white KalibeR 2

#V0C9JLU

45 152

46 / 50

100 donations & must play in the clan wars! As your leader this is a must to stay in this clan! more rules coming soon!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 152
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader scit
Phạm vi chiến tích 1 411 – 5 350
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 680
Elder 25
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
ZOOM
#P9QJ2LP9
13 5 350
2019-06-16 01:17:09
216
280
2 Elder
steedleman
#2RRR9L009
12 5 075
2019-06-15 23:27:11
312
400
3 Co-leader
iJuicyBear
#V0CV0P2L
13 5 012
2019-06-16 02:43:59
1138
720
4 Co-leader
TREy
#YYVPPUV0
13 4 990
2019-06-16 02:29:15
355
430
5 Elder
مرتضى
#P2JYLQJU2
10 4 933
2019-06-15 22:03:56
641
480
6 Elder
royaleBoss
#Q2Y0PV8V
12 4 905
2019-06-15 20:40:45
306
440
7 Elder
KQZ
#RG99Y8C8
12 4 862
2019-06-15 11:37:06
136
0
8
1
Elder
Franqos
#2Q8U8VV8C
11 4 848
2019-06-15 18:51:21
128
160
9
1
Rj
#PU29Y990
12 4 840
2019-06-15 14:11:23
8
0
10 dustin
#P2GJCG999
10 4 762
2019-06-15 15:09:15
0
0
11 Elder
Steve.o
#9UJ0YLLYV
11 4 728
2019-06-15 17:21:32
266
440
12
4
tongyi
#P0RPGRG9J
9 4 723
2019-06-15 10:28:37
10
80
13
1
Elder
will-i-am
#PCP9GLP2
10 4 644
2019-06-16 02:37:47
438
420
14
1
Elder
????Dave
#80GLGPJVG
10 4 643
2019-06-16 00:56:50
809
480
15 Elder
The chosen one
#2PQ9PRUVP
10 4 629
2019-06-15 17:02:33
168
40
16
2
ZippyZ
#P2Q2PRLUQ
11 4 588
2019-06-16 02:31:27
70
120
17 Elder
mr bnd
#2V2JCC2LY
10 4 579
2019-06-14 13:58:41
85
280
18 jay fee
#P8RU0L8RY
9 4 554
2019-06-15 23:11:30
68
40
19 xDNeobossxD
#PQ8JRGYP
10 4 478
2019-06-15 02:17:24
0
0
20 Elder
AlbertAlmoraJr5
#Y9008Q2P
11 4 451
2019-06-13 17:23:36
133
120
21 Elder
??????
#8LU98PQ2
12 4 432
2019-06-14 22:34:11
40
80
22 Elder
JboneXyX
#8LP2C9RGU
10 4 375
2019-06-15 22:15:17
152
400
23 1Berto
#8VQ908QQP
10 4 350
2019-06-13 12:26:34
0
40
24 doutor tóxico
#JGJVQC2Q
10 4 223
2019-06-13 17:09:13
0
0
25 Elder
tyler
#JGQYQ9C
11 4 086
2019-06-16 01:10:17
100
240
26 •§• Midnight
#20PUG8CYJ
12 4 084
2019-06-10 15:27:44
10
0
27 sicko mode
#PCR8P0RR8
10 4 060
2019-06-16 02:20:06
423
360
28 Đấu trường 12 Elder
junk
#Y9RJY89Y
12 3 992
2019-06-15 14:48:04
97
320
29 Đấu trường 12 Elder
A-230385
#8V90RPPLJ
10 3 801
2019-06-15 18:26:53
250
0
30
3
Đấu trường 12 Elder
OnlySavage1
#2RLP2YY2L
10 3 735
2019-06-16 02:44:33
272
40
31
1
Đấu trường 12 Elder
Ruby da Cherry
#9JLQUY2Y8
11 3 734
2019-06-16 00:52:28
234
440
32
1
Đấu trường 12 killer
#8CJRLGUL
10 3 677
2019-06-15 21:10:24
0
0
33
1
Đấu trường 12 FEBROM XD GAMER
#RC0V9UCV
11 3 644
2019-06-09 23:16:27
0
0
34 Đấu trường 12 丨匚ㄚ_尺0乙3乙
#9RGJVQ8GY
10 3 638
2019-06-13 04:38:04
30
80
35 Đấu trường 12 Elder
awesome1371
#2LG98PLP
10 3 600
2019-06-16 02:25:35
455
680
36 Đấu trường 11 Pablo Martínez
#P0JC0Q2P8
10 3 526
2019-06-14 01:16:53
0
40
37 Đấu trường 11 Leader
scit
#2YPPY2QVU
13 3 511
2019-06-15 21:06:43
540
520
38 Đấu trường 11 Elder
✌out
#JRQ9JRLV
11 3 386
2019-06-13 12:10:34
207
240
39 Đấu trường 11 Elder
bevil
#8JVPLY0LC
10 3 300
2019-06-15 21:45:43
208
320
40 Đấu trường 10 Elder
i❤️booty
#PQGPUUJ2P
9 3 081
2019-06-16 01:06:33
393
150
41 Đấu trường 9 Elder
the best & boss
#2JQQV0JV9
10 2 627
2019-06-16 01:01:49
168
240
42 Đấu trường 9 Elder
MyDingaling
#PPYYGG2GG
9 2 609
2019-06-15 17:25:25
262
90
43 Đấu trường 9 Elder
Mando
#P0LUUGQY9
10 2 604
2019-06-16 02:19:43
210
210
44 Đấu trường 8 rich boy
#8RVQ9JP0
9 2 513
2019-06-16 01:40:00
0
30
45
1
Đấu trường 8 Ernie
#Y2PQU9RV2
8 2 485
2019-06-16 02:32:08
80
30
46
1
Đấu trường 5 Brito is hot
#PUCCGGPG8
7 1 411
2019-06-14 00:57:42
14
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord