#Nemt

#V8CUQLR

39 101

26 / 50

Join vores klan alle danskere er velkommen hvis de er aktive spiller i clan wars. apply in english or danish

Nhận Vào Hội
Thành viên 26 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 39 101
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader TNH82
Phạm vi chiến tích 4 006 – 5 103
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 938
Elder 6
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
link the sink
#8PVLQYC29
12 5 103
2019-10-16 04:36:04
162
240
2
1
Elder
Killer of Death
#PQ92Q0JU
12 5 096
2019-10-16 05:10:21
66
100
3
1
Co-leader
MikkelsenDK
#CQCUV2QU
12 5 094
2019-10-15 21:03:28
76
0
4 Elder
goblin
#PPG2P0CC2
11 5 004
2019-10-16 03:41:57
58
40
5 Elder
Mons
#8LVQJVQLJ
11 5 002
2019-10-16 05:48:20
48
40
6 goo
#8899LQ0YR
13 4 917
2019-10-16 06:22:56
250
170
7 kbj2880
#JGQ0C08U
12 4 911
2019-10-16 06:41:53
56
50
8 Co-leader
lefrank
#2QC9PUVLQ
12 4 905
2019-10-16 06:23:15
206
184
9 novak
#PYLUUU2QG
10 4 773
2019-10-15 17:20:13
60
40
10 Elder
GoodGuyDoydi
#2QCVL20LY
11 4 765
2019-10-15 07:34:30
168
150
11 Zoomic
#28VQJGYGQ
11 4 670
2019-10-16 06:59:39
164
160
12 Elder
Monster
#8YJRGY2P
13 4 669
2019-10-15 19:56:53
80
120
13
1
Aki
#PC8UCCRC
13 4 631
2019-10-15 15:05:48
0
0
14
1
Guldager
#8CVCCVQG8
12 4 625
2019-10-14 19:45:51
70
120
15 Mega Knight
#2JP2GRJR9
11 4 568
2019-10-15 08:00:26
38
40
16 Elder
bossmunkeren
#2RGUU02RR
12 4 567
2019-10-16 06:30:47
274
224
17 NC
#P82LRRRUQ
12 4 555
2019-10-07 13:57:27
0
0
18 ChRiS
#CLVPU8G
12 4 549
2019-10-11 12:15:43
0
0
19 nolan
#80298GJCY
9 4 434
2019-10-13 20:29:56
0
20
20 Nickname
#PYC8V0LUL
10 4 225
2019-10-15 12:31:21
20
80
21
2
denlange
#8LLGR8UG9
12 4 201
2019-10-15 18:10:50
26
40
22
1
THE SHOTER COC
#8J8Q22CYC
10 4 168
2019-10-14 15:52:19
30
40
23
1
scv
#PRL2LG80
13 4 105
2019-10-02 09:13:26
0
0
24 dudu*_*
#PQY0YC8UC
9 4 091
2019-10-10 16:49:40
0
0
25 Leader
TNH82
#2LRQY9JU9
12 4 034
2019-10-15 04:17:26
18
40
26 Hamidmesto
#PRUQ2VU
10 4 006
2019-09-27 19:17:04
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord