AJORL GAMING™

#VPRUJJU

48 984

50 / 50

LOS QUE NO ATAQUEN DURANTE LA GUERRA DE CLANES SERÁN EXPULSADOS/DEGRADADOS. LOS ASCENSOS O DEGRADOS SERÁN POR FIDELIDAD TRABAJO.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 984
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Joster2003
Phạm vi chiến tích 2 668 – 5 410
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 638
Elder 1
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
antopc3
#2QJLQRJ9G
12 5 410
2019-08-17 11:35:47
512
440
2
1
Pozu9
#GVQ08P9Q
13 5 345
2019-08-17 20:14:16
10
40
3
1
Co-leader
leonheartroy
#RL29C0Y
12 5 224
2019-08-16 15:54:05
383
400
4
1
Co-leader
Jaterman
#2YL0990VR
13 5 204
2019-08-17 21:19:42
726
470
5 pedrito17
#2YRQYGYPG
12 5 153
2019-08-17 14:41:10
371
400
6
2
Alejandro
#28P0UCGY
12 5 096
2019-08-17 21:15:24
112
40
7
1
BonesitoGarcia
#PYY2UYVPP
10 5 095
2019-08-17 09:47:37
113
160
8
2
Diego
#L82LR222
11 5 087
2019-08-17 15:05:52
114
80
9
6
Co-leader
viktorconk
#VGC0QY9U
12 5 064
2019-08-17 22:41:37
133
400
10
3
jajaja
#UJJCQCVY
12 5 053
2019-08-17 23:30:32
168
410
11 Co-leader
Xena thor
#2LYYPCPPC
13 5 046
2019-08-17 22:35:10
532
528
12
3
Co-leader
kikon
#JJ0GRCYY
13 5 022
2019-08-17 21:07:20
364
320
13
1
Co-leader
carlos
#29U28V0P9
12 5 006
2019-08-17 21:45:44
80
400
14
1
ferri
#9Q8VV9CU
11 4 937
2019-08-17 14:38:01
76
160
15
1
jordan
#JCJYUUGL
11 4 934
2019-08-17 19:08:57
104
270
16
2
waxuzo
#PVCJVG92
11 4 929
2019-08-17 06:06:32
146
280
17 Co-leader
tintoreto
#JVJVUJ02
12 4 837
2019-08-13 21:40:56
48
0
18 supergirl
#9PUQUJ2PY
11 4 758
2019-08-16 18:25:03
24
120
19 Dani10
#J9GYCQUJ
12 4 745
2019-08-12 20:40:13
0
40
20 joosee96
#JLGJ20Y2
11 4 669
2019-08-17 17:48:10
366
320
21
4
Martore11
#UJPJPC9Q
10 4 654
2019-08-17 17:00:21
290
320
22
1
ByMykel
#G9LJUUG
11 4 643
2019-08-17 23:57:43
1192
660
23
1
gago
#PLLYQV0J
11 4 638
2019-08-17 23:17:58
396
440
24
1
Alberto_BMT
#909L2R0P
12 4 622
2019-08-13 14:43:13
0
0
25
1
ser gramba
#YC9J00RP
10 4 604
2019-08-16 05:26:25
127
96
26 Elder
ddami_96
#9299YV22
12 4 593
2019-08-14 17:38:25
58
80
27 彗星
#C08VUUPJ
11 4 555
2019-08-17 09:53:56
638
430
28 Alex
#9C00L88
11 4 529
2019-08-15 17:56:06
0
0
29 denis
#Y09CCJUP
11 4 528
2019-08-06 10:15:28
0
0
30 Alan13
#8L88890Q
11 4 502
2019-08-12 20:15:10
8
0
31 PlatanoPower
#289L9PJLL
10 4 484
2019-08-07 17:12:44
0
0
32 LeMuR YT
#PP88L8LU
11 4 472
2019-08-14 20:03:38
0
0
33
8
Ragnar elCanu
#2LY8PL9Y9
12 4 397
2019-08-17 16:13:23
20
40
34
1
ElNoiDeLaBirra
#90YU29R9L
11 4 339
2019-08-17 20:51:44
240
360
35
1
gOnZaLo
#L0U0RRYP
11 4 254
2019-08-16 18:14:28
78
80
36
1
olimpia556
#U28GGLPR
10 4 252
2019-08-13 01:04:32
0
0
37
1
Leader
Joster2003
#9PVVLJG0
13 4 172
2019-08-09 20:36:50
0
0
38
1
Golem de oro
#8GR0UQPG
10 4 162
2019-08-17 21:26:34
206
184
39
1
DuendesVerdes+
#92Y0VCPC
12 4 136
2019-08-17 20:06:10
0
0
40
1
LoPeZz_27
#200UCLPC
10 4 058
2019-07-30 15:14:15
0
0
41
1
Kihote3011
#P9RR2LJG
11 4 052
2019-07-20 13:33:27
0
0
42 CR7
#PCJLURUU
11 4 018
2019-08-14 22:05:32
58
0
43 Joan_13
#9UPVV9QR2
9 4 013
2019-08-01 07:10:34
0
0
44 nexomexps4
#G90LJ0VV
11 4 003
2019-08-02 11:26:14
0
0
45 manu
#PCCVQLYL
10 4 002
2019-07-26 23:57:18
0
0
46 NoMeJodas
#VVRU2GG
11 4 001
2019-08-04 12:17:56
0
0
47 XDdavidXD
#LPLQGUJ8
11 4 001
2019-07-31 12:58:42
0
0
48 Đấu trường 12 Gemmachispa23
#92Y222GU2
10 3 626
2019-07-30 13:04:03
0
0
49 Đấu trường 11 Co-leader
brujo336
#8CQ0JCJ8
12 3 592
2019-08-17 12:16:41
437
400
50 Đấu trường 9 Co-leader
FENIX
#9829UVJR2
11 2 668
2019-08-17 12:03:19
432
270

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord