Gods of Europe

#Y00Q9R9Y

41 000

26 / 50

💥Warclan💥Aktive Spieler sind immer willkommen! Spendet fleißig, habt Spaß und pflegt einen guten Umgang! ;)

Nhận Vào Hội
Thành viên 26 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 41 000
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Enzy
Phạm vi chiến tích 4 057 – 5 509
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 558
Elder 15
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Enzy
#9PJQRCR9
13 5 509
2019-10-17 17:44:51
468
340
2 Elder
⭐UrbanLegend⭐
#2JGJRGQ
13 5 289
2019-10-17 17:22:26
180
190
3 Co-leader
Hoooons
#98CGGULJG
12 5 270
2019-10-17 17:48:48
342
440
4
3
Elder
Madara Uchiha
#VLULR20V
12 5 234
2019-10-17 14:45:38
399
288
5 Elder
Plaickna97
#V89U8JRV
13 5 109
2019-10-17 18:34:24
336
350
6 Co-leader
DarknezQt
#9J0VR9QJ2
12 5 089
2019-10-17 16:02:38
508
360
7
3
Elder
christusius
#J8VYGQ0
12 5 080
2019-10-17 17:31:38
283
200
8 Elder
vPuBlic
#Q0UVYQL0
12 5 076
2019-10-17 14:40:11
44
120
9 Mastermind
#Q9VYJV
12 5 066
2019-10-17 12:37:28
222
200
10 Elder
Josch1357
#99Q2JJP8U
12 5 020
2019-10-17 09:05:30
56
120
11 Elder
Lord Shiva
#2U2GJLY8L
12 4 994
2019-10-17 14:23:51
210
200
12
1
Youngblood
#80J0GUGLV
11 4 930
2019-10-17 06:55:54
146
160
13
1
Elder
QzEdi
#82R2JL8U
12 4 929
2019-10-17 14:57:54
270
320
14 Elder
Zero
#PRLLQ82Y9
11 4 920
2019-10-16 20:44:28
194
240
15
2
hubertus
#2R2PG2L0V
10 4 803
2019-10-17 17:41:32
236
320
16
1
Elder
G0dF4iL
#90RCU0Q8L
11 4 800
2019-10-15 19:42:09
152
160
17
1
Elder
MiniEnzy
#PG0G98UL8
11 4 759
2019-10-17 17:44:22
473
360
18 Torvi
#9UL0V8GY2
10 4 705
2019-10-17 15:11:51
140
160
19 dark Phil
#P8U89P2G8
10 4 629
2019-10-17 14:24:38
64
80
20 Joni
#20C99ULQ
11 4 617
2019-10-13 07:52:55
0
0
21 Elder
ringlerino
#P2PP20LV
11 4 576
2019-10-17 17:18:52
250
270
22 Elder
$$MoTz$$
#CJ9GULUG
12 4 564
2019-10-17 17:05:25
118
200
23 Andi
#20V0PVYQ
11 4 550
2019-10-17 15:19:17
243
240
24 xXTheL3gendXx
#29UV0PVQY
10 4 134
2019-10-14 15:28:23
0
0
25 Elder
Jonny
#8QY0JPLYU
10 4 076
2019-10-09 06:33:42
0
0
26 Elder
lx_hucky1998
#2CPY2UYVQ
11 4 057
2019-10-17 05:20:52
224
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord