manuletos

#Y8PRRC9L

13 683

7 / 50

gente activa

Nhận Vào Hội
Thành viên 7 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 13 683
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader legendcervarian
Phạm vi chiến tích 2 136 – 4 608
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
CervariaN
#QQR8GY
12 4 608
2020-01-07 11:24:59
0
0
2 Leader
legendcervarian
#8PPP8PYUP
11 4 603
2020-01-24 11:03:13
0
0
3 Co-leader
xImForcadaaV2
#QCPVGGUP
12 4 172
2020-01-10 17:23:05
0
0
4 Co-leader
hilarinho11
#YUUVCP2G8
9 4 042
2019-12-01 01:41:24
0
0
5 Co-leader
Adrian10
#PCRC22JP9
9 4 007
2019-09-29 13:16:20
0
0
6 Đấu trường 12 Co-leader
norititi_18
#YQR20YR22
9 3 800
2020-01-24 22:24:03
0
0
7 Đấu trường 7 Co-leader
manuel
#9L0U8PVUY
9 2 136
2020-01-18 10:42:55
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord