BorciBabeMare

#UYQYU

59 614

50 / 50

🔺Feeder: UnuciBabeMare I🔻pb:6100+🏆I🔻Follow us on➡Instagram: @borcibabemare➡Facebook: Borci Babe Mare 👵🏻❤️

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 59 614
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader yaaam
Phạm vi chiến tích 4 853 – 6 600
Thông tin hội
Vị trí Croatia
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 688
Elder 29
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Mario HD
#8GRVC8PYL
13 6 600
2019-08-22 00:45:50
136
120
2
1
Leader
yaaam
#PQQCRJQ9
13 6 201
2019-08-21 21:36:04
182
360
3
1
Elder
eRaZoR
#2CUL88QGR
13 6 169
2019-08-21 20:35:48
50
240
4
3
Co-leader
☆BBM EggY ^^♡
#2R2YPJUPJ
13 6 111
2019-08-21 22:28:43
26
240
5 Elder
☆BBM I Jovan☆
#GQYGV0L
13 6 111
2019-08-21 22:19:16
140
240
6 Elder
JesusAtWork
#2UQP2VC0G
13 6 084
2019-08-21 21:46:38
120
200
7 BakirDG
#2RGGV8Q0V
13 6 045
2019-08-21 20:32:18
62
40
8
14
Elder
surrender :)
#2C9GQJRLG
13 6 033
2019-08-21 21:49:45
353
240
9 Elder
✴️BBM I Adnan✴️
#8L9GQRQ80
13 6 033
2019-08-22 01:36:20
56
40
10
2
Elder
CroBro
#8GGPJ928C
12 6 015
2019-08-21 21:48:51
218
200
11
9
Co-leader
DRACARYS
#LPPUJPCJ
13 6 012
2019-08-22 02:39:53
252
200
12
7
Elder
99%Domaci
#8L0Q80VQ
13 6 002
2019-08-21 21:38:06
438
240
13
3
Co-leader
red rider
#J8CGYLYU
13 5 992
2019-08-21 23:36:38
398
380
14 Elder
igor.zagreb
#8092CGL8
13 5 986
2019-08-22 00:50:43
272
290
15 Co-leader
$Domi$
#2RCYR9JR
13 5 936
2019-08-21 18:21:03
0
0
16
2
Elder
Nidzo
#90RQGPGQ
13 5 897
2019-08-21 21:24:21
763
360
17 Elder
kifla2
#2990JLQCV
12 5 894
2019-08-21 21:48:56
28
80
18
2
Elder
ZaDarPlayer1965
#2L2RGPC88
13 5 876
2019-08-21 22:31:50
48
240
19
4
NIGHTMARE
#2GQ8LJ2Y8
13 5 864
2019-08-21 20:01:22
222
238
20
7
Elder
lukasong
#8C0QU2RY
13 5 856
2019-08-22 04:33:36
776
360
21
9
Elder
New Order™ cro
#PRRUG0G2
13 5 822
2019-08-21 18:57:08
212
120
22
2
Co-leader
Luzi
#88ULCUJR
12 5 813
2019-08-21 13:34:01
177
200
23
6
Elder
KingSt0nn✌
#28C2C8RRG
13 5 800
2019-08-21 22:02:16
304
360
24
3
Co-leader
Hrcko_Prcko
#8QLQPQQ9
13 5 789
2019-08-21 22:34:31
190
280
25 struki
#28LYV0RGG
13 5 739
2019-08-22 00:33:48
0
0
26
2
Elder
King Thomas
#YLLU20LC
13 5 735
2019-08-21 19:46:16
98
200
27
1
Elder
Naum™
#2L2R898PY
13 5 730
2019-08-22 02:29:44
218
240
28
5
Elder
DarioCro
#CG2PG9U
13 5 725
2019-08-22 05:12:00
272
280
29 Elder
☆BBM i Qendrim☆
#22CPRGY92
13 5 719
2019-08-21 15:59:32
10
0
30
3
Co-leader
Black_Wave
#CGYPJRG
13 5 702
2019-08-22 05:12:30
165
330
31
2
Elder
silversurfer
#8P028G2RJ
13 5 701
2019-08-22 05:01:50
844
360
32 Co-leader
everdeen
#2YPPQGLL
13 5 654
2019-08-22 02:13:43
28
40
33
8
Elder
FILTHY LOPEZ
#JVPJ89G
13 5 646
2019-08-21 21:53:46
414
240
34
4
Elder
Davorin
#80LVLRVQ
13 5 623
2019-08-22 05:04:15
116
280
35
4
Co-leader
Kris
#VVR8UP8
13 5 618
2019-08-22 02:06:57
333
280
36
4
Pro Cro Gamers
#RL80G9YY
13 5 612
2019-08-22 02:11:35
594
360
37
8
TeoX5
#QGJLYUVY
13 5 607
2019-08-22 00:51:16
142
240
38
12
Elder
Lewacc
#9VPPYQU0
13 5 580
2019-08-22 04:54:51
268
400
39 Co-leader
☆BBM I Ana☆
#2R2VLL0PV
13 5 554
2019-08-22 00:58:06
48
0
40 Elder
⚡BaitGodBlendi⚡
#U9QUJUY
13 5 507
2019-08-22 02:05:55
0
0
41
7
Co-leader
Jbt
#RRR9JCUQ
13 5 507
2019-08-21 15:13:22
166
200
42
7
Elder
⚡Kim Jong Un⚡
#GRGYR2P2
13 5 418
2019-08-15 23:05:55
0
0
43
7
Elder
boks
#2JC9JUC2V
13 5 417
2019-08-21 23:39:55
66
220
44
6
☆BBM I BANDIT☆
#C0QVRRLU
13 5 401
2019-08-21 22:35:23
48
160
45
8
Elder
Profesor Vale
#899V2YPU
13 5 394
2019-08-22 05:18:27
571
350
46 Co-leader
Mali Isus
#VCJPGJ0
12 5 322
2019-08-21 16:49:00
18
40
47
7
Elder
mr.pajson king
#YURYRLYG
13 5 237
2019-08-21 21:51:44
20
80
48
7
Co-leader
iTzR3kt
#2GYLRUPQQ
13 5 201
2019-08-21 20:18:07
20
80
49
6
Elder
_TonyBro_™
#2QLLRC988
13 5 032
2019-08-20 10:51:15
0
40
50
6
Co-leader
Veki
#9JGRC9L0
13 4 853
2019-08-16 09:50:30
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord