Ковдорский щит

#Y8PR08JV

12 770

9 / 50

Мой Канал На YouTube: ,, Ковдорский Патч 377"

Nhận Vào Hội
Thành viên 9 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 12 770
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader Стич
Phạm vi chiến tích 54 – 4 262
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 true or false
#9RR9U8C8V
12 4 262
2019-10-15 15:11:08
0
0
2 IzI WiN
#8Y288L8C9
12 4 146
2019-09-03 18:49:20
0
0
3 Đấu trường 12 Leader
Стич
#Y20GPG9LU
8 3 958
2019-09-10 02:20:07
0
0
4 Đấu trường 12 пила
#PG0CLY2VR
9 3 624
2019-09-20 14:57:21
0
1
5
1
Đấu trường 11 sorry
#PLJ99CCGR
8 3 336
2019-10-20 14:16:05
0
0
6
1
Đấu trường 11 SAVYNIA
#P9LL8U08U
8 3 306
2019-10-18 14:16:51
0
0
7 Đấu trường 8 sergei
#PQ2VQ8U00
8 2 422
2019-09-15 11:10:00
0
0
8 Đấu trường 2 ростик
#YGYGYLPY0
5 433
2019-10-21 15:28:09
1
0
9 Đấu trường 1 даня
#YC9RLJPLV
1 54
2019-09-18 12:19:57
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord