israeli lions 2

#Y0LGU0YC

34 828

17 / 50

קלאן הפידר הרשמי של ישראלי ליונס!!! וואטסאפ חובה נכנסת לאיסוף חובה להכנס למלחמה ברוכים הבאים

Collecting cards! Ends: 2019-07-22 21:01:14
Trận đấu 3 + 8
Participation 4 / 17
Người chơi Trận đấu Cards Collected
shalev 1 + 1 / 3 892
ינון 3 / 3 891
israel 1 + 2 / 3 1189
Icman1975 1 + 2 / 3 1189

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord