DLW

#VUJUJ2

44 723

44 / 50

Enjoy your stay. have fun and donate. no pressure on winning wars but complete it if you participate 💪🏻RoyaleAPI.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 723
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader HeeHaw
Phạm vi chiến tích 3 306 – 5 202
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 310
Elder 7
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
geekylicious
#20PLGLV0L
13 5 202
2 601
1534
600
2
2
Genesis
#VYL89QQ0
12 4 811
2 405
670
680
3
4
Leader
HeeHaw
#RJ28R0CU
13 4 714
2 357
1170
600
4
2
Co-leader
Alexius
#P9RLRV9
13 4 704
2 352
828
560
5
3
Elder
POGBAHIMOVIC
#2PLPUVR2
13 4 693
2 346
418
520
6
5
Co-leader
wanpluswan
#2PGQGVYPY
13 4 692
2 346
952
480
7
4
Co-leader
darvongoh
#89YGVJG2
13 4 673
2 336
502
560
8
2
Co-leader
★ Sky ★
#9Q08QQJ
12 4 651
2 325
322
520
9
7
Elder
peds
#92JLU2YC8
11 4 604
2 302
834
600
10
2
Elder
ryan
#92U8Y2YP
13 4 603
2 301
496
680
11
6
Co-leader
cloudfire
#99909000
13 4 537
1 134
744
560
12
3
Elder
jedi
#82CCVUQGL
12 4 537
1 134
622
640
13
1
Co-leader
Giggsy
#9PVPP9V9
11 4 525
1 131
246
400
14
1
Co-leader
为什么
#9LQ0URG0
12 4 501
1 125
181
40
15
1
Co-leader
红魔
#20CYLRLJ2
11 4 497
1 124
410
480
16
11
Co-leader
ice.teh.siewdai
#2CU2GQ8Y
13 4 492
1 123
632
560
17
2
Co-leader
eejam
#2YRVYLRGL
12 4 452
1 113
50
120
18
4
Co-leader
PewPewNicky
#28U9CJL0P
12 4 451
1 112
576
600
19
1
Revzan
#88P0J8YJ
13 4 446
1 111
354
440
20
1
pokapok
#8YCUQ0CGU
12 4 424
1 106
174
320
21
3
lemon
#L9G8LLC
12 4 412
529
440
480
22
1
fathornet
#2Y8Q0UGP2
13 4 410
529
420
640
23
10
Co-leader
big ben
#988VLLRJ
12 4 394
527
460
470
24
1
Elder
Nyquist
#80YCPUYJ2
12 4 372
524
66
160
25
6
sir winalot
#8889VCG0G
12 4 361
523
448
480
26
6
Co-leader
VVEE
#8UU8LLL8J
12 4 353
522
606
640
27
1
Giantape
#PPGUJJJ0
12 4 320
518
402
360
28
1
Pancakes
#8VQUGP2Y
12 4 310
517
339
520
29
1
Co-leader
Master Lolz
#2RCUVCC
12 4 308
516
146
280
30
2
Co-leader
<c2>Ejal D Law
#QGPUP0QU
12 4 286
514
248
440
31
5
Elder
sasha
#2VGCR8JL
12 4 270
427
228
600
32
1
knitefury
#CLG2UJVP
11 4 258
425
88
280
33
1
Racso
#89L8Q9J8
12 4 232
423
78
200
34
1
Co-leader
BoneCrusher
#9JGL02LJQ
11 4 218
421
700
560
35
1
epicstrike
#22JGYV99P
11 4 168
416
554
480
36
1
Heisenberg
#QPP8LRUP
12 4 142
414
92
320
37
1
wis
#8CJC9PC02
11 4 129
412
186
400
38
1
DDbD
#8P88RVR8C
11 4 116
411
226
320
39
1
Co-leader
Amway Lai
#P8YL29UP8
11 4 076
407
340
440
40
1
Elder
Yaohui
#2CGGRJ9L
11 4 069
406
304
80
41
1
Co-leader
bof
#2PP9VCQR2
12 4 058
121
390
480
42
1
Mango
#RLLJLGV
11 4 011
120
0
0
43
1
Đấu trường 12 Pedde
#8YVPP80PR
11 3 943
118
114
600
44
1
Đấu trường 11 Co-leader
treetopapple
#9CCCYURGV
7 3 306
99
130
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord