The Beer Police

#V09C2R

15 969

10 / 50

friendly clan of players. come join us, have a chat & have fun. promotion based on how well I know you lol. we like a bit of 2v2

Nhận Vào Hội
Thành viên 10 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 15 969
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader Matt
Phạm vi chiến tích 119 – 4 968
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 665
Elder 4
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Apocalypto
#Y8G00JC
12 4 968
2019-08-23 12:59:07
162
146
2 Co-leader
lewis
#2UGVUYLV0
10 4 879
2019-08-14 18:08:46
0
10
3 Elder
Haggis2000
#LYUGCLYY
12 4 854
2019-08-23 09:28:43
152
111
4 Co-leader
Doggy
#2QUJ8YCV0
12 4 022
2019-08-23 10:23:37
194
200
5 Leader
Matt
#2PUJ90PQ
12 4 001
2018-11-25 18:17:24
0
0
6 Đấu trường 10 Elder
klickklack
#PRRPLU8G
10 3 253
2018-05-23 14:25:23
0
0
7 Đấu trường 9 Elder
Jam
#RCLUVRJR
9 2 793
2019-07-05 09:23:21
0
0
8 Đấu trường 7 MPMaster0000012
#PG8CQPC9V
7 2 137
2019-08-22 20:34:39
157
198
9 Đấu trường 3 Elder
G_Cookie
#9JCC8PVVJ
7 918
2019-07-31 21:34:48
0
0
10 Đấu trường 1 henry
#9GQ2GGV9G
2 119
2018-06-14 20:35:44
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord