Juggernauts 2

#V8CPVRJ

55 553

45 / 50

We are The Juggernauts, no man could stand against us💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 553
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader no,promises
Phạm vi chiến tích 4 250 – 6 746
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 200
Elder 23
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
omnipotent
#R0LR9RUQ
13 6 746
2019-11-17 20:50:18
0
0
2
3
Elder
OMK
#2LPRJ22L
13 5 832
2019-11-18 17:01:02
158
80
3
3
Elder
abo haya
#8YQJRPJR
13 5 831
2019-11-18 13:08:11
0
40
4
1
Co-leader
Dulz
#U2YJ890G
13 5 797
2019-11-18 17:08:27
48
80
5
1
Elder
laxus67
#PCPLYLY2
13 5 735
2019-11-18 16:47:05
128
80
6
2
Co-leader
M.D.Luffy
#P9898LYC
13 5 732
2019-11-18 17:05:40
58
40
7 Elder
MKH
#YPG2CUGY
13 5 708
2019-11-18 16:40:49
148
50
8
1
Azzurri
#J0RPJPUU
13 5 678
2019-11-18 17:08:16
70
80
9
3
Albraa
#Y2J8UUJL
13 5 648
2019-11-18 16:33:54
10
0
10
1
Ares
#2JQPG29C
13 5 641
2019-11-18 17:08:29
0
0
11
1
Co-leader
ليان
#208RR0V9Q
13 5 637
2019-11-18 16:47:56
10
40
12
5
Leader
no,promises
#G8UP80QR
13 5 634
2019-11-18 15:51:32
40
80
13
2
Elder
Shoooter_AD
#8PYGV289
13 5 620
2019-11-18 16:28:07
80
40
14
1
Elder
محمد ابراهيم
#2PRGGY0UV
13 5 617
2019-11-18 17:03:48
90
40
15
1
Co-leader
KAMIKAZE❌☠️
#9J8VQGL2
13 5 584
2019-11-18 16:29:41
30
70
16
4
Co-leader
dimax
#292LL200P
13 5 557
2019-11-18 16:46:51
118
80
17
1
Elder
Vegeta
#YPR9R2YG
13 5 556
2019-11-18 12:48:24
0
40
18 Elder
Meshalotb
#8JJR8UJU
13 5 548
2019-11-18 10:39:59
80
40
19 Elder
دحوم
#YPLCU9CU
13 5 540
2019-11-17 16:00:10
0
0
20
7
MaJoOoDi_22
#2JPVQYVUC
13 5 486
2019-11-18 06:31:09
40
40
21
4
Elder
Abdullah
#29L2V0JVC
13 5 465
2019-11-18 15:38:44
78
40
22
1
Elder
SUL6AN
#QUVGQ829
12 5 458
2019-11-18 15:52:27
10
80
23
2
Elder
ayn
#2P2RUC2V
13 5 458
2019-11-18 05:45:54
90
40
24
2
Co-leader
آبو شوٍوٍق
#QUPYLLV
13 5 454
2019-11-18 15:06:10
140
80
25
1
Elder
sahal
#9PJRUR0QR
13 5 442
2019-11-18 11:23:44
78
40
26
4
Co-leader
♡~NANO~♡
#GV9J0GL
13 5 425
2019-11-18 12:59:18
30
80
27
1
Elder
King
#LVUU9Q08
13 5 403
2019-11-17 00:44:11
0
0
28
1
Elder
abody
#2VLJ9U29
12 5 388
2019-11-18 14:27:47
60
80
29
1
Elder
nash
#J8RUR0J9
13 5 351
2019-11-18 15:50:26
20
40
30
1
Elder
ahmad
#YCQ8YGV
13 5 324
2019-11-18 16:14:01
10
80
31
1
Elder
Fhy6aN
#8LQ0RJPG2
13 5 313
2019-11-18 06:15:19
70
40
32
1
VÖDKÄ
#P992Y9V8
13 5 280
2019-11-18 16:15:53
20
40
33
1
Elder
Goglika
#88UGCUGU8
12 5 246
2019-11-18 16:43:40
40
80
34
1
TÑT
#88RRV0VPV
12 5 244
2019-11-18 16:07:25
10
80
35
2
VÖDKÄ
#892PUGG8
13 5 231
2019-11-17 03:35:47
0
0
36
2
Co-leader
AHMED F16
#LGLJP2C2
13 5 224
2019-11-18 12:42:21
20
40
37
1
Elder
azoz
#C0VJ90L
13 5 204
2019-11-18 14:52:47
108
0
38
6
Co-leader
AK⭐️
#JUJ0JQV8
13 5 176
2019-11-18 16:11:54
60
40
39 الشبح الاسود
#920QQ2GP9
12 5 141
2019-11-18 11:43:30
88
80
40
2
Mmk548
#L0Y89YC9
13 5 098
2019-11-18 13:12:34
10
40
41
1
Elder
ابو تمـــيم
#CGV0CYGQ
13 5 096
2019-11-18 16:20:54
60
40
42
1
HeavenzSaber
#88992CJV
13 5 094
2019-11-18 15:29:40
0
40
43 Elder
Marwan21
#90CLRQQ9J
12 5 037
2019-11-18 15:28:30
40
40
44
1
Elder
ايزو
#2P8VPVCY9
13 4 999
2019-11-17 14:08:25
0
0
45
1
Q8madness
#JC9JG90Y
13 4 250
2019-11-18 13:29:59
40
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord