israeli lions 2

#Y0LGU0YC

34 874

17 / 50

קלאן הפידר הרשמי של ישראלי ליונס!!! וואטסאפ חובה נכנסת לאיסוף חובה להכנס למלחמה ברוכים הבאים

Collecting cards! Ends: 2019-07-22 21:01:14

Data for the last 7 wars

2019-07-19 14:06:15 -46

10 participants

Nobody missed any battles!
2019-07-16 10:11:52 -45
10 participants War Collection
☆yam☆ Missed! 1400
The last Missed! 560 2/3
ragnarok 1/1 595 1/3
2019-07-14 09:50:06 -21
11 participants War Collection
נועם המלך Missed! 840
The last Missed! 280 1/3
guyking Missed! 1680
2019-07-12 08:47:17 +59
15 participants War Collection
redboy Missed! 1400
Guy Missed! 1120 2/3
oryair Missed! 1189
2019-07-10 08:03:24 +58
15 participants War Collection
redboy Missed! 1400
Guy Missed! 280 1/3
shalev 0/1 1120 2/3
2019-07-07 21:04:27 +110

12 participants

Nobody missed any battles!
2019-07-05 20:29:50 -33
13 participants War Collection
ינון Missed! 1400
ragnarok 1/1 560 1/3
Naughty War Collection
☆yam☆
2019-07-16 Missed! 1400
The last
2019-07-16 Missed! 560 2/3
2019-07-14 Missed! 280 1/3
ragnarok
2019-07-16 1/1 595 1/3
2019-07-05 1/1 560 1/3
נועם המלך
2019-07-14 Missed! 840
guyking
2019-07-14 Missed! 1680
redboy
2019-07-12 Missed! 1400
2019-07-10 Missed! 1400
Guy
2019-07-12 Missed! 1120 2/3
2019-07-10 Missed! 280 1/3
oryair
2019-07-12 Missed! 1189
shalev
2019-07-10 0/1 1120 2/3
ינון
2019-07-05 Missed! 1400

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord