- UNSR -

#UYLUUR

52 749

48 / 50

Entspannt und mit Spass😁CK ist freiwillig😎 ⚠️Bei Teilnahme sind alle Kämpfe Pflicht!⚠️ Viel Spaß und GG 😁

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 749
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader chrid
Phạm vi chiến tích 2 612 – 5 797
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 594
Elder 26
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
bassi444
#200U0UJP8
13 5 797
2019-07-23 02:53:15
130
150
2 Co-leader
Sonex91
#YUQJLPLU
13 5 716
2019-07-23 06:49:02
338
160
3
1
Elder
s.queen
#G9G2Q2QL
13 5 707
2019-07-23 05:31:17
280
160
4
1
Co-leader
Mkaayyy
#U82Y9LG
13 5 689
2019-07-23 02:55:38
148
160
5
2
Elder
russiansvodka
#2C8G29Y02
13 5 632
2019-07-23 00:02:38
160
120
6
3
Elder
Hannibal
#9V2RGV9C
13 5 622
2019-07-23 06:28:32
82
80
7
1
Elder
~Deluminate
#2UQC228LV
12 5 577
2019-07-23 05:53:27
160
80
8
1
Tigomos
#P8RP8V08
12 5 540
2019-07-22 19:21:27
38
80
9
1
Co-leader
Yoda
#QPYLJ0JG
12 5 509
2019-07-23 01:36:12
36
48
10 Leader
chrid
#8PYPYCQL
13 5 438
2019-07-22 22:02:04
78
80
11 Elder
datJoe
#LCC09PC0
12 5 432
2019-07-22 17:52:31
38
80
12 Elder
Reconz
#PPCYP0QQP
12 5 415
2019-07-22 22:21:42
133
80
13 Co-leader
Martin
#RCR9GLJ
13 5 327
2019-07-23 05:37:19
166
120
14 Defty
#V2J209PR
12 5 320
2019-07-22 23:48:04
20
80
15 Co-leader
Sandy♡
#2GYPJ0VJ
13 5 279
2019-07-23 06:13:26
150
120
16
1
Elder
Rennewart
#8GLVYQGU2
13 5 232
2019-07-23 06:09:02
90
0
17
1
Elder
Coody Blood
#82P2YVVU
12 5 217
2019-07-22 17:39:17
0
40
18 Elder
ÆsiR
#C9V90U0V
12 5 174
2019-07-21 09:48:31
0
0
19 Elder
B.R.?
#2Y9GVGU8G
11 5 120
2019-07-22 22:47:06
46
80
20 Elder
mimapi
#88YVURG9P
12 5 098
2019-07-22 08:21:11
0
40
21 Elder
Fabian
#Y99QR2JP
11 5 064
2019-07-23 06:54:48
166
104
22 Co-leader
Eomer72
#2VGQ8GY8
13 5 030
2019-07-23 06:17:41
120
120
23 Jonny Boi
#2CQPLLJQ
12 5 008
2019-07-23 05:44:04
270
160
24 \(^^)/
#UCV8JVV2
12 5 008
2019-07-19 09:16:48
0
0
25 REDRIDER
#9YR0YL89J
9 4 951
2019-07-22 17:51:38
0
0
26 Jonasizzda
#2LJ29LYGP
12 4 918
2019-07-22 23:02:50
62
80
27 Elder
schmidi
#YYRQPP2J
11 4 912
2019-07-22 17:09:39
20
80
28 Elder
Bier
#90QGURRU
12 4 904
2019-07-23 06:42:32
58
152
29 Elder
Destroy3r
#2YQGPYV2P
11 4 900
2019-07-22 17:42:59
0
80
30 Elder
ich bin doof
#2PQG089CL
11 4 892
2019-07-22 12:41:01
8
40
31 Kackspaten
#2PYJQJU9R
9 4 806
2019-07-23 04:39:31
46
160
32 clash_games
#80U0LYQL
12 4 752
2019-07-15 20:34:03
0
0
33 Elder
Enviable
#8P0JUQQL
11 4 746
2019-07-22 19:48:55
26
80
34 Elder
yannick
#2QPV0RCY
11 4 739
2019-07-22 21:57:11
105
40
35 Elder
Yhasper B.
#YVY8JVUV
11 4 714
2019-07-21 14:09:24
0
0
36
1
Co-leader
☣️Professor☣️
#J8UJYR2R
12 4 606
2019-07-23 06:57:29
80
80
37
1
Elder
^^TheSoul^^
#9J229JVC0
10 4 582
2019-07-22 21:47:54
20
40
38 Elder
prince T
#G0RLLVJ9
12 4 464
2019-07-23 06:52:40
44
110
39 Elder
JAMES BOND007
#UVLLG9PV
11 4 460
2019-07-22 12:15:47
20
40
40 xD Hawai YT
#8UC8LG0GY
9 4 377
2019-07-23 01:54:21
90
120
41 Elder
Sasuke
#UYQC20PC
11 4 309
2019-07-22 13:13:17
0
0
42 TRYMACS_2 +
#L8Q02228
10 4 028
2019-07-22 16:35:11
108
40
43 AusbilderRechts
#LV2QCCYR
10 4 011
2019-07-23 06:41:41
118
80
44 Aaron
#8RVRCJYQ
9 4 003
2019-07-22 18:01:14
92
80
45 Elder
Black Diamond
#GCG9YP
12 4 001
2019-07-22 22:25:23
28
80
46 Elder
vossione
#8CUV22R0
12 4 001
2019-07-22 00:34:18
0
0
47 Đấu trường 12 homam
#9UUV2QQ9V
10 3 856
2019-07-22 07:34:47
0
40
48 Đấu trường 9 Elder
Der Drache
#8GPY2C0U8
10 2 612
2019-07-22 07:22:45
20
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord