Clash Kings

#Y2VQ92UU

50 473

40 / 50

Est. 1/20/19. 80+ WWs! Collect/Practice/War OR ✌! Promo=Activity! Join our feeder clan Clash Princes if under Lvl12. #staygolden

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 473
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader OMG
Phạm vi chiến tích 4 064 – 5 593
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 762
Elder 12
Co-leaders 19
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
OMG
#8P902UCPQ
13 5 593
2019-08-17 12:57:02
1017
680
2 Co-leader
Bruh
#20YGCQRL8
13 5 569
2019-08-17 05:17:09
734
600
3 Co-leader
JLegend
#Q80YL0RQ
13 5 561
2019-08-17 08:40:34
360
480
4 Co-leader
Mr. Cupps
#CQLQQ9VR
13 5 542
2019-08-17 14:36:25
610
0
5 Co-leader
ToeKneePee
#982VUJ2Y
13 5 415
2019-08-17 13:13:34
540
400
6 Co-leader
The Professor
#P98C22L8
13 5 296
2019-08-17 13:32:46
130
240
7 Elder
Damian G
#2LU0LPR
13 5 254
2019-08-17 12:14:43
454
680
8
1
Co-leader
Agent Orange
#9YV0R0QR
13 5 251
2019-08-17 03:27:12
150
320
9
1
Co-leader
sir blair
#8RGL829Q
13 5 206
2019-08-17 13:50:45
327
400
10
1
Co-leader
Crispy_Caf
#VUPL0VVV
13 5 197
2019-08-17 14:39:37
826
560
11
1
Co-leader
Burty
#C0CG02CY
13 5 173
2019-08-17 06:02:12
247
240
12
4
Elder
J-Dragon85
#2LG0LVU9P
11 5 172
2019-08-17 05:49:53
370
390
13
3
Co-leader
Thelesius
#8J2LJ0JQ0
13 5 172
2019-08-17 13:13:44
604
560
14
1
Jewis
#PVPULYQQ
12 5 164
2019-08-17 13:04:35
346
520
15
1
Elder
lin
#9QRRCC29L
12 5 154
2019-08-16 22:06:22
477
480
16
1
Elder
Trump For 2020!
#88GCYRLP
12 5 153
2019-08-17 12:44:05
150
320
17 Co-leader
Warlord
#2URPVCVVG
12 5 141
2019-08-16 19:10:47
150
160
18 Elder
Nathan
#9VU9LVLR
13 5 135
2019-08-17 14:23:26
506
480
19 Elder
Baba Yaga
#8R0Q0V2QJ
11 5 094
2019-08-17 04:23:37
56
320
20
9
Elder
pablito
#PCYJLJYP
10 5 055
2019-08-17 08:29:27
226
520
21
1
Co-leader
ELCRUISADOR
#88GYY00GY
12 5 051
2019-08-17 14:30:16
671
200
22
12
Elder
Lance 2.0
#2VCQUQY2
11 5 047
2019-08-17 05:20:54
346
400
23
1
Co-leader
THE ARCHITECT
#802RPG9UR
12 5 018
2019-08-17 13:19:56
676
400
24
3
Blue
#2P9GV8R8
11 5 015
2019-08-17 14:25:50
210
184
25
2
⚡️GWAP⚡️
#9P2U0Y80
13 4 986
2019-08-13 19:52:10
76
120
26 Elder
squidrick
#GUVQ08VC
12 4 984
2019-08-17 12:48:00
328
400
27
3
Co-leader
DRoss412
#2JQRJYV9C
13 4 983
2019-08-17 04:44:09
480
400
28
3
Co-leader
NoGutsNoGlory
#8J29P0JYY
12 4 978
2019-08-16 13:05:10
130
200
29
2
Shazam2001
#YRVJQ2GL
12 4 966
2019-08-17 10:28:14
479
440
30
2
Elder
XXDIRTYDANGUSXX
#P288QG088
11 4 965
2019-08-17 03:06:34
412
168
31 Co-leader
Game of Thrones
#8PRQL0PYJ
12 4 960
2019-08-17 14:29:09
462
620
32 Co-leader
KingSlayer
#PQL8P00J
12 4 929
2019-08-17 01:53:36
152
240
33 STW616
#JVR09QGQ
11 4 924
2019-08-15 19:39:09
54
360
34
4
Co-leader
GreatCornHolio
#VJRJYCL
12 4 902
2019-08-17 08:58:44
94
120
35 Alcatraz
#YGVUYCL
11 4 743
2019-08-16 22:24:27
112
160
36 JBEEZi3
#2CYVRYLY
12 4 713
2019-08-16 21:08:59
164
320
37 Elder
CrazyMoron
#YGPLL928
12 4 676
2019-08-16 22:55:04
182
160
38 Co-leader
Bokura
#2Y8YJV202
10 4 656
2019-08-17 11:54:20
454
440
39 Elder
TheMantis
#9CUPPVYJG
11 4 374
2019-08-06 03:46:04
0
0
40 TheGreatAutismo
#8882U8PRQ
11 4 064
2019-08-14 02:57:03
0
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord