israeli lions 2

#Y0LGU0YC

40 685

25 / 50

קלאן הפידר הרשמי של ישראלי ליונס!!! וואטסאפ חובה נכנסת לאיסוף חובה להכנס למלחמה ברוכים הבאים

Nhận Vào Hội
Thành viên 25 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 685
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader mcoop
Phạm vi chiến tích 3 671 – 5 586
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 552
Elder 2
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Milkmen
#L0VQGCY
13 5 586
2019-06-17 03:47:34
40
40
2
1
Co-leader
אבו אושר
#900R9GPPQ
13 5 351
2019-06-17 08:36:14
126
40
3
1
israel
#229V9YURV
12 5 326
2019-06-17 06:11:05
46
40
4 Elder
shalev
#JQJ08PV
12 5 258
2019-06-17 00:41:36
0
40
5 Elder
oryair
#2VP0P0C08
12 5 150
2019-06-17 06:12:54
26
40
6 ינון
#QVJCCJLP
12 5 140
2019-06-16 19:47:52
0
0
7 Icman1975
#90VJJVRR
13 5 113
2019-06-17 08:31:44
46
40
8 Co-leader
chezki
#8RR89JLVQ
12 5 098
2019-06-17 08:51:03
92
40
9 Co-leader
The-magnifiko
#9J29290U
12 5 060
2019-06-16 21:25:58
0
0
10 shmulik
#889PU80JQ
10 4 984
2019-06-17 02:51:24
30
40
11
1
eliran
#28UCYPG2P
11 4 955
2019-06-16 19:47:37
0
0
12
1
guyking
#2RVPR9JR2
10 4 955
2019-06-17 07:53:37
66
36
13
1
Dan Skorski
#9QUUQ2VJ
11 4 925
2019-06-16 20:44:34
0
0
14
2
ragnarok
#9CV8QYULV
11 4 922
2019-06-17 08:32:38
0
40
15
2
Co-leader
aswtf_cubs
#9C08PG299
11 4 904
2019-06-16 19:34:38
0
0
16
1
game with molt
#PULY8V8L
11 4 858
2019-06-17 09:01:18
38
32
17 Leader
mcoop
#22YRQVGJ2
10 4 758
2019-06-16 17:54:45
0
0
18 yoav49
#2YRV2292
11 4 740
2019-06-17 06:05:21
20
40
19
1
(:ofirharel_)
#CYQ2LPQ
11 4 701
2019-06-17 06:05:56
0
0
20
1
דניאל
#28JQVG28V
10 4 632
2019-06-17 08:03:30
0
40
21
1
Co-leader
ספארקי שולט
#98C2Y8YL
12 4 606
2019-06-16 20:49:56
0
0
22 redboy
#9U0PJ2LL
10 4 464
2019-06-14 14:50:27
0
0
23 Co-leader
chicky
#9JVQU208
12 4 390
2019-06-17 01:50:03
22
40
24 Co-leader
elka
#UUQJL8GY
11 4 303
2019-06-16 21:21:58
0
4
25 Đấu trường 12 morel
#9YG9JQRQ
10 3 671
2019-06-17 07:52:08
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord