longanvn

#Y88CR8V8

18 877

11 / 50

choi cho vui

Nhận Vào Hội
Thành viên 11 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 18 877
Chiến Tích Cần Có 1 600
Clan Leader rua1978
Phạm vi chiến tích 1 720 – 5 639
Thông tin hội
Vị trí Việt Nam
Đóng Góp Mỗi Tuần 586
Elder 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
rua1978
#98UP822L
12 5 639
2019-08-24 06:28:41
114
80
2 Elder
ruavang1078
#2PYP2CC02
12 5 618
2019-08-23 23:29:26
90
120
3 Elder
ruavang231078
#VCPUGY22
12 5 522
2019-08-23 22:51:12
96
96
4 Elder
ruavang
#P9Q9J9PL8
10 5 099
2019-08-24 06:31:29
118
110
5 huy
#YY2CY29QG
9 4 829
2019-08-24 04:11:37
128
140
6 Đấu trường 8 ProA«†hinh»
#Y88998RRY
7 2 359
2019-06-15 09:07:23
0
0
7 Đấu trường 7 Notnhacbuon
#2V9LC2U0
8 2 149
2019-08-16 19:39:54
0
0
8 Đấu trường 7 Level.1
#YJJ2GVR2Y
5 2 068
2019-08-09 13:18:38
0
0
9 Đấu trường 6 quyền
#PC0U02VGR
7 1 810
2019-08-22 13:59:41
0
0
10 Đấu trường 6 Din
#YQ2VQJ0Q9
7 1 806
2019-08-05 13:19:39
0
0
11 Đấu trường 6 Bobby
#28RUUVG9G
8 1 720
2019-08-09 01:29:01
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord