CRITICAL

#Y0U9RPR0

46 745

40 / 50

Baaad ******* gamers. dons -200 out + 1000 chef adjoint

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 745
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader cdshark
Phạm vi chiến tích 1 063 – 5 343
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 320
Elder 14
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
cdshark
#89VJCYJ8
13 5 343
2019-09-21 23:31:36
468
350
2
2
Co-leader
mido
#RQGRU9G8
12 5 314
2019-09-21 21:48:53
1116
520
3
1
Elder
monta14
#L029CV8R
12 5 251
2019-09-20 18:18:22
112
0
4
1
Co-leader
gadour
#80PRJGQR9
12 5 215
2019-09-21 06:50:15
578
400
5
1
Co-leader
MALIKOVIC
#20RQRY9LY
11 5 064
2019-09-22 00:14:30
148
240
6
2
Elder
med amine
#2R0YP8RJ2
10 5 038
2019-09-21 23:38:19
324
410
7
2
Elder
mariam
#90UUCR9PR
11 5 031
2019-09-21 22:29:26
135
360
8
1
firas
#2UJQU8U2R
11 5 006
2019-09-19 14:15:23
156
80
9
6
Co-leader
imbattable
#Y99VPYVUU
9 4 962
2019-09-21 16:33:59
188
300
10
1
Co-leader
Bilel
#PLPJVJYGR
11 4 938
2019-09-22 00:30:45
774
480
11
1
Elder
sika36
#PV980CG8U
9 4 884
2019-09-21 18:31:21
468
560
12
2
golden ratio
#P22CRQ08C
10 4 870
2019-09-21 16:59:15
0
0
13
2
Elder
hich
#9J20VQR92
10 4 855
2019-09-21 21:16:32
341
240
14
1
Elder
wael
#PLJUG9UPY
10 4 821
2019-09-21 21:26:42
212
40
15
1
Elder
ramero
#PGYYPQYGQ
10 4 775
2019-09-21 23:38:29
205
280
16
1
nana
#P8L0CJJ29
10 4 759
2019-09-21 23:30:37
271
240
17
3
Aref
#9Q8UVJG
10 4 749
2019-09-21 21:45:38
100
140
18
1
Elder
Yassine.R2G
#8UC2QLJ8J
10 4 730
2019-09-21 19:12:07
73
240
19
1
Co-leader
mimo
#PLJ2YY8LG
10 4 683
2019-09-21 23:12:42
503
400
20 jumanji
#928LG8QGU
10 4 680
2019-09-18 17:29:17
48
0
21 Elder
omar
#8QPU2LPJR
11 4 665
2019-09-21 23:43:00
422
470
22 Co-leader
creppa
#2CYRCJC98
10 4 660
2019-09-22 00:28:17
396
460
23 Elder
Amine
#8G98GC8C8
10 4 654
2019-09-20 06:35:12
0
120
24 Co-leader
5raa
#YQV0QRRCR
9 4 654
2019-09-21 18:23:01
177
120
25 Elder
Death
#9UJ0C0QGV
8 4 645
2019-09-21 11:19:50
90
160
26
2
Elder
oussema melki
#YJYLQCRQY
9 4 629
2019-09-21 23:05:31
80
320
27 Co-leader
anis
#PLL8L8YYC
10 4 577
2019-09-22 00:27:58
323
490
28
1
Co-leader
wow
#9QGRGVCR2
10 4 538
2019-09-20 05:18:44
46
80
29
3
Co-leader
hamza
#PCCCRUYY8
10 4 512
2019-09-22 01:50:21
132
320
30 salem
#80URYGCVL
10 4 503
2019-09-21 22:35:07
70
40
31 master
#9R2U2200Q
10 4 495
2019-09-21 18:09:02
60
0
32 Elder
zbi zbi
#YGL9R90L0
9 4 479
2019-09-13 22:25:41
0
0
33 safeh
#P9GRGLY9Q
9 4 478
2019-09-20 23:07:46
4
80
34 Co-leader
DarMaroo
#YQQCLRRRQ
9 4 443
2019-09-22 00:10:32
475
720
35 youssef74927
#2UVUUYLR9
9 4 308
2019-09-11 14:29:05
0
0
36 علجية
#LCCYRR8L
11 4 056
2019-09-21 19:27:34
188
160
37 Đấu trường 12 club africain
#PJRG0YLV8
8 3 869
2019-09-17 11:42:00
0
0
38 Đấu trường 12 Elder
Yosra
#PCR8QCJCU
9 3 700
2019-09-21 06:08:04
129
160
39 Đấu trường 7 Co-leader
bikibiki
#YJ0GQQL2J
7 2 156
2019-09-21 18:15:04
0
60
40 Đấu trường 4 bomber
#YC89C9VVP
6 1 063
2019-09-17 11:19:30
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord