Lok'Tar Ogar

#Y8GRJQJ

52 177

47 / 50

Lok'Tar Ogar招募历史最高分5800+以上高手,分数不够可加入Lok'Tar Ogar第一分部:#QJ90RGQ,为了部落:#GV9GUJR,曼联球迷会:#28CQVPCG,4个部落统一微信群:jerrysitu。请保持活跃和部落战胜率,否则 踢

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 177
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader 山下PP
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 816
Thông tin hội
Vị trí Trung Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 544
Elder 27
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
东星
#2208J88Y8
13 5 816
2019-12-10 02:29:25
336
120
2 Elder
悠闲De生活
#8GQV0R9L
13 5 632
2019-12-10 02:13:16
56
160
3
3
Co-leader
Tim
#2YL90GL8P
13 5 516
2019-12-10 00:26:41
30
160
4 Elder
鲁莽斩杀
#98CJVUPQ
13 5 510
2019-12-10 00:32:24
128
80
5
2
Leader
山下PP
#82GPQQ8U
13 5 474
2019-12-10 00:00:09
110
120
6
1
Elder
风动
#2U8LLR9C
13 5 444
2019-12-10 01:04:05
138
120
7 Elder
星风之舞
#29LYC90U
13 5 421
2019-12-09 23:50:56
208
120
8
5
Elder
Marlowe
#9J2CJVYV
13 5 299
2019-12-09 12:55:54
20
40
9
5
Co-leader
有机所一哥
#JJULCCG0
13 5 295
2019-12-10 02:24:12
28
120
10
2
Elder
welldone
#2022VGVQJ
13 5 268
2019-12-10 00:45:49
166
120
11
2
Elder
Tommy Shelby
#80CQL9LR
13 5 263
2019-12-09 11:03:07
10
40
12
2
Elder
Lil iccc
#2890QV80G
12 5 255
2019-12-09 09:50:49
30
64
13
3
Elder
互相伤害啊
#2YP22GY0L
13 5 245
2019-12-10 01:37:05
40
120
14
2
Co-leader
飞龙在天
#VRJPJU0L
13 5 241
2019-12-09 22:02:18
78
120
15
4
Elder
MayujiX
#JQV9JQ9U
12 5 232
2019-12-10 02:28:21
326
160
16
1
Elder
很美味
#28CGCPCQ9
13 5 163
2019-12-10 01:07:24
280
160
17 Co-leader
Bunny
#GLPR92C0
13 5 148
2019-12-09 23:38:18
164
80
18 Co-leader
小峰
#2UY0RQL8
13 5 140
2019-12-10 01:00:42
264
120
19 Co-leader
LovE萌萌
#8QY9GUVV
13 5 139
2019-12-10 02:15:00
40
80
20 Elder
若风
#LJVVPGQL
13 5 117
2019-12-09 23:29:27
160
150
21
4
Co-leader
石大侠✔
#22VPVPVPG
13 5 103
2019-12-09 23:38:26
60
120
22 Elder
这不中
#RYJQ9Y82
13 5 072
2019-12-09 23:34:41
124
120
23 Elder
雷胖胖
#L9RQCCUV
13 5 070
2019-12-10 00:53:55
86
120
24
3
Co-leader
无尘
#8J9L0Q
13 5 057
2019-12-10 00:32:09
260
160
25
5
Elder
RRY
#YLJLPJLV
13 5 041
2019-12-10 02:11:44
88
120
26
3
Elder
小明上广州
#PGRR09YC
13 5 027
2019-12-10 00:35:11
0
0
27
3
Co-leader
lucifer
#298RQC8P
13 5 022
2019-12-09 23:34:53
150
120
28
1
Elder
绅士
#809VQLP8C
12 4 999
2019-12-10 01:59:48
46
120
29
1
Co-leader
举个栗子
#92LVJRP2
13 4 977
2019-12-10 01:09:43
362
130
30
3
Elder
那个年糕啊
#PRQVCUU20
11 4 962
2019-12-10 01:56:35
72
120
31 Elder
hodge
#PQRQ09QVC
12 4 941
2019-12-09 07:08:04
30
40
32
3
Co-leader
Supreme
#L08PY99V
13 4 931
2019-12-10 00:14:04
48
80
33
1
Elder
KoBe Bryant
#Y0JY0C8L
12 4 928
2019-12-10 00:41:21
150
160
34
2
Elder
x_Y
#YULQ9JU
13 4 922
2019-12-10 01:21:50
58
120
35
9
mryana
#2LGP2LR
13 4 914
2019-12-10 02:00:54
86
120
36 Co-leader
伊利丹、怒风
#QLURYRRV
13 4 872
2019-12-05 13:37:39
0
0
37 Elder
will
#UCYPPGUQ
12 4 856
2019-12-09 14:39:49
50
80
38 大吊
#2UL09PVJQ
10 4 839
2019-12-09 10:43:09
50
40
39 Elder
枫叶漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏
#8VQ89GP9
13 4 826
2019-12-08 23:48:17
0
0
40 老健_
#2P2CUUCQU
10 4 790
2019-12-10 01:50:57
58
120
41 Elder
W.
#P9QRPVQ2U
12 4 751
2019-12-09 22:50:01
28
120
42 nikos.gr
#PC2JGVVUV
10 4 742
2019-12-09 19:52:29
10
40
43 Elder
小章鱼
#2PLVY09C2
12 4 724
2019-12-09 23:09:00
30
40
44
1
Elder
尼古拉斯赵四
#GG2VYLPY
10 4 711
2019-12-10 00:22:31
58
120
45
1
赤染樱ヅ剑仙
#82J20CU9
12 4 703
2019-12-09 23:25:02
28
80
46 Elder
VanLee
#YVLPUV9Y
13 4 001
2019-11-23 05:28:42
0
0
47 Co-leader
子小路兵
#292VLUJYG
13 4 001
2019-11-15 00:15:26
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord