MTS

#Y09G2CLC

37 028

27 / 50

pyramid scheme

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 37 028
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader t('^'t)
Phạm vi chiến tích 1 092 – 5 185
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 164
Elder 2
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
g rock
#8VU8JLQP
13 5 185
2019-10-21 21:14:59
62
80
2
1
Co-leader
UwU
#2C829RGGG
12 5 164
2019-10-22 02:39:26
146
120
3
1
Co-leader
BigDaddyMike
#RYL9GQVL
12 5 147
2019-10-22 04:11:48
134
90
4 Co-leader
Tinykastic
#90QLYVC29
11 5 005
2019-10-22 08:25:56
78
40
5 Leader
t('^'t)
#28U2R9YVG
12 4 981
2019-10-22 14:10:07
106
168
6 Co-leader
kirby
#98RLP0Q2L
12 4 939
2019-10-22 07:58:19
122
0
7
1
Co-leader
hiiipower21
#PGQPUY9L
11 4 876
2019-10-22 15:47:19
48
0
8
1
Elder
XLegitkillerX
#PQG9PPPV
12 4 863
2019-10-22 15:38:20
32
40
9
2
Co-leader
ThickDaddy
#YP2UJQ9QJ
10 4 784
2019-10-22 15:06:21
62
110
10 Co-leader
Salty Seamen
#PCVV28Q9U
10 4 688
2019-10-22 11:37:07
20
120
11 MASON FAIRCHILD
#92CJ2RGG
12 4 553
2019-10-21 18:30:14
52
40
12 päbłø
#YUP9Q0QVV
9 4 439
2019-10-22 14:06:48
116
96
13 Co-leader
ItsTriPod
#2PVQ8JGL9
9 4 089
2019-10-22 07:26:21
26
40
14 Co-leader
MrCarrots
#PCUUPPQJL
8 4 079
2019-10-15 02:56:52
0
0
15 rodrigo k-po
#2VJGCGPR8
10 4 045
2019-10-22 05:42:19
0
0
16
1
Co-leader
same123
#2YC928YL
10 4 001
2019-08-19 18:28:44
0
0
17
1
Đấu trường 12 Elder
Libtard_Buffoon
#P2PLRG8GQ
10 3 875
2019-10-22 16:12:51
52
0
18
1
Đấu trường 12 Co-leader
cri58a
#PRGVU8Y8Q
9 3 839
2019-10-22 16:06:55
64
40
19
1
Đấu trường 12 Co-leader
Fliskey69
#PGG0L2CRR
10 3 782
2019-10-22 06:14:09
8
60
20
1
Đấu trường 12 Co-leader
Mattydaddy
#Y8YC2LQJ9
10 3 741
2019-10-22 08:23:51
0
80
21 Đấu trường 12 Co-leader
art
#PC8VLYCL0
9 3 690
2019-10-22 11:26:14
18
0
22
2
Đấu trường 12 Co-leader
AriesFire
#P28PQV9QV
10 3 668
2019-10-22 00:13:10
18
0
23 Đấu trường 10 nicotrap
#P0LYYPCJR
7 3 220
2019-10-22 05:43:05
0
40
24
2
Đấu trường 9 Co-leader
BR4NDON
#U9R08QV9
8 2 639
2019-09-27 04:44:25
0
0
25
2
Đấu trường 6 Co-leader
Hellolaterman
#Y0QPQ88GY
7 1 860
2019-10-22 03:19:29
0
0
26
2
Đấu trường 5 Co-leader
Snake
#PR09CR89L
7 1 426
2019-10-17 04:52:23
0
0
27
2
Đấu trường 4 Co-leader
OwO
#YGP8CYV9C
5 1 092
2019-07-28 22:29:02
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord