$laughter $tud$

#Y0RLQ92Q

52 145

50 / 50

Active & friendly clan.High donations & war.War participation is not required but if you’re in it & miss war you will be demoted

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 145
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader kmandad
Phạm vi chiến tích 2 411 – 5 831
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 076
Elder 10
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Duke
#LJJQ8CQ
12 5 831
2019-09-21 00:24:13
385
360
2
3
Co-leader
Perfect Chaos
#8R0PJ20V2
12 5 628
2019-09-21 03:36:59
198
480
3
1
Co-leader
Jay Wade
#PG882UYU
13 5 619
2019-09-21 01:23:51
122
216
4
1
Co-leader
tlo
#2U8JL9U98
12 5 600
2019-09-21 00:07:06
111
40
5
1
Co-leader
Thatguy
#29G802V8J
12 5 559
2019-09-21 00:16:54
412
280
6 Co-leader
star74man
#2282PURQJ
13 5 378
2019-09-20 22:14:10
607
560
7
1
Co-leader
Cobra Commander
#C0GVPRY
13 5 347
2019-09-21 03:14:29
618
480
8
1
Co-leader
TRULYxKING
#8RQGCYQ9
13 5 343
2019-09-21 04:10:54
474
360
9 wannabyu
#P2V992GP
12 5 321
2019-09-21 03:14:38
70
0
10 Elder
Kurtz
#YURUCCV
12 5 250
2019-09-20 23:39:21
36
80
11 guz
#9LR22LRV9
11 5 225
2019-09-19 12:35:54
92
200
12 beardedwonder
#LVV29LUU
13 5 157
2019-09-20 13:27:42
169
160
13 Elder
ChinookdryvrJoe
#982Q2LQU
13 5 156
2019-09-20 22:53:19
272
240
14 BKS
#8PP0YLLJ
12 5 127
2019-09-21 01:09:52
216
320
15
4
Elder
Clank
#PP99UUQU
12 5 114
2019-09-21 02:23:18
104
160
16
1
Elder
Kokaine
#92VCGJG0P
13 5 114
2019-09-19 20:11:50
314
360
17
1
Booffer
#Y0GPJJJL
12 5 101
2019-09-21 04:34:34
158
340
18
1
OniiChan
#2G9PU9CR8
12 5 075
2019-09-21 04:43:44
302
460
19
1
Elder
HotLegs
#289Y822YQ
12 5 061
2019-09-21 00:13:39
252
360
20 The Grandmaster
#80Q0GRG2
11 5 043
2019-09-21 02:43:04
631
520
21
1
neil
#R2RG9Y2Y
11 5 029
2019-09-20 23:55:21
11
120
22
1
Co-leader
MadJimboSlice
#CRC2YJQY
13 5 017
2019-09-20 23:54:39
658
440
23
1
Co-leader
JLO
#PP8LJCQQY
11 5 010
2019-09-21 04:46:00
818
480
24
3
NotoriousShogun
#PL2GJPP9R
10 4 996
2019-09-21 01:38:44
217
360
25
1
Robert
#2QU28L9L
12 4 982
2019-09-20 18:44:57
140
160
26
1
Xmanbp
#G02PLGV
12 4 979
2019-09-21 04:29:55
1026
440
27 Co-leader
Goose
#2PLCYYPV
13 4 978
2019-09-21 04:11:38
484
480
28
2
YO-MAMA
#8QYL29JPV
11 4 976
2019-09-21 01:22:23
194
280
29
1
The Giver❤️
#JUULG0QR
12 4 963
2019-09-20 04:56:45
92
160
30
1
justin
#PYLRGYR0
12 4 963
2019-09-20 09:30:20
212
280
31
1
Co-leader
adrianairis
#2GY2RLR9J
12 4 949
2019-09-20 22:57:51
172
440
32
1
Elder
Griformsbee
#88CJJ9UJR
10 4 933
2019-09-19 23:31:35
108
160
33 Joshue
#2UG0LRU2L
10 4 806
2019-09-17 04:23:07
11
40
34 IMMORTAL MUFASA
#PQPRRVJ8V
11 4 756
2019-09-20 21:13:29
266
0
35 Frazxy
#9LGY8R2Q2
11 4 681
2019-09-20 16:56:22
26
40
36 DeathSlyer
#20YVLGRRC
12 4 681
2019-09-15 19:42:19
0
0
37 Co-leader
R4D10Active
#P8VRCJ00R
11 4 654
2019-09-18 09:02:51
102
160
38 DuncanDonut
#8PRRJPQ0
12 4 635
2019-09-04 16:59:01
0
0
39 Elder
kmankiller
#2GGVP0GG8
11 4 601
2019-09-20 23:55:39
58
160
40 Bigbadnyal
#2UC98YR2
10 4 515
2019-09-21 05:08:54
0
0
41 Leader
kmandad
#8UYGLRV2U
13 4 501
2019-09-21 00:47:43
232
0
42 PeterG7
#9QR8PR08
11 4 421
2019-09-20 20:29:48
40
80
43 Elder
Kevin
#2GJG29PV
13 4 407
2019-09-12 13:59:11
0
0
44 B34ST
#90V8YUVPV
10 4 396
2019-09-20 23:34:05
846
560
45 Elder
Waka Waka
#V08YU8Q0
12 4 335
2019-09-19 14:37:53
38
120
46 Kayden
#2PLLRRJR
11 4 278
2019-09-02 21:45:02
0
0
47 Elder
haho
#PP8J0GR8P
10 4 177
2019-09-21 04:18:30
26
120
48 Co-leader
david
#2JLJC2R9
11 4 025
2019-09-20 21:35:41
304
320
49 Đấu trường 12 Co-leader
Hachi367
#8C8Y9LRL0
12 3 879
2019-09-21 00:06:12
230
400
50 Đấu trường 8 Co-leader
Darkness367
#9RGUQLU8R
10 2 411
2019-09-21 01:46:27
222
300

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord