TUNiSiaN clan

#VRRVVP

44 063

50 / 50

pas de don, pas de place parmi nous... C'est simple. 200 don aîné. insultes interdite.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 063
Chiến Tích Cần Có 3 400
Clan Leader zamaktel
Phạm vi chiến tích 3 379 – 5 377
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 120
Elder 11
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
waj
#8L0JG2QL
12 5 377
2019-09-16 07:11:24
0
10
2 Leader
zamaktel
#9LY2RCUG
13 5 333
2019-09-14 22:02:08
0
0
3 Elder
wajdi
#U0YYVPJ
12 5 255
2019-09-16 16:18:03
38
20
4 Elder
hannibal
#ULVQ99LQ
11 4 984
2019-09-15 16:11:24
0
0
5 Elder
FiiRas
#9P2JVV9JJ
11 4 745
2019-09-15 20:28:34
0
0
6 Elder
kha loud
#C2C0J99U
10 4 732
2019-09-15 18:05:58
0
0
7 Elder
devilzman
#2P89GPRCR
11 4 699
2019-09-16 10:05:07
30
40
8 Mohamed_Gamer
#8RLLUPV9P
10 4 545
2019-09-09 10:59:54
0
0
9 Aziz Barkallah
#2VJL2CV0R
10 4 530
2019-09-05 15:11:33
0
0
10 sa
#9LVL8U9J0
10 4 524
2019-09-16 14:52:10
8
10
11 jihed ca
#YJLULJL0Q
8 4 416
2019-09-16 15:42:19
8
20
12 omar
#8C88808CU
10 4 261
2019-08-19 14:16:31
0
0
13 Tounsi
#2PLGLGRR9
11 4 255
2019-07-31 19:37:11
0
0
14 ràmyy
#9J22VRL9Y
10 4 234
2019-07-31 23:10:36
0
0
15 ⚡☄ilyes☄⚡
#29QGC02YC
11 4 058
2019-07-31 11:42:34
0
0
16 malek
#C2R2UL90
10 4 051
2019-09-04 17:16:53
0
0
17 ahmed
#22YGYLLPY
11 4 034
2019-07-11 02:44:36
0
0
18 ayoub
#8Q9VLGRRP
10 4 004
2019-06-09 08:00:19
0
0
19 3ayoub
#22RPLLQG
11 4 003
2019-05-16 02:50:29
0
0
20 Co-leader
mounirzeus
#PQJC82UU
12 4 002
2019-08-25 22:17:30
0
0
21 Elder
wassef
#89GVPRUL
11 4 001
2019-02-28 10:55:20
0
0
22 Đấu trường 12 CARTHAGE
#9CGQQYJVP
10 3 968
2019-09-16 10:57:39
8
0
23 Đấu trường 12 Elder
skan
#2YQVPURVL
10 3 899
2018-08-11 16:56:06
0
0
24 Đấu trường 12 amin
#88YU99Y8C
10 3 892
2019-09-13 13:59:27
0
0
25 Đấu trường 12 El wiss
#908CJYQQ8
10 3 879
2019-05-04 15:41:55
0
0
26 Đấu trường 12 djjo
#808Y00RLU
10 3 861
2019-07-27 17:54:52
0
0
27 Đấu trường 12 Elder
mounir
#PJR9C88J
11 3 846
2019-03-21 20:55:08
0
0
28 Đấu trường 12 achraf
#8JJVCQ2VQ
10 3 839
2019-07-28 11:33:59
0
0
29 Đấu trường 12 k. fares
#8GP2PR80R
10 3 814
2018-06-09 20:56:35
0
0
30 Đấu trường 12 samih
#9PR2VG0LJ
10 3 782
2019-02-27 21:55:41
0
0
31 Đấu trường 12 Yassineksouri02
#298RRVLCJ
11 3 768
2019-07-11 14:19:47
0
0
32 Đấu trường 12 MRhunter
#80Y0LQGLQ
9 3 767
2019-07-13 14:22:00
0
0
33 Đấu trường 11 Milanista
#8J02PCRPJ
10 3 723
2018-12-27 02:39:10
0
0
34 Đấu trường 12 samia
#Y89CVGPJ
10 3 711
2019-03-11 07:07:06
0
0
35 Đấu trường 11 Co-leader
Zed
#808GGVQG9
11 3 704
2018-10-06 15:59:09
0
0
36 Đấu trường 12 taha
#288U8GPPQ
10 3 698
2019-06-23 18:10:25
0
0
37 Đấu trường 12 weld el harrabi
#9P98JLGG9
8 3 686
2019-07-30 11:49:36
0
0
38 Đấu trường 12 pirate¤
#PV2UVCLR2
8 3 635
2019-08-08 23:32:23
0
0
39 Đấu trường 11 Elder
slim
#U8PP2YY8
11 3 629
2018-11-09 15:50:37
0
0
40 Đấu trường 12 Elder
black
#2QLU9CPLC
10 3 606
2019-09-16 10:12:05
28
20
41 Đấu trường 12 AHMED
#9J22LPRVG
9 3 600
2019-08-27 12:34:56
0
0
42 Đấu trường 12 yessinegames
#P9PG0JQ0J
9 3 600
2019-08-30 22:01:35
0
0
43 Đấu trường 11 Elder
saif
#9V2JQVGV8
9 3 567
2019-07-10 15:21:38
0
0
44 Đấu trường 11 sparta
#8RJULQCVY
10 3 497
2018-11-30 09:30:56
0
0
45 Đấu trường 11 helmi
#9LC8CV0R8
10 3 485
2019-05-25 22:57:59
0
0
46 Đấu trường 11 le prince
#8ULUJPUGQ
10 3 469
2019-08-09 23:22:26
0
0
47 Đấu trường 11 ayoub
#2PJRQY0V9
9 3 441
2019-08-22 17:28:44
0
0
48 Đấu trường 11 patron wassef
#20P0GCL8V
10 3 425
2019-08-10 15:16:07
0
0
49 Đấu trường 11 RayenGamerTN
#2QL0LYRYQ
10 3 407
2019-08-20 14:29:54
0
0
50 Đấu trường 11 ahmed
#920U80JPP
10 3 379
2019-08-05 23:05:50
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord