plastic

#Y28RVJ8R

37 887

38 / 50

100 donations for elder. gain trust for co. U must participate in war. if inactive for a week w/out notice u will be kicked.

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 37 887
Chiến Tích Cần Có 2 300
Clan Leader 24Q
Phạm vi chiến tích 734 – 5 014
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 965
Elder 9
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Leader
24Q
#8Q2LR8YY2
10 5 014
2019-08-22 00:20:04
188
240
2
1
Co-leader
Con15
#GYP8UCPP
11 4 985
2019-08-21 16:11:08
34
130
3
1
babypowder4990
#LUGJC0RV
11 4 972
2019-08-22 01:23:32
42
49
4 general rafael
#99V2CVVRQ
11 4 854
2019-08-21 21:49:26
15
80
5 Co-leader
LukePapa
#2Q0QYRJ20
10 4 675
2019-08-21 23:23:25
36
10
6
2
Co-leader
AceMillerTime
#9L92PJV2G
10 4 622
2019-08-21 18:15:55
44
80
7
1
Elder
theN4vyassassin
#LLUG80Y0
10 4 622
2019-08-22 01:34:34
82
90
8
1
蒋浩天
#P0YPJLJV8
10 4 615
2019-08-21 14:13:26
34
0
9 Elder
fus
#GUYL29Y8
10 4 575
2019-08-18 17:41:31
0
0
10 GENERAL AP
#8C9QUVQPC
11 4 561
2019-08-20 21:00:52
18
0
11 Elder
eric
#PGUUVVRP
10 4 451
2019-08-12 03:34:08
0
0
12
1
Đấu trường 12 Co-leader
TTV.AthleticPan
#PLY88Y2C2
10 3 963
2019-08-22 00:18:50
132
120
13
1
Đấu trường 12 Co-leader
nckgrock
#9PRJ9LLJ
9 3 946
2019-08-21 14:35:48
118
186
14
1
Đấu trường 12 Chase91804
#288GPVR8Y
10 3 821
2019-08-20 23:17:41
0
0
15
1
Đấu trường 12 Co-leader
joe kelly
#PQLYY2VVQ
10 3 754
2019-07-31 20:38:26
0
0
16
2
Đấu trường 12 Elder
Kaden
#8GJPLRJ
9 3 735
2019-08-21 11:39:06
16
40
17 Đấu trường 12 Co-leader
celestron114
#PUC28PPR8
9 3 730
2019-08-21 22:02:34
47
0
18
1
Đấu trường 12 Co-leader
chucho
#YCPJUR9R
10 3 600
2019-08-20 17:50:18
0
10
19
1
Đấu trường 11 Co-leader
LaNdOn_ScOtT
#9VRYPVPG
9 3 502
2019-08-21 15:23:20
94
40
20
1
Đấu trường 11 Co-leader
c0nn3r S(0Tt
#LCCPJJC0
9 3 470
2019-08-21 23:40:28
47
40
21
1
Đấu trường 11 Co-leader
Aszmus
#PQ9PYJQJU
9 3 463
2019-08-22 02:01:04
22
80
22
1
Đấu trường 11 Elder
Macgyver
#LQR2CC2P
8 3 414
2019-08-14 11:20:08
0
0
23
1
Đấu trường 11 Co-leader
Bergy
#2LLJYL090
10 3 395
2019-08-17 01:32:27
0
0
24
1
Đấu trường 10 Msalah28
#9PQGLY0GC
8 3 137
2019-08-22 00:56:37
196
40
25
1
Đấu trường 9 buck
#PP8CV22JG
7 2 878
2019-08-19 16:23:43
10
0
26
1
Đấu trường 9 asher the great
#8G2VQ0YP8
9 2 745
2019-08-21 17:41:28
140
160
27
1
Đấu trường 9 ryan mini mini
#9LGJ0RR2L
6 2 659
2019-08-10 20:29:46
0
0
28
1
Đấu trường 8 A Meaty Meatbal
#GQGPC2G2
8 2 592
2019-08-21 14:39:34
0
0
29
1
Đấu trường 8 吴帅哥
#PURQCCLRP
8 2 355
2019-08-22 06:18:49
75
150
30
1
Đấu trường 7 Elder
JD0907
#PL8R9P9YL
7 2 111
2019-08-21 15:33:51
32
80
31
1
Đấu trường 6 Elder
Croatian King
#PU9C2YV8Q
7 1 841
2019-08-15 20:35:32
0
0
32
1
Đấu trường 6 Elder
Price_Magic1605
#P9GQ2R2Y9
8 1 799
2019-08-21 12:40:07
32
0
33
1
Đấu trường 6 Dodgerfan35
#982Y8JJJV
7 1 772
2019-08-21 18:36:54
97
60
34
1
Đấu trường 6 PS17
#20YVG8990
8 1 698
2019-08-21 21:39:29
106
0
35
1
Đấu trường 6 Co-leader
Q24
#YQRVVVUUQ
6 1 641
2019-08-11 16:04:19
0
0
36
1
Đấu trường 5 Gman
#YLGC9QPPC
6 1 374
2019-08-21 15:35:36
60
40
37
1
Đấu trường 4 Mr.Cheese
#9U99LQ2JR
6 1 254
2019-08-19 17:57:41
18
20
38
1
Đấu trường 3 Elder
mom3
#Y08VQ8PQ0
5 734
2019-08-14 18:48:05
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord