Shark Attack

#VGU0J0

50 018

45 / 50

Active clan. participation in wars and donations are a must. mandatory practice B4 final war battle. no cussing

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 018
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader #kesboss17
Phạm vi chiến tích 4 200 – 5 368
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 938
Elder 22
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
3
pyzder
#8R8V8PLP9
12 5 368
2019-10-16 21:00:04
180
240
2
1
Co-leader
SHARKMAN
#JL9YVLUU
13 5 364
2019-10-17 02:08:25
140
280
3 Elder
Kaladin
#2R0LGLGGL
13 5 348
2019-10-17 02:59:13
390
360
4
2
Shahel
#2V0JRYL
12 5 324
2019-10-16 02:59:51
58
160
5
1
Elder
sir steve
#PJLGRRR9
13 5 269
2019-10-17 02:10:38
202
280
6
1
Elder
∆√ѕнαяку12√∆
#80JCV99CU
12 5 217
2019-10-16 19:57:09
126
240
7 Co-leader
matt
#8QYCL9G82
13 5 214
2019-10-17 02:54:31
392
310
8 Elder
KING KONG Q
#98YG8898
12 5 161
2019-10-16 19:33:24
96
80
9 Co-leader
IntegraRacer
#PG9L880U
13 5 093
2019-10-17 02:15:42
563
320
10 Elder
Gama
#R9J0R9Y9
12 5 062
2019-10-17 02:46:14
180
120
11
1
cartcart
#8GRJ8C8C0
12 5 062
2019-10-17 01:38:32
84
240
12
2
Elder
TK
#8L9GQ92C
12 5 060
2019-10-17 01:29:51
174
280
13
2
Co-leader
iishawshankii
#80PGG90V
13 5 050
2019-10-17 02:41:35
388
280
14
1
Elder
Sir IrieKy
#88YQVC9UV
12 5 032
2019-10-17 01:14:33
174
240
15 Elder
mp5
#8J9VPYP09
12 5 022
2019-10-17 01:34:43
48
240
16
6
Elder
j0k3r619
#Y99UVJGU
13 5 020
2019-10-17 00:58:10
314
320
17
1
snipe
#Q20CCGCU
12 5 009
2019-10-15 21:44:14
30
80
18
10
Elder
Atlas
#2PPR8R9V
12 5 002
2019-10-17 02:01:11
234
240
19
2
Elder
frogs
#YGQ989GR
13 5 000
2019-10-17 02:40:34
120
320
20
2
Elder
V 4 villanova
#8Q09PLQ8Q
12 4 994
2019-10-17 02:15:30
432
280
21 Co-leader
Colts#12
#828CGVL8J
12 4 941
2019-10-16 23:05:32
106
120
22
3
Leader
#kesboss17
#CCQ990QP
13 4 933
2019-10-17 00:42:43
330
340
23 charlie
#8PJGC899Y
10 4 884
2019-10-17 01:24:32
16
0
24
1
Elder
SeenCosmo
#9JU0RJGL8
11 4 880
2019-10-17 02:37:11
178
280
25
5
Elder
Sinjin
#PR2RVL90Y
11 4 878
2019-10-16 18:20:17
428
240
26
2
Elder
RacerTC3
#P2R8C99RY
12 4 875
2019-10-17 02:56:35
552
328
27
1
ImSuperSuperGay
#RLVRJLGQ
12 4 873
2019-10-16 11:02:51
0
0
28
1
RIP DUSTY DEPOT
#2Q0UPRVRP
11 4 864
2019-10-17 01:48:54
0
0
29
1
Elder
Reaper
#2C9VUJQ9V
12 4 850
2019-10-16 23:25:52
264
280
30
1
Elder
JEWTRON9000
#PGYG9Y8R
12 4 837
2019-10-17 00:01:58
20
120
31 Elder
sharkpuppet
#Y0GR9U98Q
11 4 792
2019-10-17 00:30:01
586
240
32
1
Elder
MANATEE MAN
#QLLUPG02
12 4 788
2019-10-16 20:17:35
140
40
33
1
Elder
Hannibal
#9CGRP0989
11 4 778
2019-10-17 01:52:10
112
280
34
2
clash man
#9PU0UQ82
11 4 764
2019-10-13 16:49:17
0
0
35
3
Elder
Phantom9203
#2L82YCGYV
12 4 753
2019-10-16 19:13:17
310
40
36
1
KiDeffect
#J08VQVRG
12 4 746
2019-10-16 23:48:12
20
80
37
1
Co-leader
funkeysquid
#CUQU809J
13 4 713
2019-10-14 13:29:51
58
40
38
1
Joaopemito123
#GJRPUJPJ
11 4 677
2019-10-16 19:46:37
142
120
39 XxbrwnbearxX
#P092UL92Q
10 4 647
2019-10-16 20:57:01
58
120
40 the beast
#YCQPC9YC
12 4 641
2019-10-08 21:20:57
0
0
41 beast
#L0U9P0RL
10 4 625
2019-10-16 18:28:49
30
200
42 FlatLine2.0
#Y2RCUJQQ
11 4 603
2019-10-16 17:08:54
45
0
43 Nolley Llama
#9RJVV920
13 4 527
2019-10-16 13:41:23
132
40
44 DarknessRoyaler
#QRG8P0Y2
10 4 501
2019-10-17 00:52:56
46
80
45 Elder
ShaMan
#RJR2VQLV
12 4 200
2019-10-07 01:37:33
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord