FROM HELL

#Y80VL00C

44 650

29 / 50

this clan is a powerful community which needs actif clashers ! you are all welcome to HELL ! 🇹🇳

Nhận Vào Hội
Thành viên 29 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 44 650
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader cj
Phạm vi chiến tích 3 378 – 5 632
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 972
Elder 14
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
KarTach
#2R2GU8VL
13 5 632
2019-09-18 09:08:26
306
240
2
1
Co-leader
MaG
#92R89J2JY
12 5 518
2019-09-18 08:52:48
266
280
3
1
Leader
cj
#2PCUCYUQP
13 5 508
2019-09-18 03:05:54
374
220
4 JB
#9PJ909UJ0
12 5 452
2019-09-18 05:15:56
288
200
5
1
Elder
anice
#8L9PPJ0GV
12 5 418
2019-09-18 10:59:06
268
280
6
1
Leonn
#9QCRCGCP
13 5 353
2019-09-18 10:26:43
88
0
7 Elder
beee
#J909GCJ
13 5 309
2019-09-17 08:43:27
106
80
8
1
Elder
300
#90QY8PQJP
11 5 300
2019-09-17 17:46:06
84
80
9
1
Elder
TkT
#92U8JRCYG
11 5 237
2019-09-18 05:31:43
84
120
10 Elder
Ga3
#LLJY0PRP
13 5 209
2019-09-16 08:57:48
20
40
11
3
Elder
Rami
#9JLP98PQL
10 5 184
2019-09-17 21:56:48
48
40
12
1
Co-leader
NOUR
#PUPRQ02G
12 5 167
2019-09-18 11:13:35
348
240
13
2
Co-leader
Mady
#2L0J08JYP
13 5 155
2019-09-18 11:13:15
246
140
14
1
zizou
#PP9RYL8LP
11 5 136
2019-09-18 12:07:44
180
280
15
2
nabil
#98Y8GLVYV
12 5 122
2019-09-18 11:40:32
506
140
16
3
Elder
zbiba
#9LJCLQ9LJ
10 5 063
2019-09-18 11:09:24
64
200
17
1
Elder
menzli
#8PVRJYGV8
11 5 051
2019-09-17 16:18:16
20
0
18 Co-leader
Raph
#PQC99RPJR
10 4 972
2019-09-18 05:17:49
132
242
19
1
Elder
hela
#9URC922JP
11 4 966
2019-09-18 10:32:47
270
160
20
2
Co-leader
lionheart
#P9C2PQURC
11 4 916
2019-09-17 19:28:46
60
120
21 Elder
3awed
#P9U8280LC
10 4 911
2019-09-17 16:06:03
0
0
22
1
Elder
3BetLight99
#8RLUJVL82
11 4 903
2019-09-18 04:31:33
49
190
23
4
Elder
zvyne
#P9YGJYCVQ
10 4 865
2019-09-18 12:08:14
0
0
24 Elder
F'B'I
#PLC902R8P
10 4 843
2019-09-18 10:30:37
49
200
25 Achraf
#9VLCP280L
10 4 784
2019-09-18 10:41:16
20
40
26 Co-leader
linkin
#PYR99QL0Y
10 4 759
2019-09-18 03:45:45
40
200
27
1
Elder
sachoda
#P9VCC0QCG
10 4 730
2019-09-18 11:52:19
0
0
28
1
odj
#9UJ8R8J2J
9 4 560
2019-09-18 09:14:16
56
200
29
1
Đấu trường 11 batnaiji
#PGVQ0RP8Y
8 3 378
2019-09-17 18:37:06
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord