 Co-leader
vinoth
#28JPPJGJC
7 1 607
2016-09-19 06:37:07
0
0
14 Đấu trường 5 Elder
Assassin
#8GRJRPCYY
6 1 465
2017-06-14 09:36:53
0
0
15 Đấu trường 5 hACKER
#90PV0P9GY
4 1 446
2018-03-15 06:16:06
0
0
16 Đấu trường 5 Aniket
#Q2QP89P8
6 1 432
2018-05-11 06:15:29
0
0
17 Đấu trường 5 Kaustubh
#9JL2GLLLY
5 1 369
2018-03-13 00:42:27
0
0
18 Đấu trường 4 Harshal
#9RU28VG8J
6 1 313
2018-05-18 17:13:35
0
0
19 Đấu trường 4 tejas
#9QVYP8JJQ
6 1 171
2018-07-17 14:33:04
0
0
20 Đấu trường 3 Supercell
#8L00GUYPQ
5 1 093
2018-03-02 04:02:04
0
0
21 Đấu trường 3 SANCHIT 7
#9RPY28GCU
5 1 077
2018-01-29 14:06:07
0
0
22 Đấu trường 2 tanmay
#98URG9L29
6 583
2018-06-11 04:06:49
0
0
23 Đấu trường 2 SaGaR_16
#9989Q9JYP
4 477
2018-03-29 17:49:39
0
0
24 Đấu trường 1 IsabellyFelizBr
#L8892899R
2 29
2019-11-17 20:34:34
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord