Espadana

#UYCPYR

54 049

50 / 50

🆔 @hunter000021✅since:94/1/1✅ join➡️ faal o active✅ dnt bala✅ 3 roz online nashi kick✅ war ejbari nazani kick✅ adb o ehteram✅

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 54 049
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Hunter
Phạm vi chiến tích 4 041 – 5 907
Thông tin hội
Vị trí Iran
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 207
Elder 10
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
hemn
#Q90800V8
13 5 907
2019-06-20 14:29:17
798
440
2 Co-leader
Danyel7395
#2JJPUPLP
13 5 689
2019-06-20 14:22:38
687
400
3 Elder
SaEeD
#99G0LQ99
12 5 643
2019-06-20 15:14:14
780
440
4 Elder
AlireZa94.12.16
#9JYVJ88J
13 5 627
2019-06-20 15:05:06
769
360
5
1
reza
#8YYPQV8C
13 5 612
2019-06-20 11:49:16
84
40
6
6
Co-leader
alireza mal am
#22VJQ2UP8
13 5 545
2019-06-20 14:25:33
478
240
7
1
Co-leader
Mili
#889V9P9RG
12 5 541
2019-06-20 14:28:13
258
320
8
1
malihe
#2QYJJ20YY
13 5 498
2019-06-20 11:43:47
402
397
9
2
✌MohammadRz6✌
#8VP820
13 5 494
2019-06-20 14:10:20
10
280
10
5
Co-leader
Fighter
#8UUQRQYU
13 5 492
2019-06-20 14:55:05
340
360
11
5
Leader
Hunter
#8RCRGJ9P
12 5 455
2019-06-20 13:08:41
190
320
12
1
Co-leader
vry
#8PCLCQ988
12 5 448
2019-06-20 14:34:10
344
400
13
2
mohammad
#Y9C20VG
12 5 412
2019-06-20 11:44:40
264
280
14 DreamLand
#J9PR08U
12 5 394
2019-06-19 06:29:55
0
80
15
5
Elder
wilsson
#298RY8QU
13 5 394
2019-06-20 15:08:41
956
340
16
1
Elder
Hidddden
#2V0CQQYU
13 5 390
2019-06-20 14:51:03
404
400
17
4
Elder
chakishkor
#L828Q809
11 5 334
2019-06-20 12:58:58
432
400
18
2
Elder
omidsh
#9LLY8880C
12 5 322
2019-06-20 15:19:05
198
430
19 Elder
Amir_yz
#829J9RGL0
12 5 319
2019-06-20 04:08:39
130
80
20
5
sagdast
#R88ULG89
12 5 306
2019-06-20 13:46:05
80
200
21
3
unknown
#2LU2PC8R
12 5 305
2019-06-20 13:43:15
166
0
22
1
black mist
#8LC9J0LRG
12 5 211
2019-06-20 11:35:52
72
200
23
1
hassan
#PQR9VPU
12 5 206
2019-06-20 13:30:06
80
240
24
1
ARIAN MK
#G8PUG828
11 5 198
2019-06-20 11:41:45
192
400
25
5
farshad
#PYUQYVLQ
12 5 185
2019-06-20 13:37:02
40
120
26
4
Elder
fatima
#280LLCUG9
12 5 168
2019-06-20 08:48:03
136
280
27
8
مهدی تیتان
#9RJJ0U9LV
11 5 152
2019-06-20 15:03:37
196
360
28
1
***SAMA***
#YC8Q28Q2
12 5 112
2019-06-20 11:42:06
40
0
29
3
jabarsing
#22LCJ9PUY
12 5 109
2019-06-20 14:57:46
298
280
30
2
***FARSHAD***
#9ULC88CC
12 5 105
2019-06-20 14:52:12
88
120
31
3
**ALIREZA**
#2QL0G9VGY
11 5 095
2019-06-20 13:31:08
60
200
32
1
Khorzo
#8Y8QUJQ2
12 5 090
2019-06-20 09:46:20
429
280
33 chakishkoor 2
#P29Q8CGRR
10 5 058
2019-06-20 13:22:00
190
400
34
5
FARSHAD
#8PLLL8CR
12 5 058
2019-06-20 05:57:40
48
120
35
1
Elder
matador
#PPRPQGJJ2
11 5 043
2019-06-20 14:56:24
133
280
36
4
Elder
ghasedak
#2UQCU08C
12 5 032
2019-06-20 11:52:27
408
280
37 BeRMOoDA
#PPJJP8LJ2
11 5 018
2019-06-20 15:12:13
696
400
38
1
مرتضی
#9U0V9V2RP
11 4 962
2019-06-19 20:57:08
50
120
39
1
Amir Hossein
#80YQYLJ
11 4 930
2019-06-20 14:23:28
268
400
40
1
Angry Barbarian
#2ULGVLPQV
11 4 924
2019-06-16 16:32:32
0
0
41
1
ahmadreza
#V29LUPCU
11 4 893
2019-06-19 17:12:50
10
40
42
2
hadi
#RJJPC80
11 4 822
2019-06-19 06:55:46
10
40
43 uones
#8VPGLRUUP
11 4 795
2019-06-20 14:52:50
145
280
44 shayan
#2QPRUVG
13 4 761
2019-06-20 12:29:16
0
0
45 pedram m
#P28QRQVLP
10 4 649
2019-06-20 14:52:34
58
400
46 THE BLACK BEAST
#9JUV09GG9
11 4 637
2019-06-19 20:59:44
0
0
47
1
<kOmEiL-M76>
#88JGR8YV
12 4 589
2019-06-19 19:21:15
10
110
48
1
hero
#VJJ2V9UR
13 4 401
2019-06-20 09:49:20
316
0
49
1
Arsham
#2RU9PQJ2R
11 4 111
2019-06-19 19:34:51
10
120
50
1
MELIKA
#8U2LJUYQV
11 4 041
2019-06-20 13:45:54
146
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord