BBTS ACADEMY

#Y2YCRLL0

47 348

48 / 50

clan accademia bbts.donare ed essere attivi,anziani 400 o più do****oni, guerre frequenti. clan principale BBTS

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 348
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Dani
Phạm vi chiến tích 3 762 – 5 268
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 868
Elder 8
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
juventus!!!!
#R9U8Y9L
12 5 268
2019-10-22 12:59:41
37
20
2
1
asapbaroz
#8VQ8P9CP9
11 5 184
2019-10-22 12:57:52
0
0
3
1
mirko
#PJVUL8CQ
12 5 141
2019-10-20 16:15:06
0
0
4
2
Elder
SirBraccoBaldo
#2Q2CQRLP
12 5 139
2019-10-22 11:12:21
40
0
5 _ScallyuX_7
#802CPY98Q
11 5 090
2019-10-22 12:21:40
18
80
6 Elder
Sebastiano
#PPL02YR89
11 4 998
2019-10-22 13:41:42
280
160
7 Clash_Bob
#2VQCPQYV
11 4 867
2019-10-22 12:37:31
192
152
8 asd
#PCG99JPJ2
10 4 866
2019-10-21 19:54:50
20
60
9
1
Elder
AGRIPPA
#20Y2CVPV
12 4 844
2019-10-22 11:27:27
8
40
10
1
otacon
#QY2LRJ0Q
11 4 843
2019-10-22 13:15:18
30
0
11 Co-leader
G Senjor17
#2LQ2RCLQ2
11 4 814
2019-10-22 10:58:15
74
40
12 Elder
VALERIO01
#Y8CGP0V9R
10 4 792
2019-10-22 07:39:30
116
120
13 SAMU 05
#L0U9LV8P
11 4 741
2019-10-21 08:14:45
28
40
14 Elder
RUGGY_XRZ
#PL00JVV2V
10 4 725
2019-10-22 13:16:45
154
152
15 alos77
#9YR2CYCG
10 4 711
2019-10-22 11:37:30
0
40
16 ..
#RUQ9GL09
11 4 663
2019-10-22 07:55:36
18
0
17 samu y los pro
#802RUU99U
11 4 620
2019-10-17 01:07:45
0
0
18 legalizeman
#GYYR209P
11 4 609
2019-10-21 18:40:13
10
40
19 giolello
#QCUCLVGG
11 4 593
2019-10-22 13:19:29
0
0
20 Tartaruga
#GLPY8VLU
11 4 570
2019-10-21 12:52:05
36
40
21
1
1gor
#PPGCRGJJC
10 4 567
2019-10-22 13:55:30
0
0
22 La_Ro
#P9YVPULQR
10 4 551
2019-10-22 11:41:30
0
40
23 ciccio
#88Q2LGPQ2
10 4 540
2019-10-21 13:24:39
24
0
24 Supreme Army
#2QJ980QR
10 4 534
2019-10-16 18:46:48
0
0
25 FR♤NZIN
#PG8YCY00Q
10 4 496
2019-10-13 09:37:49
0
0
26 Elder
the king
#JG0JQ0R
11 4 491
2019-10-20 10:54:12
0
0
27 BRO
#9GRQRVQJY
10 4 471
2019-10-22 10:52:07
33
120
28
2
Sixeg
#2LVJRGG9
12 4 438
2019-10-22 11:19:07
88
120
29
1
Elder
LUNATIC
#29R0C9UY
10 4 436
2019-10-22 00:19:05
18
0
30
1
--Fire02
#JV28VL0P
10 4 414
2019-10-17 22:45:52
0
0
31 GOLEM
#GJCCJV20
10 4 408
2019-10-20 17:08:14
0
0
32 nick25
#PJ9C9PQYL
10 4 371
2019-10-18 12:38:00
0
0
33 Alexpro06-12
#9RJUVP2PL
10 4 322
2019-10-22 13:48:58
46
50
34 LDP05
#9PCY8VUYY
10 4 304
2019-10-17 09:11:38
0
0
35
1
SosaReal
#PJVGYRCC0
8 4 170
2019-10-18 14:59:06
0
0
36
1
Gnuttoday10YT
#2JV22JP0
10 4 167
2019-10-22 13:37:07
42
24
37
1
EDo49. ;)
#JRLRCJRP
10 4 110
2019-10-17 18:29:49
0
0
38
1
BISTECCONE
#QJLR9GP
11 4 106
2019-10-19 18:19:44
0
0
39
1
Elder
Bstefan
#90J00JQ2Q
11 4 087
2019-10-22 09:35:56
141
120
40
1
killerntwo09
#PYQLCRYJQ
9 4 022
2019-10-22 11:25:26
103
80
41
1
Co-leader
superpippo
#82QU2JJ2
11 4 005
2019-10-06 08:46:55
0
0
42
1
Co-leader
H2O
#9VQ0JQ
11 4 004
2019-10-01 11:12:08
0
0
43
1
Leader
Dani
#CCC22G
11 4 001
2019-08-26 14:17:23
0
0
44
1
Đấu trường 12 jim
#L9UU889Y
10 3 880
2019-10-13 21:37:29
0
0
45
1
Đấu trường 12 M100
#888P08VVQ
10 3 877
2019-10-22 06:54:33
38
80
46
1
Đấu trường 12 Timmy
#2L9QLR0QV
9 3 859
2019-10-14 17:55:32
0
0
47
1
Đấu trường 12 Co-leader
tiger14
#YP8C0RYVP
10 3 821
2019-10-22 14:42:30
172
170
48
1
Đấu trường 12 giorgio
#2LRUG88J
10 3 762
2019-10-19 13:54:57
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord