Caguas PR

#Y8CQJCRP

49 723

42 / 50

Diositos de clash🐐🏆

At war! 19 / 27 battles remaining! Ends: 2019-10-24 04:28:09
Remaining Left Trận thắng Crowns
火箭队
#PCY2L0UU
14 9
(23)
18
(32–60)
Caguas PR
#Y8CQJCRP
19 5
(24)
9
(28–66)
Tw精英中心
#8RULJ0Y
17 4
(21)
8
(25–59)
DaBeasts
#2Y0RQJ8
20 3
(23)
5
(25–65)
••●Supremacy●••
#9JUPU88L
24 2
(26)
4
(28–76)
Naughty Trận đấu Cards Collected
xl_Optimuz- 1 560 1/3
KEVO BOOM 1 280 1/3
Chris_elpapi 0 840 2/3
Enano :/ 0 840 2/3
choseone01 0 560 2/3
SooAtractive 0 560 2/3
joel 0 280 1/3
Dvniel 0 280 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
Kevvro 0 1680
yandel el duro 0 1680
Smurf_Blue2012 0 1487
Christian 0 1487
JAJA 0 1400
Andres 0 1400
A13X0RxPRx 0 1400
Presencials 0 1189
el mafu 0 1120
El duro 0 1120
La Momia 0 1120
*SUPREME* 0 1120
greenjay 0 1120
Chris_elpapi 0 840 2/3
Enano :/ 0 840 2/3
choseone01 0 560 2/3
SooAtractive 0 560 2/3
joel 0 280 1/3
Dvniel 0 280 1/3
Losers Trận đấu Cards Collected
ALozada24 1 1785
T3RM1N41T3R 1 1120
X-_-CARLOS-_-X 1 1120
Winners Trận đấu Cards Collected
Ale_PR1 1 1189
JuL-La-Maquina 1 1120
4qu1le5 1 891
xl_Optimuz- 1 560 1/3
KEVO BOOM 1 280 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord